Future Time (Gelecek Zaman)

askinelibol

Öğretmen
24 Ara 2023
188
0
16

Future Time (Gelecek Zaman)​

İngilizce’de gelecek zaman anlamı “be going to, will” ve “shall” yardımcı fiilleriyle cümleye katılır. Ancak “shall” yardımcı fiilinin günümüzde kullanımı giderek azalmaktadır.

Future Time Kullanım Alanları​

Gelecek Zaman (Future Tense), İngilizce’de gelecekteki olayları veya durumları ifade etmek için kullanılan bir zaman yapısıdır. İngilizce’de gelecek zamanı ifade etmek için birden fazla yapı ve zaman zarfı kullanılır. İşte İngilizce’de gelecek zaman hakkında temel bilgiler:
 1. Will Future (Will Gelecek Zaman): “Will” yardımcı fiili, gelecekteki olayları veya durumları ifade etmek için kullanılır. Olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanabilirsiniz.Olumlu Cümle (Positive Sentence):Subject (Özne) + will + base form of the verb (fiilin yalın hali)Örnekler:
  • I will visit my grandmother tomorrow. (Yarın büyükannemi ziyaret edeceğim.)
  • They will come to the party on Saturday. (Cumartesi partiye gelecekler.)
   Olumsuz Cümle (Negative Sentence): Subject (Özne) + will not (won’t) + base form of the verb (fiilin yalın hali)
  Örnekler:
  • I won’t forget your birthday. (Doğum gününü unutmayacağım.)
  • She won’t eat meat because she’s a vegetarian. (Vejetaryen olduğu için et yemeyecek.)
   Soru Cümlesi (Question): Will + subject (özne) + base form of the verb (fiilin yalın hali)
  Örnekler:
  • Will you help me with my homework? (Ödevimde bana yardım eder misin?)
  • Will they arrive on time? (Onlar zamanında gelecekler mi?)
 2. Be Going To Future (Be Going To Gelecek Zaman): “Be going to” yapısı da gelecekteki niyetleri, planları ve tahminleri ifade etmek için kullanılır.Olumlu Cümle (Positive Sentence):Subject (Özne) + am/is/are going to + base form of the verb (fiilin yalın hali)Örnekler:
  • I am going to start a new job next month. (Gelecek ay yeni bir işe başlayacağım.)
  • They are going to buy a new car. (Yeni bir araba alacaklar.)
   Olumsuz Cümle (Negative Sentence): Subject (Özne) + am/is/are not going to + base form of the verb (fiilin yalın hali)
  Örnekler:
  • She is not going to travel abroad this year. (Bu yıl yurtdışına seyahat etmeyecek.)
  • We are not going to move to a different city. (Başka bir şehre taşınmayacağız.)
   Soru Cümlesi (Question): Am/is/are + subject (özne) + going to + base form of the verb (fiilin yalın hali)
  Örnekler:
  • Are you going to attend the conference? (Konferansa katılacak mısın?)
  • Is she going to meet us at the airport? (Havalimanında bize mi katılacak?)
 3. Present Continuous (Şu anki Zaman – Present Tense) ve “Time Expressions” (Zaman Belirtileri):İngilizce’de gelecek zamanı ifade etmek için “present continuous” zamanı ve bazı zaman ifadeleri kullanabilirsiniz.Örnekler:
  • I’m meeting my friend tomorrow. (Yarın arkadaşımla buluşuyorum.)
  • They are arriving next week. (Gelecek hafta geliyorlar.)
  • She is leaving for the airport in an hour. (Bir saat içinde havalimanına gidiyor.)

Future Tense’de Yapılar​

İngilizce’de gelecek zamanı ifade etmek için kullanılan farklı yapıları inceleyelim:
 1. Will Future (Will Gelecek Zaman): “Will” yardımcı fiili, gelecekteki olayları veya durumları ifade etmek için yaygın olarak kullanılır. İşte bu yapıyla oluşturulan cümle örnekleri:Olumlu Cümle (Positive Sentence):
  • I will visit my grandmother tomorrow. (Yarın büyükannemi ziyaret edeceğim.)
  • They will come to the party on Saturday. (Cumartesi partiye gelecekler.)
   Olumsuz Cümle (Negative Sentence):
  • I won’t forget your birthday. (Doğum gününü unutmayacağım.)
  • She won’t eat meat because she’s a vegetarian. (Vejetaryen olduğu için et yemeyecek.)
   Soru Cümlesi (Question):
  • Will you help me with my homework? (Ödevimde bana yardım eder misin?)
  • Will they arrive on time? (Onlar zamanında gelecekler mi?)
 2. Be Going To Future (Be Going To Gelecek Zaman): “Be going to” yapısı, gelecekteki niyetleri, planları ve tahminleri ifade etmek için kullanılır. Örnekler:Olumlu Cümle (Positive Sentence):
  • I am going to start a new job next month. (Gelecek ay yeni bir işe başlayacağım.)
  • They are going to buy a new car. (Yeni bir araba alacaklar.)
   Olumsuz Cümle (Negative Sentence):
  • She is not going to travel abroad this year. (Bu yıl yurtdışına seyahat etmeyecek.)
  • We are not going to move to a different city. (Başka bir şehre taşınmayacağız.)
   Soru Cümlesi (Question):
  • Are you going to attend the conference? (Konferansa katılacak mısın?)
  • Is she going to meet us at the airport? (Havalimanında bize mi katılacak?)
 3. Present Continuous (Şu Anki Zaman – Present Tense): İngilizce’de gelecek zamanı ifade etmek için bazen “present continuous” zamanı da kullanabilirsiniz. Özellikle planlar ve düzenlemeler için kullanılır. Örnekler:Olumlu Cümle (Positive Sentence):
  • I’m meeting my friend tomorrow. (Yarın arkadaşımla buluşuyorum.)
  • They are arriving next week. (Gelecek hafta geliyorlar.)
   Olumsuz Cümle (Negative Sentence):
  • She isn’t traveling this weekend. (Bu hafta sonu seyahat etmiyor.)
  • We aren’t going to the concert tonight. (Bu gece konsere gitmiyoruz.)
   Soru Cümlesi (Question):
  • Are you coming to the event on Friday? (Cuma günü etkinliğe geliyor musun?)
  • Is he meeting you for lunch tomorrow? (Yarın öğle yemeği için seni mi buluyor?)
 4. Time Expressions (Zaman Belirtileri):Gelecek zamanı belirtirken bazı zaman ifadeleri kullanabilirsiniz. İşte bunlardan bazıları:
  • Tomorrow: Yarın
  • Next week/month/year: Gelecek hafta/ay/yıl
  • In the future: Gelecekte
  • Soon: Yakında
  • In a while: Bir süre sonra
  • Later: Daha sonra
  • This evening: Bu akşam

Özel Durumlar​

A) Using “be about to”​

Yakın gelecekte (5 dakika içinde gibi) gerçekleşecek bir eylemi anlatmak için “be about to do + something” kalıbı kullanılır.
 • Shhh… The movie is about to begin.
 • Teo’s bags packed. He is wearing his shoes. He is about to leave at home.