Kültürümüz ve Din

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
7.SINIF 6.ÜNİTE KÜLTÜRÜMÜZ VE DİN1. Kültür ve Kültürün ÖgeleriBir milletin kendine ait dil,ahlak, hukuk,ekonomi, bilim ve düşünce birikimine ve hayatının uyumlu bütününe ne denir?

a) Din

b) Örf

c) Gelenek

d) KültürTarihi ve toplumsal gelişme sürecinde oluşan maddi ve manevi değerler ile bunları oluşturmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan insanın doğal ve toplumsal çevresinin egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçlara ne ad verilir?

a) Din

b) Edebiyat

c) Kültür

d) MimariGeçmişten günümüze kadar gelen maddi ve manevi değerler bütününe ne denir ?

a) Örf

b) Kültür

c) Adet

d) Gelenek“Kültür; gelecek nesillere eğitim yoluyla bırakılan...”cümleyi tamamlayan ifade hangisidir?

a) Sosyal bir mirastır.

b) İdeolojik bir düşüncedir.

c) Adli bir davadır.

d) Bir düşünce birikimidir.İnsanın yaşadığı çevresinde meydana gelen maddi ve manevi değerlere ne ad verilir?

a) Ahlak

b) Siyaset

c) Tarikat

d) KültürKültürün ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Siyaset

b) Din

c) Savaşlar

d) GöçAşağıdakilerden hangisi Kültürü oluşturan öğelerdendir?

a) Din ve tarih

b) Dil ve edebiyat

c) Ahlak ve siyaset

d)HepsiAşağıdakilerden hangisi Kültürün unsurlarından değildir ?

a) Din

b) Dil

c) Irk

d) ModaKültür maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi manevi kültür içerisinde yer almaz ?

a) Ahlak anlayışımız

b) Sanat eserlerimiz

c) Davranışlarımız

d) İnançlarımızAşağıdakilerden hangisi Kültürün maddi öğelerindendir ?

a) Tarih

b) Teknoloji

c) Din

d) SavaşlarAşağıdakilerden hangisi maddi kültürün öğelerinden biri değildir ?

a) Giysilerimiz

b) Mimarimiz

c) Sanat eserlerimiz

d) İnançlarımızKültürün manevi öğesi hangisidir ?

a) Bilim

b) Moda

c) Teknoloji

d) Camiler

Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi öğelerinden biri değildir?

a) Din

b) Edebiyat

c) Araç-gereçler

d) Dil

Teknolojik araç gereçler kültürün hangi öğesiyle ilgilidir?

a) Tarihi b) Manevi c) Maddi d) Milli2. Dinin Kültürümüz Üzerindeki EtkileriAşağıdakilerden hangisi dinimizin kültürümüz üzerindeki etkilerinden değildir?

a) “Komşu hakkı Tanrı hakkı dır.” demek

b) Sünnet düğünü yapmak

c) Hasta olan birisine ‘Allah şifa versin’ demek

d) Yılbaşı kutlaması yapmakAşağıdakilerden hangisi dinin kültürümüz üzerindeki etkilerinden biri değildir?

a) Hastaya “Allah şifa versin demek

b) Bayramda akrabaları ziyaret etmek

c) Ölen birinin peşinden “Allah rahmet eylesin” demek

d) Ülkemize gelen yabancılara mal satmakKültürü doğru anlayabilmek için ne yapmalıyız ?

a) Kitap okumalıyız

b) Müzikle ilgilenmeliyiz

c) Modaya uymalıyız

d) Dini doğru anlamalıyızDini doğru anlayabilmek için ne yapmalıyız ?

a) İbadet etmeliyiz

b) İslam ülkelerini gezmeliyiz

c) Camiye gitmeliyizd) Kuranı iyi anlamalıyız.

"Dini doğru anlayabilmek için ........ " Bu cümleyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) İslam ülkelerini gezmeliyiz

b) Çokça ibadet etmeliyiz

c) Mimari eserleri incelemeliyiz

d) Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Muhammed’i iyi tanımalıyız‘’ Dini yanlış anlamamız neticesinde kültürümüz ........’’ bu cümleyi tamamlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Daha iyi gelişir

b) Yabancı kültürlerin etkisine girer

c) Yok olur

d) Çağdaş hale gelirTürbelerden dilekte bulunmak, mum yakmak, falcılardan medet ummak vb. adetlerin sebebi hangisidir?

a) Dini doğru anlamamaktır.

b) Siyasidir.

c) Modern çağa ayak uydurmaktır.

d) Geçmişlerimize olan saygımızdır.2.1. Dilimizdeki Dinî MotiflerAllah rahmet eylesin sözü hangi alandaki dini motife örnektir?

