Dik Koninin Temel Elemanları ve Açınımı 8. Sınıf

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Tabanı daire ve yan yüzü daire dilimi olan geometrik cisme koni denir. Koni için trafikte kullanılan konileri ve dondurma külahı örnek verilebilir.
Önemli Bilgi: Koninin temel elemanları taban, tepe noktası, eksen, ana doğru ve yanal yüzeydir.
Dik-Koni-Temel-Elemanlar%C4%B1-ve-A%C3%A7%C4%B1n%C4%B1m%C4%B1-8.-s%C4%B1n%C4%B1f-Lgs-1.jpg


Koninin tepe noktasını taban merkeziyle birleştiren doğru parçasına eksen denir. Eksen aynı zamanda dik koninin yüksekliğidir. Tepe noktası ile tabanını çevreleyen çember üzerindeki noktaları birleştiren doğru parçalarına ana doğru denir. Koninin ana doğrularının oluşturduğu yüzeye yanal yüzey denir.

Dik-Koni-Temel-Elemanlar%C4%B1-ve-A%C3%A7%C4%B1n%C4%B1m%C4%B1-8.-s%C4%B1n%C4%B1f-Lgs-2.jpg


Ekseni tabana dik olan koni dik koni, ekseni eğik olan ise eğik koni olarak adlandırılır.
Dik-Koni-Temel-Elemanlar%C4%B1-ve-A%C3%A7%C4%B1n%C4%B1m%C4%B1-8.-s%C4%B1n%C4%B1f-Lgs-3.jpg


Dikkat: Dik bir konide cisim yüksekliği (h), taban yarıçapı (r) ve ana doğru (a) arasında aşağıdaki bağıntı vardır.
h2 + r2 = a2‘dir.


DİK KONİNİN AÇINIMI
Koninin yanal yüzeyi bir daire dilimidir. Tabanı ise bir dairedir.

Dik-Koni-Temel-Elemanlar%C4%B1-ve-A%C3%A7%C4%B1n%C4%B1m%C4%B1-8.-s%C4%B1n%C4%B1f-Lgs-4.jpg


Önemli Bilgi: Dik konide ana doğru uzunluğu (a), daire diliminin merkez açısı (OL) ve taban yarıçapı arasında aşağıdaki gibi bir eşitlik vardır.α3600 = ra


Dik-Koni-Temel-Elemanlar%C4%B1-ve-A%C3%A7%C4%B1n%C4%B1m%C4%B1-8.-s%C4%B1n%C4%B1f-Lgs-5.jpg