Zihinden Toplama Çıkartma ve Tahmin-2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
Zihinden Toplama Çıkartma ve Tahmin-2
1.
‘Kural: Toplama işleminin tahmini sonucunu bulurken sayılar en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlanır.’
Yukarıda verilen kurala göre aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu hem en yakın onluğa hem de en yakın yüzlüğe yuvarlanılarak bulunan tahmini sonuç gerçek sonuçtan küçüktür?
A.
786+350
B.
642+823
C.
555+421
D.
271+364
2.
1756-319= Yukarıdaki çarpma işleminin sonucunu tahmin etmek isteyen Arda ve Ege aşağıdaki ifadeleri kullanır. Arda – ‘Ben iki sayıyı da en yakın yüzlüğe yuvarladım.’ Ege- ‘Ben eksilen sayıyı en yakın yüzlüğe çıkan sayıyı da en yakın onluğa yuvarladım.’
Buna göre Arda ve Ege ‘nin buldukları sonuçlar arasındaki fark kaçtır?
A.
10
B.
15
C.
20
D.
25
3.
5749-3364= Yukarıdaki işlemin tahmini sonucu bulunurken en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır.
Buna göre tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır?
A.
78
B.
82
C.
85
D.
90
4.
Aşağıda verilen toplama işlemlerinin sonuçları en yakın yüzlüğe yuvarlanarak bulunacaktır.
I) 1321+5848
II) 456+261
III) 6874+753
IV) 697+5791
Buna göre hangi işlemin tahmini sonucu gerçek sonuçtan küçüktür?
A.
I
B.
II
C.
III
D.
IV
5.
821+654= İşleminin tahmini sonucu hangi iki sayı arasındadır?

A.
1200 ile 1300
B.
1300 ile 1400
C.
1500 ile 1600
D.
1400 ile 1600

6.
4512+338= İşleminin sonucunu 4840 olarak tahmin eden Pelin,
aşağıdakilerden hangisini yapmış olduğunu söyler?
A.
1. terimi en yakın yüzlüğe, 2. terimi en yakın onluğa yuvarladım.
B.
1. terimi en yakın onluğa, 2. terimi en yakın yüzlüğe yuvarladım.
C.
Her iki terimi de en yakın yüzlüğe yuvarladım.
D.
Her iki terimi de en yakın onluğa yuvarladım.