Doğal Sayılarla İşlemler-1

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
Doğal Sayılarla İşlemler-1
1.
f1d825f479b02c388d19.jpeg

A.
Dokuz milyon sekiz yüz yetmiş bin yirmi bir
B.
Altı milyon elli bir bin yedi yüz on dokuz
C.
Beş milyon dört yüz otuz beş bin iki yüz altmış
D.
İki milyon on üç bin dört yüz altmış beş
2.
18b99f5b89dd68f2fc99.jpeg

A.
78-10+10+10+10+6
B.
70+8-40+6
C.
78-50-4
D.
78-10-10-10-10-6
3.
ece37a2b4686a9b04185.jpeg

A.
1284
B.
1174
C.
436
D.
326
4.
9f7801bb01795b0d927b.png

A.
ef8f735ada5a8c137041.png

B.
64e879f723a40c20119c.png

C.
8318c712902e06558a01.png

D.
4dce2a6ca6ee8ebb32b4.png

5.
1f9f6a0d06a27e075965.jpeg

A.
8
B.
7
C.
5
D.
4