HAVE TO

AskinElibol

Öğrenci
13 Ara 2020
10,277
10
38
HAVE TO

Have fiili, ardından gelen to öntakısı ile birlikte «mecbur olmak, bir işi yapmak zorunda olmak» anlamını verir. Bu anlamda olduğu zaman must yardımcı fiiline benzer.Have to cümleleri will (shall) kullanmak suretiyle Gelecek zaman haline sokulur.Geçmiş zaman yapmak için have fiilinin geçmiş hali olan had kullanılır.Have to olumlu cümle kalıbı

öznehave (has),todiğer kelimeler
had
Ihave tosee the paintings.
Shehastowrite a letter.
Tomhadtocarry the suitcases.
Wehavetosell our tractor.
Hehastobring his passport
.

Have to soru cümle kalıbı

do (does), did,öznehavetodiğer kelimeler
shall, will
Do Ihavetosee the paintings?
Willshehavetowrite a letter?
DidTomhavetocarry the suitcases?
Shallwehavetosell our tractor?
Doeshehavetobring his passport?