Davud Peygamber Beşinci Sınıf

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
HZ. DAVUD (A.S.) PEYGAMBERİ TANIYORUZ​

Yüce Allah tarih boyunca her topluma peygamber göndermiştir. Allah (c.c.) tarafından gönderilen tüm peygamberlere inanmak imanın şartlarındandır.

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerle ilgili pek çok ayet vardır. Hz. Davud (a.s.) da Allah’ın (c.c.) dinini yayma mücadelesiyle bize tanıtılan peygamberlerdendir.

Hz. Davud (a.s.) İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir.

Hz.Davud (a.s.) Hz. Süleyman’ın (a.s.) babasıdır. Kitap verilen dört peygamberden biridir. Kendisine Zebur verilmiştir.

Zebur, Tevrat’tan sonra indirilen ilahi bir kitaptır. Hz. Musa’nın (a.s.) vefatından sonra İsrailoğulları yurtlarından çıkarılmış, ailelerinden uzaklaştırılmışlardı. Hz. Davud (a.s.) o dönemde henüz çok gençti ve peygamber olmamıştı. İsrailoğullarına bu yaşadıkları çok zor geliyordu. Kendilerine gönderilen peygambere gittiler. Allah (c.c.) onlar için Tâlût’u hükümdar olarak seçti.

Peygamberlerinin bu cevabı üzerine istemeye istemeye Tâlût’u hükümdar olarak kabul etiler. Savaş için yola çıkan ordunun içinde Hz. Davud da (a.s.) vardı.

“Tâlût askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, ‘Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek; kim ondan içerse benden değildir, -eliyle bir avuç alan müstesna- ondan tatmayan da bendendir’…” diyerek onları uyardı. Ancak “…İçlerinden pek azı müstesnâ hepsi ırmaktan içtiler.” Hz. Davud (a.s.) su içmeyenler arasındaydı. Daha sonra bu ilk sınavı geçenlerden bir kısmı Câlût’un ordusunu görünce, “… ‘bu gün bizim Câlût’a ve askerlerine karşı koyacak hiç gücümüz yoktur.’…” diyerek savaşmaktan korktular. İçlerinde Hz Davud’un da (a.s.) bulunduğu müminler ise savaştılar.

Savaşın sonunda “…Allah’ın izniyle onları yendiler. Davud Câlût’u öldürdü… ” Bu galibiyetten bir müddet sonra Allah “…Ona (Davud’a) hükümdarlık ve hikmet verdi, dilediği ilimlerden ona öğretti…” * Hz. Davud (a.s.) hem peygamber hem de hükümdar oldu.

Hz. Davud (a.s.) kendisine verilen bu nimetleri daima Allah’ın rızası doğrultusunda kullandı. Hüküm verirken adaletten ayrılmadı.

*Hz. Davud (a.s.) kendi el emeğiyle geçimini sağlardı. Yüce Allah, Hz.Davud’a (a.s.) zırh yapmayı öğretmişti. Bu zırhları satarak geçinirdi. O yaptığı sağlam ve dayanıklı zırhlar sayesinde İsrailoğullarına da savaşta avantaj sağlamış oluyordu.

Hz. Davud (a.s.) ibadete çok düşkündü. Güzel sesiyle sabah akşam Yüce Allah’ı zikrederdi.

Bugün dilimizde “dâvûdî ses” deyimi bize Hz. Davud’dan (a.s.) kalan bir hatıradır.

Hz. Muhammed (s.a.s), “Allah’ın en çok hoşnut olduğu oruç, Davud’un orucudur. O, yılın yarısını oruçlu geçirirdi…” buyurmuştur.

Hz. Davud (a.s.)’ın bir duasını bize peygamberimiz (s.a.s) öğretmiştir: “Allah’ım! Senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah’ım! Senin sevgini, bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.”

HZ. DAVUD (A.S) KONUSU İLE ALAKALI ETKİNLİK KÂĞIDI
Cümleler doğruysa yanındaki balığı yeşile, yanlışsa maviye boyayınız ve yanlış bilgi verilen cümleleri düzelterek altındaki boşluğa yeniden yazınız.
Hz. Süleyman (a.s.)’ın babasının ismi İbrahim’dir

Hz. Davud (a.s.) hem bir peygamber hem de bir hükümdardı.

Hz. Davud (a.s.) manavlık yaparak geçimini sağlardı.

Hz. Davud’a (a.s) indirilen kutsal kitabın ismi Zebur’dur.

Hz. Davud (a.s.) İsrailoğulları’na gönderilmiş bir peygamberdir.

Savaşın sonunda Allah’ın izniyle Hz. Davud (a.s.) Câlût’u öldürmüştür.

Zebur, Kur’an-ı Kerim’den sonra indirilen ilahi bir kitaptır.

Peygamberlere inanmak, İslam’ın beş şartından biridir.