Dik Dairesel Silindir 8. Sınıf

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Tabanları birbirine eş ve paralel iki daireden oluşan geometrik cisme silindir denir. Silindire bir varili örnek olarak verebiliriz.
Silindir-8.-s%C4%B1n%C4%B1f-lgs-matematik-1.jpg


Dairesel silindirde tabanların merkezini birleştiren doğru parçasına eksen denir. Tabanların herhangi bir noktasını birleştiren ve tabanlara dik olan doğru silindirin yüksekliğidir. Tabanların karşılıklı iki noktasını birleştiren ve silindirin eksenine paralel olan doğrulara silindirin ana doğruları denir. Silindirin ekseni tabanlara dik ise silindire dik dairesel silindir, dik değilse eğik dairesel silindir denir.

Dikkat: Bir silindirin tabanı daire olduğundan taban çevresi 2πr, taban alanı πr2 ile bulunur. Silindirin temel elamanları tabanlar, yan yüz, eksen, ana doğrular ve yüksekliktir.
A. DİK DAİRESEL SİLİNDİRİN AÇINIMI
Dik dairesel silindirin açınımında tabanları oluşturan daireler ile yan yüzü oluşturan dikdörtgen bulunur.

8.-s%C4%B1n%C4%B1f-lgs-dik-dairesel-silindirin-a%C3%A7%C4%B1n%C4%B1m%C4%B1.jpg


Önemli Bilgi: Yan yüzü oluşturan dikdörtgenin bir kenar uzunluğu dik dairesel silindirin yüksekliğine, diğer kenar uzunluğu ise dik dairesel silindirin taban çevresine eşittir.
8.-s%C4%B1n%C4%B1f-lgs-dik-dairesel-silindirin-a%C3%A7%C4%B1n%C4%B1m%C4%B1-2.jpg

Yükseklik = h
Taban Çevresi = 2. π . r


8.-s%C4%B1n%C4%B1f-lgs-dik-dairesel-silindir-1.jpgB. DİK DAİRESEL SİLİNDİRİN YÜZEY ALANI
Dik dairesel silindirin alanı hesaplanırken açınımından faydalanılır.

8.-s%C4%B1n%C4%B1f-dik-dairesel-silindirin-y%C3%BCzey-alan%C4%B1-lgs-1.jpgC. DİK DAİRESEL SİLİNDİRİN HACMİ
Dik dairesel silindirin hacmini hesaplamak için dik dairesel silindirin taban alanını ve yüksekliğini kullanırız.