Bir Çokluğu Diğer Çokluğun Yüzdesi Olarak Hesaplama

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
İki farklı yol yardımı ile bir sayıyı başka bir sayının yüzdesi olarak bulabiliriz. Bu yollardan biri kesir yardımı ile yüzdeyi hesaplamaktır, diğer yol ise doğru orantı kurarak yüzdeyi bulmaktır. Aşağıda örnekler üzerinde her iki yolu da sizlere anlatmaya çalışacağız. Örnekleri dikkatli bir şekilde incelemenizi öneririz.

ÖRNEK: 5 sayısı 20 sayısının yüzde kaçına eşittir, bulalım.
ÇÖZÜM:
Birinci Yol: Kesir yardımıyla 5 sayısının 20’nin yüzde kaçı olduğunu bulalım.
Kurduğumuz kesirde 5 paya, 20 sayısı ise paydaya yazılmalıdır. 520 şimdi bu kesri yüzde olarak ifade etmek için uygun sayı ile genişleterek paydasını 100 yapmalıyız.
5×520×5=25100=%25 olarak bulunur.

İkinci Yol: Doğru orantı yardımı ile 5 sayısının 20’nin yüzde kaçı olduğunu bulabiliriz. Doğru orantıyı aşağıdaki gibi kurarız.
20 de 5 ise
100 de x’tir.
Doğru orantıda çapraz çarpımlar birbirine eşit olmakta idi. Öyle ise;
20 . x = 100 . 5
20 . x = 500
x = 25 bulunur. 100’de 25 sembol ile %25 olarak gösterilir.

ÖRNEK: 50 sayısı 40 sayısının yüzde kaçına eşittir, bulalım.
ÇÖZÜM:
Birinci Yol:
Kesir yardımıyla hesaplayalım. Kuracağımız kesirde 50 sayısını paya 40 sayısını paydaya yazmalıyız.5040 olur. Şimdi uygun genişletme ve sadeleştirmeler yapıp paydayı 100 yapmalıyız. Bunun için kesrimizi 10 ile sadeleştirip, daha sonra 25 ile genişletebiliriz.
5040=50÷1040÷10=54=5×254×25=125100=%125 olarak bulunur.

İkinci Yol: Doğru orantı yardımı ile 50 sayısının 40’ın yüzde kaçı olduğunu bulalım. Doğru orantıyı aşağıdaki şekilde kurmalıyız.
40’ta 50 ise,
100’de x’tir.
Doğru orantıda bu çoklukların karşılıklı çarpımları eşit olmakta idi. Öyle ise;
40 . x = 100 . 50
40 . x = 5000
x = 5000 : 40 = 125 bulunur. 100’de 125 ise sembol ile %125 olarak gösterilir.