Singular/Plural - Tekil /Çoğul

AskinElibol

Öğrenci
13 Ara 2020
10,277
10
38
SINGULAR/PLURAL

İngilizce'de isimler (nouns), countable ve uncountable diye ikiye ayrılır. Yani sayılabilir ve sayılamaz isimler... Sayılabilir isimler singular (tekil) ve plural (çoğul) halde kullanılabilir. Ancak sayılamaz isimler, daima yalın halde tekil olarak kullanılmalıdır.

İngilizce'de sayılabilir isimler, sonuna aldıkları -s ve -es ekleriyle çoğul olurlar.

1) Sonu "o" ile biten isimler (-es) alır: potato - potatoes

2) Sonu "x" ile biten isimler (-es) alır: fox - foxes

3) Sonu "s" ile biten isimler (-es) alır: glass - glasses

4) Sonu "f/fe" ile biten isimler (-ves) alır: wolf - wolves

5) Sonu "y" ile biten isimlerde bir önceki harf de sessiz ise "y" düşer ve (-ies) eki gelir: story - stories, city - cities gibi...

6) Sonu "ch/sh" ile biten isimler (-es) alır: dish - watches

7) Bunlar dışında kalan diğer isimler (-s) alır: books, kids, pecils gibi...Ancak -s veya -es eki almayan istisnai durumlar da mevcuttur; bunlardan bazı örnekler:

man (adam) - men (adamlar)

woman (kadın) - women (kadınlar)

person (kişi) - people (insanlar)

tooth (diş) - teeth (dişler)

foot (ayak) - feet (ayaklar)

mouse (fare) - mice (fareler)

fish (balık) - fish (balıklar)

sheep (koyun) - sheep (koyunlar)

ox (öküz) - oxen (öküzler)

goose (kaz) - geese (kazlar)

this (bu) - these (bunlar)

that (şu) - those (şunlar)