Din Kültürü 8. sınıf 5. ünite Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri (Özet)

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
KAZANIMLAR

1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. İslam dininin temel kaynakları; öğrenci düzeyi dikkate alınarak Kur’an ve sünnet ile sınırlandırılır. İslam dininde sünnetin konumu örneklerle açıklanır.

2. Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıflandırır. Kur’an-ı Kerim’in ana konuları; inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalar öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir. Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri; Kur’an’ın iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmesi, kötülüklerden sakındırması, yol göstermesi, açıklayıcı olması, insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltmesi gibi konular öğrenci düzeyine uygun olarak ele alınır.

4. Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler. Kazanım; Yunus, Hud ve Nuh surelerindeki ilgili ayetler kapsamında ve öğrenci düzeyi dikkate alınarak ele alınır.