Present Continuous Tense

askinelibol

Öğretmen
24 Ara 2023
188
0
16

Present Continuous Tense​

Present Continuous Tense (Şu Anki Zaman), İngilizce’de şu an devam eden eylemleri ve olayları ifade etmek için kullanılan bir zaman yapısıdır. Bu zaman yapısını oluştururken yardımcı fiil olarak “am,” “is,” veya “are” kullanılır ve eylemin “-ing” eki alması gerekir. İşte Present Continuous Tense’in kullanımı ve oluşturulması hakkında daha fazla bilgi:
Present Continuous Tense’in Olumlu Hali:
Olumlu cümlelerde şu yapısı kullanılır:
[Özne] + [am/is/are] + [eylem] + [-ing]
Örnekler:
 • I am eating lunch. (Öğle yemeği yiyorum.)
 • She is reading a book. (Bir kitap okuyor.)
 • They are playing football. (Futbol oynuyorlar.)
Present Continuous Tense’in Olumsuz Hali:
Olumsuz cümlelerde “not” kullanılır ve şu yapısı kullanılır:
[Özne] + [am/is/are] + [not] + [eylem] + [-ing]
Örnekler:
 • I am not eating lunch. (Öğle yemeği yemiyorum.)
 • She is not reading a book. (Bir kitap okumuyor.)
 • They are not playing football. (Futbol oynamıyorlar.)
Present Continuous Tense Soru Hali:
Soru cümlelerinde şu yapısı kullanılır:
[Am/Is/Are] + [özne] + [eylem] + [-ing] + [?]
Örnekler:
 • Are you eating lunch? (Öğle yemeği yiyor musun?)
 • Is she reading a book? (Bir kitap mı okuyor?)
 • Are they playing football? (Futbol mu oynuyorlar?)
Present Continuous Tense Kullanım Alanları:
 1. Şu Anki Eylemler:Present Continuous Tense, şu an gerçekleşen eylemleri ifade etmek için kullanılır.
  • I am watching a movie. (Film izliyorum.)
  • She is talking on the phone. (Telefonda konuşuyor.)
 2. Gelecekteki Planlar:Ayrıca gelecekteki planları ifade etmek için de kullanılır.
  • I am meeting my friends tomorrow. (Yarın arkadaşlarımla buluşuyorum.)
  • They are traveling to Paris next week. (Gelecek hafta Paris’e seyahat ediyorlar.)
 3. Geçici Durumlar:Present Continuous Tense, geçici durumları ve değişen olayları ifade etmek için de kullanılabilir.
  • He is usually very quiet, but he is talking a lot today. (Genellikle çok sessizdir, ama bugün çok konuşuyor.)
  • The weather is usually hot in the summer, but it is raining today. (Genellikle yazın hava sıcak olur, ama bugün yağmur yağıyor.)
 4. Yavaş Değişen Durumlar:Present Continuous Tense, yavaş ve sürekli değişen durumları belirtmek için de kullanılır.
  • The city is growing rapidly. (Şehir hızla büyüyor.)
  • Her English is improving day by day. (Onun İngilizcesi gün geçtikçe gelişiyor.)

Remember: Mixed Verbs​

İngilizcede bazı kelimeleri (aksiyon belirtmedikleri, durum belirttikleri için) şimdiki zamanda (present continuous tense) kullanamayız. Bu tür kelimelere “mixed verbs” ve “Non-Continuous Verbs” denir.
Örneğin, Türkçe’de her ne kadar “Seni seviyorum” diyebilsek bile; İngilizce’de “I’m loving you” diyemiyoruz. “I love you” diyerek geniş zamanda cümleyi kurabiliyoruz.
“Non-Continuous Verbs” dediğimiz kelimeler şunlardır. Bu kelimelerin hiç bir anlamı continuous tenselerinde kullanılamaz:
 • Soyut kelimeler: to be, to want, to cost, to seem, to need, to care, to contain, to owe, to exist…
 • Sahiplik bildiren kelimeler: to possess, to own, to belong…
 • Duygusal kelimeler: to like, to love, to hate, to dislike, to fear, to envy, to mind…
“Mixed Verbs” dediğimiz kelimelerin birden çok anlamı vardır. Bu anlamlardan biri şimdiki zamanda kullanılamaz; ancak diğer anlamları kullanılabilir. Bu kelimeler şunlardır:
 • to appear, to feel, to have, to hear, to look, to see, to weigh…