Kader-Kaza Test

AskinElibol

Öğrenci
13 Ara 2020
10,277
10
38
1.
Akıllı ve düşünen bir varlık olan insan; çevresinde bulunan varlıkları gözlemlediği zaman gökyüzünde güneşi, ayı ve yıldızları; yeryüzünde insanları, hayvanları, bitkileri, dağları, denizleri belirli bir düzen içerisinde görür.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıda verilen duruma örnek olarak gösterilemez ?
A.
Göğe gelince, Allah onu yükseltti, kâinattaki mükemmel ahengi sağlayan ölçü ve dengeyi koydu.
B.
Yedi kat göğü birbiriyle uyum içinde tabaka tabaka yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratmasında hiçbir düzensizlik göremezsin.
C.
Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, ikisinin de dengesi ve düzeni kesinlikle bozulur giderdi.
D.
Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz ve helâl olanlarından yiyin! Eğer yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’na şükredin!
2.
Şükran iyi bir aşçı olmak için sürekli çalışmakta, çeşitli kurslara gitmektedir. Çalışmasının sonunda Allah’a dayanıp güvenmesi gerektiğini de bilmektedir. Her akşam saat 19:00’da başladığını bildiği ve hiç kaçırmadan izlediği mucize aşçı yarışması, bir son dakika gelişmesinden dolayı yirmi dakika geç başlamıştır. Uyuyakalan Şükran o akşam ilk defa programı izleyememiştir.
Aşağıdakilerden hangisi paragrafta bahsedilen kavramlardan biri değildir?
A.
Kaza
B.
Tevekkül
C.
Kader
D.
Külli İrade
3.
Yeni Zelanda'da yaşayan iri kertenkelelerin yaşam süresi 100 ile 200 yıl arasında değişirken, dev kulakları ve hortumuyla çocukların sevgilisi olan fillerin ortalama yaşam süresi 86 yıl, asil duruşu ve çekiciliğiyle bilinen kaplanların vahşi doğadaki yaşam süresi 8 ile 10 yıl, hayvanlar ailesinin en çalışkanı arıların yaşam süresi ise yaklaşık 4 haftadır.
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki kavramlardan hangisinin vurgulandığı söylenebilir?
A.
Ecel
B.
Rızık
C.
Ömür
D.
Emek
4.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ‘Bir Gün Gelecek Bir Gün Kalacak’ diye tahtaya yazı yazan öğretmen ‘Ecel ve Ömür’ ünitesiyle ilişkilendirerek öğrencilerinden bu cümleyi yorumlamalarını istemiştir.
Hangi öğrenci cümleyi işlemiş oldukları konuyla ilgili olarak doğru yorumlamıştır?
A.
Yeterince çalışmayanlar karne almadan bir gün önce çok üzülecekler.
B.
Babam sınavlardan bir gün önce okula gelip durumumu soracak
C.
Bir gün gelecek hayatımızın son gününe bir gün kalacak. İyi işler yapmalıyız.
D.
Bir gün gelecek herkes çok pişman olacak.
5.
Seminerde konuşan uzman psikolog Atilla Bey ‘Uyandığımız her sabah, geriye kalan hayatımızın ilk günüdür’ cümlesiyle dinleyicilere aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

A.
Dünya hayatının sona erip yeni bir hayatın başlayacağını
B.
İnsanın, kaderini özgür iradesi ile yönlendirmesinin mümkün olduğunu
C.
İnsanın özgürlüğünün de sorumluluğunun da bir sınırı olduğunu.
D.
Uyanmanın Allah’ın kudret sıfatının göstergesi olduğunu

6.
- Annesi nehre bırakmıştır
- Sihirbazlara karşı galip gelmiştir.
- Asası ile denizi yarmıştır
Yukarıda bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir ?
A.
Hz Musa
B.
Hz İsa
C.
HZ Şuayb
D.
Hz Adem
7.
Bir cisim ne kadar ağır ise, çekim kuvveti de kadar büyük olmalıdır. Bu yüzden dünyanın çekim kuvvetini hissederken Ay’ın çekimini hissetmeyiz. Çünkü Ay dünyadan daha küçük ve bize daha uzaktır.
Ama yine de Ay’ın çekim kuvveti gelgitleri oluşturacak kadar da büyüktür diyen biri aşağıdaki dini kavramlardan hangisini anlatmak istemiştir?
A.
Kaza
B.
Kader
C.
Fiziksel Yasalar
D.
Kuvvet
8.
“Allah’tan başka ilah yoktur. O, daima diridir (Hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir (Kayyum). Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan katında şefaat edebilecek olan kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. İnsanlar ise onun bildirdiklerinin dışında ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti (kürsüsü), gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek, ona zor gelmez. O yücedir, büyüktür.
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir ?
A.
İlminin sınırsız olduğuna
B.
Ondan başka yaratıcılar olmadığına
C.
Her şeyin idaresinin kendisinde olduğuna
D.
Çok çalışanların bilgisinin artacağına
9.
“Ey bütün dünya ve mâfîhâ(içindeki) ayaktayken yatan! Leş misin, davranmıyorsun? Bari Allah’tan utan.”
Yukarıdaki mısraların sahibi M. Akif ERSOY ‘un anlatmak istediği düşünceyle bağdaşmayan cümle aşağıdakilerden hangisidir ?
A.
Emeksiz yemek olmaz.
B.
İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.
C.
Bir millet işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya düşmez.
D.
Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem.
10.
- Allah'ın kâinatı idare ederken koyduğu kurallar
- Planlanan bir şeyin yaratılması, varlık sahasına çıkarılmasıdır
- Ölçü, düzen, denge - İnsanın dilediği gibi hareket edebilme ve tercih yapabilme kabiliyetidir.
Yukarıda verilen tanımlar hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?
A.
Kader-kaza-tevekkül-sünnetullah
B.
Sünnetullah- kader-kaza-külli irade
C.
Sünnetullah-kaza-kader-cüzi irade
D.
Sünnetullah-kaza-kader-külli irade