Birey ve Toplum Test - 2

AskinElibol

Öğrenci
13 Ara 2020
10,277
10
38
Birey ve Toplum Test - 2
1.

A.
Öğrenci
B.
Oyuncu
C.
Çocuk
D.
Öğretmen
2.

A.
Yalnız II.
B.
I ve II.
C.
I ve III.
D.
II ve III.
3.

A.
Olaylar toplum içinde hazır bulunur.
B.
Bazı olaylar, aynı olaydan etkilenir.
C.
Olaylar bir arada yaşamanın sonucudur.
D.
Bir olayın, birden çok sonucu olabilir.
4.

A.

B.

C.

D.

5.

A.
Derse zamanında girmek
B.
Kırılan tahtayı onarmak
C.
Çantasını hazırlamak
D.
Boşa akan musluğu kapatmak

6.

A.
I ve II
B.
II ve III.
C.
I, II ve IV.
D.
II, III ve IV.
7.

A.
Yalnız II.
B.
I ve II.
C.
I ve III.
D.
II ve III.
8.

A.
Yasalara uyma
B.
Çıkarcı olma
C.
Haklarını bilme
D.
Hoşgörülü olma
9.

A.
Bir olayın bir tek nedeni ve bir tek sonucu vardır.
B.
Bir olayın sonucu başka bir olayın sebebi olabilir.
C.
Bir olaydan birden çok kişi etkilenebilir.
D.
Aynı olay birçok insanı farklı biçimde etkileyebilir.
10.

A.
Dünyadaki farklı kültürleri tanımak
B.
Sorumluluk almaktan kaçınmak
C.
Çevremize karşı daha duyarlı olmak
D.
Hak ve sorumluluklarımızı bilmek
11.

A.
Eğitime erişim hakkı
B.
Yeterli beslenme hakkı
C.
İfade özgürlüğü hakkı
D.
Sağlık hizmetlerine erişim hakkı
12.

A.
Satranç kulübüne katılması
B.
İşçi olarak çalıştırılması
C.
Sokakta mendil satması
D.
Askere götürülmesi