Erzurum Kongresi ve Önemi Ders Notu (Word)

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
ERZURUM KONGRESİ MADDELERİ VE ÖNEMİ(23 TEMMUZ – 7 AĞUSTOS 1919)

 • Kongreyi toplayan cemiyet: Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk ve Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri
 • Erzurum Kongresinin Toplanma amac:; Doğu Anadolu’yu ve Doğu Karadeniz’i Ermeni ve Rum saldırılarına karşı savunmaktır.
Mustafa Kemal’in Erzurum’da bir kongre toplamasında;


 • Erzurum’un işgal altında olmaması,
 • İtilaf Devletleri’nin birliklerine uzakta ve güvenlikli bir yerde olması,
 • Kazım Karabekir Komutasında dağıtılmamış bir ordunun bulunması gibi faktörler etkili olmuştur.
Erzurum Kongresi’nin Maddeleri ve Yorumları

1-
Ulusal(milli) sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. (Ülke bütünlüğü) Maddenin Açıklaması: İlk defa milli sınırlardan bahsedilmiştir. Bu karar Misak-ı Milli kararlarında da aynen kabul edilmiştir.

2- Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı, Osmanlı Devleti’nin dağılması halinde millet birleşerek kendini savunacaktır. (Ulusal/milli bağımsızlık)

Maddenin Açıklaması:
Ulusal (milli) bağımsızlıktan taviz verilmeyeceği belirtilmiştir.

3- İstanbul Hükümeti yurdun bütünlüğünü ve milletin bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümeti milli bir meclis seçecek, eğer meclis toplanmamışsa, hükümet kurma işini Temsil Heyeti yapacaktır.

Maddenin Açıklaması: İlk kez İstanbul Hükümeti’ne alternatif bir hükümet kurmaktan bahsedilmiştir.

Millet iradesine önem verildiğini gösterir.

Temsil Heyeti kurulmuştur.

4- Kuvayı Milliyeyi etkili, milli iradeyi hâkim kılmak esastır. (Ulusal/milli egemenlik-Milli irade)

Maddenin Açıklaması:
Ulusal egemenliğe dayalı bir düzenin kurulacağının, ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceğinin mesajı verilmiştir.

5- Manda ve himaye kabul edilemez. (Tam bağımsızlık/Milli bağımsızlık)

Maddenin Açıklaması: Tam bağımsızlık
hedeflenmiştir.

Manda ve himaye fikri ilk defa reddedilmiştir.

6
Hristiyan unsurlara, siyasi egemenliğimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

Maddenin Açıklaması: Her yönüyle tam bir bağımsızlığın hedeflendiği ve içişlerimize hiçbir devletin karışamayacağı ifade edilmiştir.

7- Mebusan Meclisi’nin derhal toplanmasına ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesine çalışılacaktır.

Maddenin Açıklaması: Ulus egemenliğine önem verildiğini, İstanbul Hükümetinin meclis aracılıyla denetim altına alınmak istendiğini gösterir.

Erzurum Kongresinin Önemi:

 • Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi’ne başkan seçilmiştir.
 • Mustafa Kemal’in sivil olarak ilk görevi Erzurum Kongresi Başkanlığı’dır.
 • Toplanış şekli, amacı ve yapısı bakımından bölgesel, aldığı kararlar yönünden ulusal bir kongredir.
 • İç ve dış politikayı ilgilendiren kararlar alması meclis gibi hareket ettiğini gösterir.
 • İlk kez milli sınırlardan ve bir hükümet kurmaktan bahsedilmiştir.
 • Kongre kararlarının bir kısmı bölgesel, manda ve azınlıklar ile ilgili maddeleri dış politika, diğerleri ulusal nitelikli kararlardır.
 • 9 kişilik Temsil Heyeti kurulmuş, başkanlığına Mustafa Kemal getirilmiştir.
Not: Amerikalı General Harbord Raporu

 • ABD Başkanı Wilson, Ermeni sorunu ve manda konusunu araştırması için General Harbord’u görevlendirmiş, General yaptığı araştırma sonucunda bir rapor hazırlamıştır.
 • Bu rapor Doğu Anadolu’da Ermenilerin çoğunlukta olmadığını, Türklerin Ermenileri katletmediğini ve Anadolu’nun Amerika’nın ihtiyaçlarını karşılayacak zenginlikte olmadığını belgeleyen bir rapordur.