Doğrusal İlişki İçeren Gerçek Hayat Durumları 8. Sınıf

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
x ve y iki değişken; a, b ve c birer gerçek sayı olsun. a ve b’den en az biri sıfırdan farklı olacak şekilde yazılacak ax + by + c = 0 şeklindeki denklemlere doğrusal denklemler denir. Buradaki x ve y değişkenlerine “doğrusal ilişkilidir” denir.Koordinat Sisteminde Doğru Grafikleri
Not: Denklemi y = a (a bir gerçek sayı) şeklinde olan doğrular x eksenine paralel olan doğrulardır.

Not: Denklemi x = b (b bir gerçek sayı) şeklinde olan doğrular y eksenine paralel olan doğrulardır.


Not: Denklemi y = mx (m sıfırdan farklı gerçek sayı) şeklinde olan doğrular orijinden geçen doğrulardır. Bu denklemlerin grafiğini çizmek için en az iki nokta belirlenmelidir. Kolay olması açısından denklemde x yerine 0 ve 1 yazılarak doğrunun geçtiği iki nokta belirlenir. Belirlenen noktalar koordinat sistemi üzerinde işaretlenerek doğrunun grafiği çizilir.
Not: Denklemi ax + by + c = 0 (a, b ve c sıfırdan farklı gerçek sayılar) şeklinde olan doğrular eksenleri kesen doğrulardır. Bu doğruların grafikleri çizilirken doğrunun x ve y eksenlerini kestiği noktalar bulunur. Bunun için denklemde x yerine sıfır (0) yazılarak doğrunun y eksenini kestiği nokta, y yerine sıfır (0) yazılarak doğrunun x eksenini kestiği nokta bulunur.

Do%C4%9Frusal-%C4%B0li%C5%9Fki-%C4%B0%C3%A7eren-Ger%C3%A7ek-Hayat-Durumlar%C4%B1-10.jpg


Kural: Bir nokta bir doğru üzerinde bulunuyorsa bu nokta doğru denklemini sağlar.