Etkin Vatandaşlık

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
Etkin Vatandaşlık
1.
Her kurumun yasalarca belirlenmiş görev ve sorumlulukları vardır.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarının görevlerinden biri değildir?
A.
Çöplerin zamanında toplanmasını sağlamak
B.
Bulaşıcı, salgın hastalıklara koruyucu önlem almak
C.
Tedavi edici hekimlik hizmetlerini yapmak
D.
Çocuk sağlığının korunmasını sağlamak
2.
Sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamak, toplumun önemli ihtiyaçları arasındadır. Bu ihtiyacı karşılayan birçok kurum vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan değildir?
A.
Belediyeler
B.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
C.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
D.
Adalet Bakanlığı
3.
I. Çocuk Esirgeme Kurumu
II. Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
III. Sağlık Ocakları
IV. Aşevler
Yukarıdakilerden hangileri toplumun temel ihtiyacı olan barınma ile ilgili kurum ve kuruluşlardandır?
A.
I ve II.
B.
II ve III.
C.
II ve IV.
D.
III ve IV.
4.
Devlet, toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamakla sorumludur. Ancak nüfusun giderek artması dolayısıyla devlete destek olacak kuruluşlara ihtiyaç duyulmuştur.
Gönüllülerin desteğiyle toplum için hizmet eden bu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Sivil Toplum Kuruluşları
B.
Sağlık Bakanlığı
C.
Adalet Bakanlığı
D.
Talim ve Terbiye Kurulu
5.
Ülkemizde merkezi yönetime ve bakanlara yardımcı olmak, belli konularda görüş bildirmek ve denetim yapmak gibi amaçlarla oluşturulmuş çeşitli kurumlar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kurumlardan değildir?
A.
Milli Güvenlik Kurumu
B.
Danıştay
C.
Sayıştay
D.
Milli Eğitim Bakanlığı

6.
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının faaliyet alanlarından biri değildir?

A.
Hayvanların korunması
B.
İhtiyaç sahiplerine yardım
C.
Suçluların cezalandırılması
D.
Eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi
7.
Sivil Toplum Kuruluşları bireysel ya da toplumsal ihtiyaçları karşılar.
Buna göre;
I. Sorumluluk duygusunu geliştirmesi,
II. Dayanışma duygularını pekiştirmesi,
III. Hoşgörülü olmayı sağlaması,
ifadelerinden hangileri Sivil Toplum Kuruluşlarının toplumsal katkılarındandır?
A.
I ve II.
B.
I ve III.
C.
II ve III.
D.
I, II ve III.
8.
• Topluma ağaç ve orman sevgisi kazandırmak
• Hayvancılığın temeli olan meraları koruyup geliştirmek
• Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek olmak
Yukarıda kuruluş amaçları verilen sivil toplum kuruluşu hangisidir?
A.
ÇEVKO
B.
AKUT
C.
TEMA
D.
KIZILAY
9.
8eeda4a74b8ac8c8602b.jpeg

A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
I ve III.
D.
II ve III.
10.
Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın sorumlu olduğu kurumlardan biridir?

A.
İl Emniyet Müdürlüğü
B.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
C.
Tarım İl Müdürlüğü
D.
İl Sağlık Müdürlüğü
11.
Abdullah her sabah okuluna toplu taşım araçları ile gitmektedir. Fakat mevcut hareket saatlerinin yetersiz olmasından dolayı okula geç kalmakta ya da okulda uzun süre beklemektedir.
Abdullah’ın bu sorunun çözümü aşağıdaki yerel yönetim birimlerinden hangisinin görev alanına girmektedir?
A.
Valilikler
B.
Belediyeler
C.
Muhtarlıklar
D.
Kaymakamlıklar
12.
Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarının görev ve sorumluluklarından değildir?

A.
Eğitim öğretim hizmeti vermek
B.
Kişilerin kültürel farklılıklarını ortadan kaldırmak
C.
Kişileri yetenekleri doğrultusunda eğitmek
D.
Topluma uyumlu kişiler yetiştirmek