ORAN ORANTI İLE İLGİLİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Soru 17.Sınıf Matematik Oran Orantı Çözümlü Test
1.png


1.png

Doğru Cevap A

Soru 2
a ve b sayıları doğru orantılıdır. a = 24 iken b = 15 olduğuna göre, a = 16 iken b kaçtır?

A) 8 B) 10 C) 12 D) 142.png

Doğru Cevap B

Soru 3
3.png

orantısındaki x ve y nin birer tam sayı olduğu bilindiğine göre, x+y aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 8 B) 18 C) 24 D) 33

x = 4k ve y = 5k olur.
x + y = 4k + 5k = 9k
x + y toplamının 9 un katı olduğunu biliyoruz.
Verilen seçeneklerden 9 un katı olan 18 dir.
Doğru Cevap B

Soru 47.Sınıf Matematik Oran Orantı Çözümlü Test
10, 12, 13 yaşlarındaki 3 çocuk yaşlarıyla orantılı olarak 210 TL'yi paylaşıyorlar. Buna göre, büyük çocuk kaç TL almıştır?

A) 62 B) 68 C) 72 D) 78

10k + 12k + 13k = 210
35k = 210
k = 6 olur.
Büyük çocuk = 13k = 13 . 6 = 78 TL alır.
Doğru Cevap D

Soru 5
480 km'lik yolu 8 saatte alan bir araç hızını ne kadar arttırırsa aynı yolu 6 saatte alır?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

480 km yi 8 saatte gittiğine göre bu araç;
480/8 = 60 km hızla gitmektedir.
480 km'yi 6 saatte gidebilmesi için saatte;
480/6 = 80 km gitmesi gerekir.
Bu nedenle araç hızını;
80 - 60 = 20 km/h arttırmalıdır.
Doğru Cevap B

Soru 6
10 kg üzümden 6 kg pekmez elde ediliyor. Buna göre 42 kg pekmez elde edebilmek için, kaç kg üzüm kullanılmalıdır?

A) 70 B) 74 C) 78 D) 82

6.png
6 . x = 10 . 42
x = 70 kg üzüm kullanılır.
Doğru Cevap A

Soru 77.Sınıf Matematik Oran Orantı Çözümlü Test
Üçgen şeklindeki bir parkın çevresi 3, 5 ve 7 sayıları ile doğru orantılıdır. Parkın en uzun kenarı 28 m olduğuna göre, parkın çevresi kaç m dir?

A) 44 B) 48 C) 54 D) 60

Üçgenin kenarları 3k, 5k ve 7k olur.
En uzun kenar = 7k = 28 ise,
k = 4 olur. Parkın çevresi ise;
3k + 5k + 7k = 15k
15 . 4 = 60 m olur.
Doğru Cevap D

Soru 8
a ile b sayıları doğru orantılıdır. a sayısı 8 iken, b sayısı 48 ise; a sayısı 10 iken b sayısı kaç olur?

A) 56 B) 58 C) 60 D) 62

Bu soruyu da içler dışlar çarpımı yardımı ile çözelim.
8.png
8 . b = 48 . 108b = 480
b = 60
Doğru Cevap C

Soru 9
3 kg nohuttan 2700 gram leblebi elde ediliyor. Buna göre, 21600 gram leblebi elde etmek için kaç kg nohuta ihtiyaç vardır?

A) 24 B) 25 C) 26 D) 27

9-2.png

Doğru Cevap A

Soru 107.Sınıf Matematik Oran Orantı Çözümlü Test
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Doğru orantılı iki nicelikten biri artarken, niceliklerin oranı da artar.
B) Ters orantılı iki nicelikten birisi artarken diğeri azalır.
C) Doğru orantılı iki nicelikten biri azalırken diğeri de azalır.
D) Ters orantılı çoklukların çarpımı bir sabite eşittir.

Doğru orantılı iki nicelikten herhangi biri arttığında ya da azaldığında, niceliklerin oranı kesinlikle değişmez. Doğru orantılı sayıların oranı sabittir.
Doğru Cevap A