Fen V Teknoloji Yazılı Sorusu

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
18
38
1- Aşağıdaki besin maddelerinin içeriklerini tabloda işaretleyiniz.

PirinçToz şekerFındıkEkmekSüt
Yağ
Protein
Karbonhidrat
2-Besinlerde yağın varlığını anlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Besini yakmak gerekir. B) besine tentürdiyot damlatılmalıdır. C) Besine biüret çözeltisi damlatılmalıdır. D) Besin kağıda sürülmelidir.3- Aşağıdakilerden hangi ikili düzenleyici görev üstlenmektedir?

A) karbonhidrat- yağ B) yağ-mineral C) su- mineral D) su- yağ4- Dişlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Köpek dişleri toplam dört tanedir. B) Ağzımızda sayıca en fazla azı dişi bulunur. C) Azı dişleri besinlerin öğütülmesini sağlar. D) Kesici dişler üst çenede iki tanedir.5-Aşağıdaki yapı ve organlardan hangilerinin boşaltımla ilgisi yoktur?

1- akciğer 2- karaciğer 3- böbrek 4-deri 5- mide

A) 1ve 3 B) 2 ve 5 C) 3 ve 46) Aşağıdakilerden hangisi sindirimde görevli organ değildir?

A) ince bağırsak B) böbrek C) kalın bağırsak D) yutak7- Alkolle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bağımlılık yaratabilir. B) Ruhsal bozukluklara neden olabilir. C) Hamilelerin alkol alması yanlıştır. D) Vücutta kalıcı hasarlara yol açmaz.8- Buz dolabından çıkardığımız buz bir süre sonra erimeye başladı. Bunun aşağıdakilerden hangisi ile ilgisi yoktur?

A) Buz ortamdan ısı almıştır. Ortam sıcaklığı düşer. B) Buz sıcak ortamdan soğuk ortama geçmiştir. C) Buz soğuk ortamdan sıcak ortama geçmiştir. D) Buz ısı alarak, katı halden sıvı hale geçmiştir.9- Aşağıdaki besin içerikleri ve görevleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır

A) yağ--düzenleyici B) karbonhidrat—enerji verici C) protein—yapım ve onarım

D) vitamin—düzenleyici

10- Aşağıdakilerden hangisinde D vitamini bulunmaz?

A) peynir B) balık yağı C) çilek D) yoğurt11- Aşağıdakilerden hangisi büyüme ve gelişmede önemli rol oynar?

A) yağ B) karbonhidrat C) protein D) mineral

12-) Besinlerde karbonhidrat olduğunu anlamak için hangisini yapmalıyız?A) Besine asit damlatmalıyız B) Besine iyot yada tentürdiyot damlatmalıyız. C) Besini sıkmalıyız. D) Besine biüret damlatmalıyız.

13-Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzdan atılan zararlı maddelerden değildir?

A) karbondioksit B) oksijen C) ter D) idrar14-) Besinlerin en küçük parçalara ayrılıp kana geçtiği organ hangisidir?

A) mide B) böbrekler C) ince bağırsak D) akciğerler15) İdrar oluşumu ve atılmasında görevli organlar sırası ile hangisidir?

A) üretra-idrar kesesi- üreter- böbrekler B) böbrekler-üreter-idrarkesesi-üretra C) üreter-üretra-idrar kesesi-böbrekler D) böbrekler-üretra- idrarkesesi- üreterBirinci soru 2 puan diğerleri 7 puandır. Başarılar