Köklü İfadeler 8. Sınıf

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
13
38
Tam Kare Sayılar
  • Verilen bir sayının, hangi sayının karesi olduğunu bulma işlemine, karekök alma işlemi denir.
  • Karekök ” √ ” sembolü ile gösterilir. √5, karekök beş olarak okunur.
  • Bir sayının karesi negatif olamayacağından kökün içerisinde negatif sayı bulunmaz.
  • Bir tam sayının karesi olan, diğer bir ifadeyle karekökleri tam sayı olan 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, gibi doğal sayılara tam kare sayılar denir.
8.-s%C4%B1n%C4%B1f-tam-kare-say%C4%B1lar-1.jpg

Örnek Soru: Aşağıdaki sayılardan hangisi tam kare değildir?
A) 36 B) 64 C) 80 D) 169

Çözüm: 36 = 6 . 6 = 62 olduğundan bir tam kare sayıdır.
64 = 8.8 = 82 olduğundan bir tam kare sayıdır.
80 herhangi bir sayının karesi olmadığından tam kare sayı değildir.
169 = 13 . 13 =132 olduğundan bir tam kare sayıdır. Yanıt CTamkare Sayının Karekökü

Örnek Soru: 139 tane bilyeye en az kaç tane daha bilye eklenirse toplam bilye sayısının bir tam kare sayı olacağını bulalım.
Çözüm: 139’dan büyük en küçük tam kare sayı 144 olacağından 144 – 139 = 5 tane bilye eklenirse toplam bilye sayısı, tam kare sayı olur.

Karekök Değerinin Tahmini
Tam kare olmayan bir sayının hangi tam sayılar arasında olduğunu tahmin ederken aşağıdaki adımlar izlenir.
1.Adım: Tam kare olmayan sayının hangi iki ardışık tam kare sayının arasında olduğu tespit edilir.
2. Adım: 1. adımda yazılan sayıların hepsinin karekökü alınır.Sayı Sistemleri
</a