Birey ve Toplum-1

AskinElibol

Öğrenci
13 Ara 2020
10,277
10
38
Birey ve Toplum-1
1.

A.
Üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunur.
B.
Özgürlüklerini sınırsızca kullanır.
C.
Kanunlara ve kurallara uyar
D.
Askerlik görevini yerine getirir.
2.

A.
Kişisel gelişimimizin sağlanması
B.
Hak ve sorumlulukların öğrenilmesi
C.
Coğrafi bilgilerin edinilmesi
D.
Genel kültürümüzün artması
3.

A.
Yaşadığımız olayların birden fazla nedeni olabilir.
B.
Yaşanan olaylar çok yönlü olarak ele alınmalıdır.
C.
Yaşanan olaylar herkesi aynı şekilde etkiler.
D.
Yaşadığımız olayların birden fazla sonucu olabilir.
4.

A.
Etkin vatandaşlık
B.
Hak ve sorumluluk
C.
Milli kültür
D.
Çok boyutluluk
5.

A.
Bitkilerin ve hayvanların gelişimini incelemek
B.
Vatansever bireyler yetiştirmek
C.
İnsanların doğal hayatla bağını güçlendirmek
D.
Milli birlik ve beraberliği güçlendirmek