Namaz - 1

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
14
38
Namaz - 1
1.
Namazla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A.
Sadece yaşlılar tarafından yerine getirilir.
B.
Salat, dua etmek ve yüceltmek anlamına gelir.
C.
Kur’an’ı Kerim’de “salat” kelimesiyle ifade edilir.
D.
Allah anılır, O’na olan sevgi ve saygı dile getirilir.
2.
“(Resûlüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...”
(Ankebût suresi, 45. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A.
Peygamber namaz kılmalıdır.
B.
Namaz vaktinde kılınmalıdır.
C.
Kötülüklerden uzak durmalıdır.
D.
Peygamber Kur’an okumalıdır.
3.
Aşağıdaki hadislerden hangisi namazın önemiyle ilgili değildir?

A.
“Namaz dinin direğidir.”
B.
“Kulun Rabb’ine en yakın olduğu an, secde anıdır.”
C.
“Her kim bir namazı unutursa, onu hatırladığında kılsın…”
D.
“Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.”
4.
Hz. Muhammed, “Birinizin kapısı önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz?” diye sorar. Sahabe, “Hiç kir kalmaz.” diye cevap verir. Bunun üzerine Peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz da böyledir, Allah bu namazlarla günahları yok eder.”
Bu hadisten namazla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
A.
Günahları giderir.
B.
Cemaatle kılınır.
C.
Her gün kılınır.
D.
Beş vakittir.
5.
Kur’an’da Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler anlatılır: “Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir.” (Lokman suresi, 17. ayet)
Aşağıdakilerin hangisi Hz. Lokman’ın oğluna öğütlerinden biri değildir?
A.
Zorluklara katlanmak
B.
İyiliği yaygınlaştırmak
C.
Namazı dikkatli kılmak
D.
Kötülüklere göz yummak

6.
Belli şartlara ve kurallara uygun olarak, günde beş vakit yerine getirilmesi Yüce Allah tarafından Müslümanlara emredilen bir ibadettir
Tanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Sadaka
B.
Oruç
C.
Namaz
D.
Zekât
7.
23ac3249b6e20af0d54a.jpeg

A.
cemaatle namaza
B.
beş vakit namaza
C.
teravih namazına
D.
cuma namazına
8.
Bu parça aşağıdaki namaz ibadetiyle ilgili soruların hangisinin cevabıdır?

A.
Ne zaman kılınır?
B.
Faydaları nelerdir?
C.
Hangi namazlar birlikte kılınır?
D.
Diğer ibadetlerden farkı nedir?
9.
“Bir Müslüman, farz bir namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, rükû ve secdelerini de tam yaparak namazını kılarsa büyük günah işlemedikçe geçmiş küçük günahları affedilir...”
Bu hadisten namazla ilgili,
I. vaktinde kılınmalıdır.
II. özenerek kılınmalıdır.
III. huşu içinde kılınmalıdır.
sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?
A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
Yalnız III.
D.
I. II ve III.
10.
Namaz ibadetinin bir kişiye farz olması için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A.
Müslüman olmak
B.
Hacca gitmek
C.
Ergen olmak
D.
Akıllı olmak
11.
Namaz,

I. kişinin imanının göstergesidir.
II. Allah’la kurulan bağı güçlendiren bir ibadettir.
III. Müslümanı Rabb’ine yakınlaştıran bir ameldir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
I, II ve III.
D.
II ve III.
12.
Allah’ın rızasını isteyip namaz ibadetini yerine getiren kişi, onun kendisini gördüğünü, yaptıklarını bildiğini daha çok hatırlar. Bu nedenle onun razı olduğu işlere yönelir. Kendisine ve topluma faydalı iş ve davranışları yapmaya dikkat eder. Allah’ın isteklerini yerine getirmeye, yasaklarından kaçınmaya özen gösterir. Namaz ibadetinin kazandırdığı bu bilinç, ahlakının daha güzel olmasını sağlar.
Bu parça namazla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
A.
Neler kazandırır?
B.
Çeşitleri nelerdir?
C.
Kimler kılmalıdır?
D.
Ne zaman kılınır?