a) Edebiyatımızdaki

b) Dilimizdeki

c) Musikimizdeki

d) Mimarimizdeki“Allah’tan ümit kesilmez “ cümlesi dinin hangi konuda etkisini gösterir?

a) Sağlık konusunda

b) Ticaret konusunda

c) Dil konusunda

d) Siyaset konusundaAşağıdakilerden hangisi dilimize dinin etkisi ile girmiş sözcüklerden değildir?

a) Melek

b) Abdest

c) Uygarlık

d) Günah“ Yalanla iman bir arada bulunmaz” sözü aşağıdakilerden hangisi içerisinde yer alır?

a) Edebiyatımızdaki dînî motifler

b) Örf ve âdetlerimizdeki dînî motifler

c) Dilimizdeki dînî motifler

d) Mimarîmizdeki dînî motifler“ Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl”

Yukarıdaki beyit dinimizin kültürümüz üzerinde hangi alana etki ettiğini gösterir?

a) Edebiyatımızdaki dînî motifler

b) Örf ve âdetlerimizdeki dînî motifler

c) Dilimizdeki dînî motifler

d) Mimarîmizdeki dînî motiflerYunus Emre, Mevlana gibi büyük şahsiyetler kültür hayatımızda hangi yönleriyle yer alır?

a) Dini kitaplar

b) Edebiyat

c) Büyük din bilgini olmaları

d) MimariHangisi Tasavvuf edebiyatının temsilcilerinden biri değildir ?

a) Mevlana

b) Hacı Bektaş Veli

c) Yunus Emre

d) Orhan Veli12. yüzyıldan sonra Türk edebiyatında dinin etkisiyle yeni bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu edebiyat ekolüne “tasavvuf edebiyatı” denilmiştir. Tasavvuf edebiyatında,

I- Allah Sevgisi II- İnsanın değeri III- Yönetim şekilleri

Konularından hangisi ya da hangilerinin yer alması beklenir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

Hangisi Tasavvuf edebiyatına dair bir eser değildir ?

a) Mesnevi

b) Makalat

c) Divan

d) NutukHz. Muhammed’in doğumunu ve bu sırada meydana gelen olayları şiirsel bir dille anlatan yapıtlara ne ad verilir?

a) Tevhit

b) Mevlit

c) Münacat

d) İlahiTürkler Müslüman olduktan sonra Karahanlılar döneminde önemli edebiyat eserleri vermişlerdir. Bunlar arasında Yusuf Has Hacib ’in ................’ini sayabiliriz. Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Divan-ı Hikmet

b) Divan-ı Lügat-it Türki

c) Kutadgu Bilig

d) MesneviKutadgu Bilig kimin yapıtıdır?

a) Yusuf Has Hacib'in

b) Ahmet Yesevi'nin

c) Yunus Emre'nin

d) Mevlana'nınAhmet Yesevi'nin yazdığı dini ve ahlaki içerikli şiirlere ne ad verilir?

a) Hikmet

b) Naat

c) İl

d) AğıtYunus Emre'nin yazdığı dini ve ahlaki içerikli şiirlere ne ad verilir?

a) Hikmet

b) Naat

c) Divan

d) AğıtMevlana'nın yazdığı dini ve ahlaki içerikli şiirlere ne ad verilir?

a) Hikmet

b) Naat

c) Mesnevi

d) AğıtYüce Allahın varlığını ve birliğini anlatan şiirlere , edebiyat örneklerine ne ad verilir

a) Naat

b) Tevhit

c) Münacat

d) KasideHz. Peygamberi övmek için yazılan şiirlere ne ad verilir ?

a) Naat

b) İlahi

c) Münacat

d) Tevhit

2.2. Örf ve Âdetlerimizdeki Dinî MotiflerYasalarla belirlenmemiş olan halkın kendiliğinden uyduğu davranışlara ne denir?

a) Örf

b) Hukuk

c) Kanun

d) YönetmelikHangisi örf ve adetlerimizdeki dini motiflerden değildir ?

a) Mezarlık ziyareti

b) Kandil simitleri

c) Sünnet törenleri

d) Diploma töreniYeni doğan çocuğun sol kulağına ezan, sağ kulağına kamet okumak hangi alandaki dini motiflerdendir?

a) Musiki

b) Örf ve Adet

c) Edebiyat

d) DilAşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizle ilgili davranışlarımızdan değildir?

A) Büyüklere saygı küçüklere sevgi göstermek.

B) Komşularımıza iyi davranmak.

C) Aramızda selamlaşmayı yaymak.

D) Büyüklerin ellerini öpmek.

