Din ve Hayat

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
14
38
Din ve Hayat
1.
Peygamberimiz, veda hutbesinde cahiliye devrindeki kan gütme davalarının tamamen kaldırıldığını belirtmiştir. İslam ile şereflendikten sonra kötülüklerin ön plana çıktığı cahiliye dönemine tekrar dönülmemesini ısrarla ashabından istemiştir.
Yukarıdaki paragrafta İslam dininde önem verilen hangi temel gaye vurgulanmıştır?
A.
Dinin korunması
B.
Aklın korunması
C.
Canın korunması
D.
Neslin korunmas
2.
Neslin korunması toplumun devamı için bir zorunluluktur.

Hz. Muhammed (s.a.v.), neslin korunması için aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmiştir?
A.
İş kurup çalışmayı.
B.
Evlenip ailenin korunmasını.
C.
İyilik yapıp ahlaklı olmayı.
D.
Okuyup bilgili olmayı.
3.
"Kim bir insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur."(Maide suresi 32. ayet)

Yukarıdaki ayetten aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A.
İslam'a göre insan hayatı çok kutsaldır.
B.
Savaş bile olsa insanların canına kıyılmaz.
C.
Bir canı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmak kadar yüce bir davranıştır.
D.
D) Bir cana kıymak bütün insanlığı öldürmek kadar büyük bir günahtır.
4.
“Allah esenlik yurduna çağırıyor. Dileyene (mutluluğa ulaştıracak) doğru yolları gösteriyor.”
(Yunus Suresi, 25. ayet.)

Bu ayete göre dinin temel gayesi aşağıdakilerden hangisidir?
A.
İnsanların iş sahibi olmalarını sağlamak.
B.
Toplumun zenginleşmesini sağlamak.
C.
Herkesin eğitimli olmasını sağlamak.
D.
İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak.
5.
“Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Arabın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Ey insanlar! Canlarınız, mallarınız, haysiyet ve şerefiniz Rabbiniz ile buluşacağınız güne kadar kutsal ve saygındır.”

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’ndeki bu sözlerine göre aşağıdakilerden hangisi İslam'ın korunmasını istediği temel haklardan birisi değildir?
A.
Din emniyeti
B.
Can emniyeti
C.
Yol emniyeti
D.
Mülkiyet emniyeti

6.
I. Rüşvet
II. Faiz
III. İsraf

Yukarıdakilerden hangileri İslam dininin mal emniyetini sağlamak için yasakladığı durumlardandır?
A.
I-II
B.
I-III
C.
II-III
D.
I-II-III
7.
Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir.
(Rum suresi, 21. ayet.)
Verilen ayetin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A.
Düşmana karşı savaşmanın önemi
B.
Kur'an-ı Kerim okumanın önemi
C.
İnanmanın önemi
D.
Ailenin ve evlenmenin önemi
8.
Antalya'da fabrika inşaatı için kurulan iskelenin çökmesi sonucu dört işçi yaralandı. Yaralanan işçiler ambulansla hastanelere kaldırıldılar.

Yukarıda verilen haberde anlatılan olayların önüne geçmek için İslam dini aşağıdakilerden hangisini önermiştir?
A.
Çalışanların can güvenliklerinin sağlanmasını
B.
Çalışanların akıl sağlığını korumayı.
C.
Kendi el emeğini kazanıp haksız kazancın önüne geçmeyi.
D.
Toplumun sağlıklı ailelerden kurulmasını
9.
Peygamberimiz Medine'ye hicret eder etmez Mescid-i Nebi'nin inşasının ardından hemen Medine pazarının inşa ettirmiştir. Medine pazarının kuralları Müslüman tüccarın ticari anayasasıdır. İlk kuralı ise "Aldatan bizden değildir." ilkesi olmuştur.

Yukarıda verilenler İslam'ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisi ile ilgilidir?
A.
Malın korunması
B.
Dinin korunması
C.
Canın korunması
D.
Neslin korunması
10.
Hz. Peygamber, Allah’tan başkasından yardım alma gayesi güden her türlü batıl inanç ve hurafe ile mücadele etmiş ve Müslümanları bu konuda uyarmıştır. Örneğin insanların hastalıklardan kurtulmak amacıyla putlara kurban kesmelerini, kâhinlere danışmalarını ve sihir yapmalarını yasaklamıştır.

Bu yasaklar İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A.
mal
B.
nesil
C.
din
D.
can