Birey ve Toplum Test - 1

AskinElibol

Öğrenci
13 Ara 2020
10,277
10
38
Birey ve Toplum Test - 1
1.

A.
Türk tarihini öğrenmeye başlamıştır
B.
Yardımlaşma duygusu gelişmiştir.
C.
İnsanlara karşı sevgi ve saygısı artmıştır.
D.
Toplumun sorunlarına karşı duyarlı hale gelmiştir.
2.

A.
Halk oyunları ekibi
B.
Konserdeki seyirciler
C.
Aile bireyler
D.
Sınıftaki öğrenciler
3.

A.
Yalnız I
B.
I ve II.
C.
II ve III
D.
I, II ve III.
4.

A.
Olayların nedeni önemli değildir
B.
Aynı olay birden fazla kişiyi etkileyebilir
C.
Olayların sadece sonuçlarına bakılmalıdır.
D.
Her olayın sonucu aynıdır.
5.

A.
Okuma alışkanlığı kazandırmak
B.
Çevresine karşı hassas olmak
C.
Vatandaşlık görevlerini öğrenmek
D.
Beraber yaşama duygusunu geliştirmek

6.

A.
Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir.
B.
Çocuklar hiçbir şekilde zorla çalıştırılamaz
C.
On beş yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
D.
Temiz bir çevrede yaşamını sürdürmek her çocuğun hakkıdır
7.