2.3. Musikimizdeki Dinî Motifler

Dinin etkisi ile meydana gelen musikimize ne ad verilir?

a) Türk sanat musikisi

b) Tasavvuf musikisi

c) cami musikisi

d) Tarikat musikisiDinin etkisiyle ortaya çıkan musiki türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Türk sanat musikisi

b) Tasavvuf musikisi

c) Klasik Türk musikisi

d) Türk halk musikisiHangisi dini musiki türleri arasından sayılmaz ?

a) İlahi

b) Klasik müzik

c) Mevlüt

d) KasidelerAşağıdakilerden hangisi tekke musikisi içerisinde yer almaz ?

a) İlahi

b) Naat

c) Ayin

d) EzanAşağıdakilerden hangisi cami musikisi içerisinde yer almaz?

a) İlahi

b) Tekbir

c) Salat’ü-Selam

d) Ezan2.4. Mimarimizdeki Dinî MotiflerAşağıdakilerden hangisi Türk mimarı değildir ?

a) Mimar Sinan

b) Davut Ağa

c) Şeyh Hamdullah

d) Dalgıç Ahmet ÇavuşHangisi dini mimariye ait bir örnek değildir ?

a) Camiler

b) İnternet cafeler

c) Şadırvanlar

d) TürbelerAşağıdakilerden hangisi Türk dini mimarisinin örneklerinden değildir?

a) Sultan Ahmet Camii

b) Karatay Medresesi

c) Ahmet Yesevi Türbesi

d) Efes TapınağıMimarideki dini motifler en çok camilerimizin inşasında görülür. Bunların en önemlileri Mimar Sinan’ın eserleridir. Bunlar arasında Sinan ‘ ın kalfalık eserim dediği .................. camii , ve ustalık eserim dediği Edirne’deki ................. camiini sayabiliriz . Cümlesindeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Şehzade - Sultan Ahmet

b) Sultan Ahmet - Selimiye

c) Süleymaniye – Şehzade

d) Süleymaniye - Selimiye

3. Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlügünün GarantisidirHangisi Atatürk’ün laiklik anlayışında bulunmayan bir özelliktir.

a) Din düşmanlığı

b) Din ve devlet işlerinin ayrılması

c) Dinin istismar edilmemesi

d) Din ve vicdan özgürlüğüAşağıdakilerden hangisi laikliğe aykırıdır?

a) Din ve devlet işlerini birbirinden ayırmak

b) Devlet düzenini din kurallarına göre yönetmek ve savunmak

c) Kimsenin dini ayin ve kanaatına baskı yapmamak

d) Bütün dinlere eşit davranmakDin ve vicdan özgürlüğünü garanti altına alan Atatürk ilkesi hangisidir ?

a) Halkçılık

b) Cumhuriyetçilik

c) Milliyetçilik

d) LaiklikKişinin Aşağıdaki davranışlarından hangisi, din ve vicdan hürriyetiyle bağdaşmaz?

a) İnandığı dinin ibadet ve gereklerini serbestçe yerine getirmesi

b) İnandığı dinin düşünce ve bilgilerini savunması

c) Başkalarının din ve vicdan hürriyetini engellemesi

d) İnandığı dinin hükümlerini okuyup, öğrenmesi"Yüce Allah insanları yaratmış, ama onları dünya hayatlarında iradeleri ölçüsünde serbest bırakmıştır.

Yani kimseyi kendisine inanmak zorunda bırakmamıştır." cümlenin ana fikri hangisi olmalıdır?

a)Yüce Allah (cc) insanları sadece kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır

b) Kaza ve kadere inanmalıyız

c) İnanmama konusunda kimseye hürriyet tanınamayacağı

d) Dinimizde din ve vicdan özgürlüğünün varlığı“Din lüzumlu bir müessesedir dinsiz ulusların devamına imkan yoktur.” Sözünü kim söylemiştir ?

a) Hz. Muhammed (sav)

b) Atatürk

c) Hz. Ali

d) Hz. Ömer“Dinde zorlama yoktur” ayeti neyi ifade eder.

a) Kimse namaz,oruç gibi ibadetlere zorlanamaz.

b) Kimse Hıristiyan ayinlerine zorlanamaz.

c) Kimse herhangi bir işte zorlanamaz.

d) Kimse bir dine girmeye yada çıkmaya zorlanamaz.“Dinde zorlama yoktur” ayeti neyi ifade eder.

A) Herkese ibadetleri zorla yaptırılır

B) Hıristiyanlar ayinlerini zorla yaparlar

C) Herkes inancını açıklamak zorundadır.

D) Kimse bir dine girmeye zorlanamaz.