Ya İstiklal, Ya Ölüm Ünitesi Madde Madde Konu Özeti

AskinElibol

Öğrenci
13 Ara 2020
10,277
10
38
 • Doğu Cephesi’nde Ermeniler ile mücadele edilmiştir.
 • 28 Eylül 1920’de bölgede Kazım Karabekir ile başlatılan harekat Kars’ın Ermenilerden alınması ile sonuçlanmıştır.
 • 3 Aralık 1920’de Ermenilerle Gümrü Antlaşması imzalandı. Bu zafer ve antlaşma TBMM’nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır. Ermeniler, Ermeni Yurdu fikrinden vazgeçmişlerdir.
 • Sovyet Rusya 5 Aralık 1920’de Ermenistan’ı işgal ettiği için Gümrü Antlaşması uygulanamadı.
 • Güney Cephesi’nde Fransız ve Ermenilerle mücadele edildi. Bölgedeki Kuvayimilliye güçleri ve halkın işbirliği ile Fransızlara karşı büyük zaferler kazanılmıştır.
 • Güney Cephesi’ndeki çarpışmalar Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması ile son bulmuştur (20 Ekim 1921). Bu antlaşma ile İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının arttığı görülmüştür.
 • Ankara Antlaşması’yla Hatay hariç Suriye sınırımız belli olmuştur.
 • Başarılarından dolayı TBMM tarafından Antep’e “gazi” (1921), Urfa’ya “şanlı” (1984), Maraş’a “kahraman”
(1973) unvanları verilmiştir.

 • Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı düzenli ordu ile savaşılmıştır.
 • I. İnönü Zaferi sonucunda İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı gözden geçirmek üzere Londra Konferansı’nı topladılar. Böylece Yeni Türk devletinin varlığını kabul etmiş oldular.
 • I. İnönü Zaferi sonucunda Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) imzalanmıştır. Ayrıca Afganistan ile dostluk antlaşması imzalanmıştır (1 Mart 1921).
 • I. İnönü Zaferi sonrasında içte, 20 Ocak 1921’de ilk anayasa (Teşkilat-ı Esasiye) ilan edildi. 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı kabul edildi.
 • II. İnönü Zaferi (23 Mart -1 Nisan 1921) sonucunda İtalyanlar Anadolu’dan çekilmeye başlamıştır.
 • Kütahya-Eskişehir Savaşları (10-24 Temmuz 1921) sonucunda Türk ordusu yenilgi almıştır.
 • Mustafa Kemal’e 5 Ağustos 1921’de Başkomutanlık görevi verildi. Bu yasayla Mustafa Kemal yasama, yürütme ve yargı görevlerini yerine getirebilecekti.
 • 7-8 Ağustos 1921’de Tekalif-i Milliye Emirleri’ni yayımlayan Mustafa Kemal ordunun ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamıştır.
 • 23 Ağustos-12 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi ile Yunanlılar yenilgiye uğratılmışlardır. Bu zafer sonucunda Ermenistan-Gürcistan ve Azerbaycan ile Kars Antlaşması (13 Ekim 1921) ve Fransa ile Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) imzalandı.
 • 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz’la Yunan kuvvetleri yenilgiye uğratıldı. 30 Ağustos günü muharebeyi doğrudan Mustafa Kemal yönetti. Bu muharebeye “Başkumandan Meydan Muharebesi” denir.
 • 11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Kurtuluş Savaşı’nın savaş dönemi sona erdi. Türk vatanını paylaşma tasarıları sonuçsuz bırakıldı. Mondros geçersiz sayıldı. Bu antlaşma ile İstanbul,
Boğazlar ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı.