As … as (kadar), So … as (kadar … değildir)

AskinElibol

Öğrenci
13 Ara 2020
10,277
10
38
As … as (kadar)Türkçe de bir sıfatın iki isim için eşit derece de oluşu –kadar- kelimesiyle belirtilir. Türkçe de, -kadar- ile ifade ettiğimiz bu sözler şöyle yapılır.Bu elma şu elma kadar küçüktür.

Sizin mutfağınız onlarınki kadar temizdir.Bu çeşit kıyaslamalar İngilizce de sıfatın iki as kelimesi arasına konulmasıyla yapılır.As küçük

As small as kadar küçükThis apple is as small as that apple. Bu elma şu elma kadar küçüktür.

Selma is as lazy as your sister. Selam senin kızkardeşin kadar tembeldir.So … as (kadar … değildir)As … as şeklindeki cümlelerin olumsuz olmaları halinde genel olarak ilk as yerine so konulur.Your story isn’t so interesting as theirs. Senin hikayen onlarınki kadar enteresan değildir.

The chair isn’t so high as the table. Sandalye masa kadar yüksek değildir.Bu çeşit cümlelerin soru olmaları halinde yine sıfat iki as arasına konulur.Is your house as big as ours? Sizin eviniz bizimki kadar büyük müdür?

Are you as hungry as Ahmet? Ahmet kadar aç mısın?