Yansıma 8. Sınıf

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Bir şeklin bir doğruya göre simetrisi alınırsa elde edilen şekil, ilk şeklin doğruya göre yansımasıdır. Yansımada şeklin boyutu ve biçimi değişmez, yeri ve yönü değişir. Doğruya göre simetride şekil ile yansıması eştir.8.-s%C4%B1n%C4%B1f-yans%C4%B1ma-konu-anlat%C4%B1m%C4%B1-Lgs-1.jpg

Dikkat: Yansıma, doğru simetrisi ve ayna simetrisi kavramları aynı şeyi ifade eder.
ı. NOKTA, DOĞRU PARÇASI VE DİĞER ŞEKİLLERİN DÜZLEMDE YANSIMALARI
8.-s%C4%B1n%C4%B1f-yans%C4%B1ma-konu-anlat%C4%B1m%C4%B1-Lgs-2.jpg

Dikkat: Doğruya göre simetride nokta ile yansımasının doğruya uzaklıkları eşittir.

Önemli Bilgi: Bir doğru parçasının yansıması bulunurken doğru parçasının uç noktalarının yansıması alınır. Daha sonra elde edilen noktalar birleştirilerek doğru parçasının yansıması bulunur.

Önemli Bilgi: Bir şeklin yansıması bulunurken köşe noktalarının yansıması alınarak elde edilen noktalar birleştirilir.

Önemli Bilgi: Yansımada şekil ile görüntüsü üzerinde birbirine karşılık gelen noktalar simetri doğrusuna göre diktir.
2. NOKTA, DOĞRU PARÇASI VE DİĞER ŞEKİLLERİN KOORDİNAT DÜZLEMİNDE YANSIMALARI

Dikkat: Bir noktanın koordinatının önündeki “-” sembolü yansımada koordinatın işaret değiştirmesini ifade eder.

Önemli Bilgi: Koordinat düzleminde nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin eksenlere göre birer defa arka arkaya yapılan yansıması orijine göre yansımayı verir. Yani hem X hem de y eksenine göre aynı anda yapılan yansımadır.
A (x, y) A’ (-x, -y)
Orijine göre yansımada noktanın apsisi ve ordinatı işaret değiştirir.