YÜZDELER VE YÜZDE PROBLEMLERİ

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
YÜZDELER
Paydası 100 olan kesirleri % sembolü ile gösterebiliriz.
ÖRNEK: Aşağıdaki kesirleri % sembolü ile ifade edelim.

► 5100=%55100=%5

► 0,12=12100=%120,12=12100=%12

►250100=%250250100=%250

Paydası 100 olmayan kesirleri % sembolü ile gösterebilmek için genişletme ve sadeleştirme işlemleriyle paydasını 100 yaparız.

ÖRNEK: Aşağıdaki kesirleri % sembolü ile ifade edelim.

► 12=50100=%5012=50100=%50


► 90300=30100=%3090300=30100=%30

► 0,2=210=20100=%200,2=210=20100=%20

BİR ÇOKLUĞUN BELİRTİLEN YÜZDESİNİ BULMA
Verilen bir çokluğun belirtilen yüzdesini hesaplamak için çarpma işlemi yaparız.
ÖRNEK: Aşağıda verilen çoklukların belirtilen yüzde kadarını hesaplayalım.

► 300 sayısının %30’u : 300⋅30100=9000100=90300⋅30100=9000100=90

► 12 elmanın %50’si : 12⋅50100=600100=612⋅50100=600100=6

► 2000 TL paranın %18’i : 2000⋅18100=36000100=3602000⋅18100=36000100=360

► 40 sayısının %150’si : 40⋅150100=6000100=6040⋅150100=6000100=60

BELİRLİ BİR YÜZDESİ VERİLEN ÇOKLUĞU BULMA
Belirli bir yüzdesi verilen bir çokluğun tamamını bulmak için çokluğu verilen yüzdeye böleriz.
ÖRNEK: Aşağıda belirli bir yüzdesi verilen çoklukları bulalım.

► %20’si 7 olan sayı: 7:20100=7⋅10020=357:20100=7⋅10020=35

► %5’i 100 TL olan para: 100:5100=100⋅1005=2000100:5100=100⋅1005=2000

► %250’si 55 lira olan sayı: 55:250100=55⋅100250=2255:250100=55⋅100250=22

BİR ÇOKLUĞU BAŞKA BİR ÇOKLUĞUN YÜZDESİ OLARAK YAZMA
Bir sayının, başka bir sayının yüzde kaçı olduğunu bulmak için sayıları birbirine böler 100 ile çarparız.
ÖRNEK: Aşağıdaki işlemleri yapalım.

► 20 sayısı 40 sayısının % kaçıdır?

2040⋅100=200040=502040⋅100=200040=50 bulunur.

20 sayısı 40 sayısının %50’sidir.

► 3 sayısı 600 sayısının % kaçıdır?

3600⋅100=300600=12=0,53600⋅100=300600=12=0,5 bulunur.

3 sayısı 600’ün %0,5’idir.

YÜZDE İLE ARTTIRMA VE AZALTMA
Bir sayıyı belirli bir yüzde ile arttırmak veya azalmak için çokluğun belirtilen yüzdesi bulunur ve çokluğa eklenir veya çıkartılır.
ÖRNEK: Aşağıdaki işlemleri yapalım.

► 40 sayısının %20 fazlası kaçtır?

40 sayısının %20’si: 40⋅20100=840⋅20100=8

40 + 8 = 48

► 200 sayısının %30 eksiği kaçtır?

200’ün %30’u: 200⋅30100=60200⋅30100=60

200 − 60 = 140

YÜZDE PROBLEMLERİ
Yüzde problemlerini çözümlü örneklerle inceleyelim.

ÖRNEK: 70 TL olan bir gömlek %20 indirim sonrası kaç TL’ye satılır?

1. YOL: 70 TL’nin %20’sini bulup çıkartmamız geriyor.

70’in yüzde 20’si 14’dır. 70 − 14 = 56 TL

2. YOL: Gömlek %100 fiyatından %20 indirimle satılacağı için %80 fiyatına satılacaktır. 70’in %80’ini bularak da cevaba ulaşabiliriz.

70’in %80’i 56 TL’dir.

ÖRNEK: 200 TL’lik bir ürüne önce %10 zam, ardından zamlı fiyatı üzerinden %10 indirim yapılıyor. Bu ürünün son fiyatını bulunuz.

200 TL’ye %10 zam yapılırsa 20 TL zam yapılır. Zamlı fiyatı: 220TL

220 TL üzerinden %10 indirim yapılacak. 220’nin %10’u 22TL’dir.

220 − 22 = 198 TL en son fiyatıdır.

ÖRNEK: Yıllık %8 faizle bankaya yatırılan 2000 TL üç yıl sonra kaç TL olur?

2000 TL’nin %8’i 160 TL’dir. Yıllık 160 TL faiz getirisi 3 yılda 480 TL olur.

2000 + 480 = 2480 TL

ÖRNEK: Aylık %1 faizle 5 aylığına bankaya yatırılan para faiziyle birlikte 3150 TL olarak çekiliyor. Başlangıçta bankaya yatırılan parayı bulunuz.

5 ayda %1’den toplam %5 faiz getirisi olur.

Paranın tamamı %100’dü, %5 faiz eklenirse toplam %105 olur. Yani paranın %105’i 3150 TL’dir. Biz paranın %100’ünü bulmalıyız. Yukarıda öğrendiğimiz gibi:

3150:105100=3150⋅100105=315000105=30003150:105100=3150⋅100105=315000105=3000 TL