Zararlı Alışkanlıklar - 1

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
18
38
Zararlı Alışkanlıklar - 1
1.
“Her sarhoş edici haramdır. Çok içildiği zaman sarhoş eden şeyin azı da haramdır.”
Bu hadisten,
I. Sarhoş eden her içecek haramdır.
II. Çoğu haram olanın azı da haramdır.
III. Bir şeyin haram olması için Kur’an’da geçmesi şarttır.
ilkelerinden hangileri çıkarılamaz?
A.
Yalnız I.
B.
Yalnız III.
C.
I ve II.
D.
II ve III.
2.
Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

A.
“İçki ilaç değil hastalıktır.”
B.
“İçki içme çünkü içki her kötülüğün anahtarıdır.”
C.
“Yediklerine dikkat et ki duaların kabul edilsin.”
D.
“Sarhoş eden her şey içkidir ve sarhoş eden her şey haramdır.”
3.
“Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar(putlar), fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.’’
(Mâide suresi, 90. ayet)
Bu ayetten
I. Falcılık, kumar gibi işler emeksiz para kazanma yollarıdır.
II. Şeytan, insanın kötü alışkanlık edinmesini istemektedir.
III. Mümin, Allah’ın hoşlanmadığı işlerden uzak durmalıdır.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A.
Yalnız I.
B.
Yalnız III.
C.
I ve II.
D.
II ve III.
4.
İslam; aklı, canı, nesli, malı ve dini korumayı amaçlayan bir dindir.
Buna göre alkol ve uyuşturucu, aşağıdakilerden hangisine diğerlerinden önce zarar verir?
A.
Akla
B.
Dine
C.
Cana
D.
Nesle
5.
“Ey İman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla değil, karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle yiyin, haram yiyerek kendinizi mahvetmeyin. Allah şüphesiz ki size merhamet eder.”
(Nisa suresi, 29. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A.
Alışveriş, ahlaka ve hukuka uygun olarak yapılmalıdır.
B.
Haksızlık yapan kendisine zarar verdiğini bilmelidir.
C.
Kazanç getirmeyen alışverişten uzak durulmalıdır.
D.
Hiç kimse hakkı olmayan mala göz dikmemelidir.

6.
Bağımlılık yapan maddeler bireyde, toplumda ve bütçede pek çok zarara yol açar.
Buna göre madde bağımlılığıyla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
A.
Ailelerin dağılmasının önemli nedenlerinden biridir.
B.
Suçların yaygınlaşmasına yol açan etkenlerden biridir.
C.
Toplumun güvenlik endişesinin artmasının bir sebebidir.
D.
Olumsuz etkileri ve zararları kullanan kişilerle sınırlıdır.
7.
İnsanların en sinsi düşmanlarından biridir. Kronik bronşitten akciğer kanserine, damar sertliğinden kalp hastalığına, ağız ve boğaz kanseri gibi daha birçok hastalığa neden olmaktadır. Ayrıca erken yaşlanmaya da yol açmaktadır.
Bu parçada söz edilen zararlı alışkanlık aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Sigara içmek
B.
Alkollü içki kullanmak
C.
Kumar oynamak
D.
Uyuşturucu kullanmak
8.
Dikkat edilmediğinde gazete, dergi, televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçlarındaki birtakım görüntü, yazı ve reklamlar insanları kötü alışkanlıklara özendirebilir. Ayrıca arkadaş hatırı veya ‘Bir defadan ne çıkar?’ düşüncesi zararlı alışkanlıklara başlama nedenleri arasında yer alır.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
A.
Kitle iletişim aracı ne demektir?
B.
Zararlı alışkanlıklar nasıl başlar?
C.
İnsanlar birbirinden nasıl etkilenir?
D.
Basının insan hayatındaki yeri nedir?
9.
Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklara başlamada rol oynayan etkenlerden biri değildir?

A.
Dikkat çekme arzusu
B.
Dertlerini unutma isteği
C.
Gruptan dışlanma kaygısı
D.
Üreticiyi destekleme düşüncesi
10.
Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıkların başlamasına yol açabilir?

A.
Arkadaş seçimine dikkat etmek
B.
Gerektiğinde hayır diyememek
C.
Anne babanın öğüdünü dinlemek
D.
Kötü alışkanlıkların zararını bilmek
11.
Aşağıdaki hadislerden hangisi çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisiyle ilgili değildir?

A.
“İyi arkadaş, misk taşıyan kimse gibidir. Ya onu sana ikram eder, ya sen ondan satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın.”
B.
“Kötü arkadaş, demirci körüğü gibidir. Körüğe üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın.”
C.
“Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına karşı hayırlı davranandır.”
D.
“Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin.”
12.
Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklara başlama sebeplerinden biri değildir?

A.
Kullanıcıya verdiği zararı araştırma
B.
Zararlı alışkanlığı olanlara özenme
C.
Kişinin kendisini ispat etme arzusu
D.
Zararlı alışkanlıkları merak etme