Past Continuous Tense

askinelibol

Öğretmen
24 Ara 2023
188
0
16

Past Continuous Tense​

Past Continuous Tense’in, Türkçe’deki karşılığı geçmiş zamanın hikayesidir. İngilizce’de geçmişte yapılan bitmemiş veya tamamlanmamış eylemleri aktarmak için kullanılır. Başka bir deyişle geçmiş zamanda yapılan ve (olay anında) hala devam edilen eylemler için kullanılır.
Past Continuous Tense cümleleri oluştururken şu kalıbı kullanırız:
[Subject (Özne)] + [was/were (be fiilinin geçmiş zaman hali)] + [verb + ing (eylemin -ing hali)] + [object (nesne)]
İşte bazı örnek cümleler:
 1. “I was reading a book when the phone rang.” (Telefon çaldığında kitap okuyordum.)
 2. “She was cooking dinner while he was watching TV.” (Yemek yaparken o televizyon izliyordu.)
 3. “They were playing soccer at the park yesterday.” (Dün parkta futbol oynuyorlardı.)
 4. “He was studying for his exams all night.” (Tüm gece sınavları için çalışıyordu.)
 5. “We were having a great time at the party.” (Partide harika vakit geçiriyorduk.)
İşte Past Continuous Tense’in bazı önemli özellikleri:
 1. Geçmişte belirli bir zaman dilimi için kullanılır. Örneğin, “yesterday,” “at that moment,” “at 3 o’clock” gibi ifadelerle beraber kullanılır.
 2. Eylemin başlangıç ve bitiş zamanını belirtmez. Sadece belirli bir anın geçmişteki bir noktasında devam eden bir eylemi ifade eder.
 3. Olumsuz cümleler için “was not” (wasn’t) veya “were not” (weren’t) kullanılır.
 4. Soru cümleleri için cümlenin başına “was” veya “were” getirilir.
 5. İç içe geçmiş eylemleri ifade etmek için Past Simple Tense ile birlikte kullanılabilir. Örneğin: “While I was reading, she came into the room.”
 6. Duygusal durumları veya düşünceyi ifade etmek için kullanılabilir: “She was feeling very happy that day.”
Geçmişte devam eden eylemleri anlatmak için Past Continuous Tense’i doğru şekilde kullanarak, hikayelerinizi, anılarınızı ve deneyimlerinizi daha etkili bir şekilde ifade edebilirsiniz.

Past Continuous Tense Kullanım Alanları​


 1. Geçmişteki Bir Anı Anlatma: Past Continuous Tense, bir geçmiş anıyı veya olayı canlandırmak için kullanılır. Bu kullanım, hikayelerin veya anıların içindeki olayları anlatırken oldukça yaygındır. Örneğin:
  • “I was walking in the park when it started raining.” (Parkta yürüyüş yapıyordum, yağmur yağmaya başladı.)
 2. İç İçe Geçmiş Eylemleri Anlatma: Past Continuous Tense, geçmişte devam eden bir eylemin içinde, başka bir geçmiş anın yaşandığı durumları ifade etmek için kullanılabilir. Örneğin:
  • “While I was cooking dinner, the kids were playing in the garden.” (Akşam yemeği pişirirken çocuklar bahçede oynuyorlardı.)

 1. Kesintiye Uğramış Eylemleri Anlatma: Past Continuous Tense, bir eylemin beklenmedik bir şekilde veya başka bir olay nedeniyle kesintiye uğradığını belirtmek için kullanılır. Örneğin:
  • “I was watching TV when the power went out.” (Elektrikler kesilince televizyon izliyordum.)
 2. İkili Karşılaştırmalar: Past Continuous Tense, iki eylemin aynı anda gerçekleştiği veya farklı zamanlarda devam ettiği durumları karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin:
  • “He was studying while she was listening to music.” (O çalışırken, o müzik dinliyordu.)
 3. Sürekli Duygusal Durumları İfade Etme: Past Continuous Tense, geçmişteki bir anı sırasında kişinin duygu veya düşüncelerini ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin:
  • “She was feeling extremely nervous before the job interview.” (İş görüşmesinden önce son derece gergindi.)
 4. Sık Kullandığınız Eylemleri Anlatma: Geçmişte sürekli olarak yaptığınız veya tekrarlayan eylemleri ifade etmek için Past Continuous Tense kullanabilirsiniz. Örneğin:
  • “I was often visiting my grandparents during the summer holidays.” (Yaz tatillerinde sık sık büyükannemi ve büyükbabamı ziyaret ediyordum.)