Adap ve Nezaket

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
Adap ve Nezaket
1.
İnsanlar arası ilişkilerde uyulması gerekli incelik kuralları, davranış kalıpları, adap ve âdetlerdir.
Bu tanım, aşağıdakilerden hangisine aittir?
A.
Nezaket kurallarına
B.
Hukuk kurallarına
C.
Temizlik kurallarına
D.
Çalışma kurallarına
2.
I. Topluma kolay uyum sağlanır.
II. İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurulur.
III. Tek başına yaşamak yaygınlaşır.
Bunlardan hangileri nezaket kurallarına uyulmasının sonuçlarıdır?
A.
Yalnız I.
B.
I ve II.
C.
I ve III.
D.
II ve III.
3.
Aşağıdakilerden hangisi çevresinde “beyefendi” veya “hanımefendi” olarak tanınır

A.
Zengin olan
B.
Çalışkan olan
C.
Nazik olan
D.
Dakik olan
4.
Aşağıdakilerden hangisi nazik bir kişide görülmez?

A.
Hasta ziyaretini kısa tutmak
B.
İyilik yapana teşekkür etmek
C.
Misafiri güler yüzle karşılamak
D.
Telefonda bağırarak konuşmak
5.
Nezaket kurallarından biri kişisel mahremiyete özen göstermektir. Mahremiyet, özel yaşamın gizliliği demektir.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi “özel yaşamın gizliliği” kuralına uygun değildir?
A.
Başkalarına ait elektronik postayı okumak
B.
Başkasının eşyasını izin alarak kullanmak
C.
Kardeşinin odasına izin alarak girmek
D.
Emanet edilen bir sırrı saklamak

6.
I. Ortak yerleri düzenli kullanmak
II. Her gün düzenli olarak kitap okumak
III. İncitici söz ve davranışlardan kaçınmak
Yukarıdakilerden hangileri nazik bir kişide görülen
davranışlardır?

A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
I ve III.
D.
II ve III.
7.
Selamlaşmayla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?

A.
Başkalarına dua etmektir.
B.
Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesidir.
C.
Genellikle konuşmaya başlamadan öncedir.
D.
Sadece arkadaşlar arasındaki bir alışkanlıktır.
8.
I. “Oğlum! Ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana
ve ev halkına bereket olsun.”
II. “Her kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse Allah da
onun kıyamette bir ayıbını örter.”
III. “Binekte olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az
olan çok olana, küçük büyüğe selam verir.”
Bu hadislerden hangileri selamlaşmayla ilgili değildir?
A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
I ve II.
D.
I, II ve III.
9.
Aşağıdakilerden hangisi “özel yaşamın gizliliğine” özen gösteren bir kişinin davranışıdır?

A.
Komşunun evine izinsiz girmek
B.
Kardeşin özel eşyasını karıştırmak
C.
Arkadaşın telefon görüşmesini dinlemek
D.
Konuşan iki kişinin yanına izin alarak oturmak
10.
• “Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle
veya aynı selâmla karşılık verin. ...”
(Nisa suresi, 86. ayet)
• “… Size, yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi artıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayın.”
(Hadis-i şerif)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ve hadisten anlaşılmaz?
A.
Verilen selam alınmalıdır.
B.
Herkese selam verilmelidir.
C.
Küçük, büyüğe selam vermelidir.
D.
Selamlaşmak yaygınlaştırılmalıdır.
11.
I. Selam vermek esenlik dilemektir.
II. Selamlaşmak, nezaket kurallarından biridir.
III. Selam kelimesi barış, güven ve kurtuluş demektir.
Bu öncüllerden hangileri selam kelimesinin anlamıyla ilgili değildir?
A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
I ve III.
D.
II ve III.
12.
Ülkemizde genellikle “selamün aleyküm” diyerek selam
verilir. Selam verilen kişi “aleyküm selam” diyerek selama karşılık verir ancak selamlaşmak için başka ifadeler
de kullanılır.
Aşağıdakilerden hangisi bir selamlaşma ifadesi
değildir?

A.
Görüşmek üzere!
B.
Merhaba!
C.
Hayırlı günler!
D.
Günaydın!