Adap ve Nezaket 2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Adap ve Nezaket 2
1.
Aşağıdakilerden hangisi etkili bir konuşmanın özelliği değildir?

A.
Dinleyenin bildiği kelimeleri kullanmak
B.
Ayrıntılara girerek sözü uzatmak
C.
Ses yüksekliğini iyi ayarlamak
D.
Gerektiği kadar konuşmak
2.
Aşağıdakilerden hangisi sofra adabıyla ilgili değildir?

A.
Nimetleri veren Allah’a şükretmek
B.
Yemeğe besmele çekerek başlamak
C.
Yemekten sonra nafile namaz kılmak
D.
Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak
3.
Doğruluk göster, yalanla uyuşma. Abartarak konuşma, doğruyu söylemekten geri durma. Kendine uygun görmediğini başkalarına da uygun görme. Hacı Bektaş Velî’nin bu sözünden,
I. Doğru sözlü olunmalıdır.
II. Konuşan kişi dinlenmelidir.
III. Uzun konuşmaktan kaçınılmalıdır.
Sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?
A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
I ve III.
D.
II ve III.
4.
Sosyal medyayı kullanmakla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A.
Her paylaşım doğru kabul edilmelidir.
B.
İncitici sözlerden uzak durulmalıdır.
C.
Dil kurallarına dikkat edilmelidir.
D.
Konuşma adabına uyulmalıdır.
5.
I. Dilsizin dilinden anası anlar.
II. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
III. Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür.
Bu atasözlerinin hangilerinde güzel sözün insan üzerindeki etkisine dikkat çekilmektedir?
A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
I ve III.
D.
II ve III.

6.
Güzel konuşan, güzel söz söyleyen dinleyen üzerinde etkili olabilir. Onun gönlüne girebilir. Çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilir ve saygın bir yer edinebilir. Bir toplumda insanlar birbirine güzel söz söylerse orada iyi ilişkiler kurulur. Karşılıklı sevgi, saygı yaygınlaşır. Böyle bir toplumda barış, huzur ve güven ortamı hâkim olur.
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?
A.
Niçin güzel konuşulmalıdır?
B.
Güzel konuşma nasıl öğrenilir?
C.
Güzel konuşma kimden öğrenilir?
D.
İletişimle ilgili hangi kitap okunmalıdır?
7.
I. Ağızda lokma varken konuşmak.
II. Başkalarını rahatsız etmeden yemek.
III. Yemek hakkında olumsuz konuşmak.
Numaralanmış davranışlardan hangileri yemek yerken yapılmamalıdır?
A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
I ve III.
D.
II ve III.
8.
I. “Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan yiyin.”
II. “Evladım! Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye.”
III. “Kulun, yemeğini yedikten sonra şükretmesi, Allah’ın hoşuna gider.”
Bu hadislerden hangileri yemek yerken kaçınılması
gereken davranışlarla ilgilidir?

A.
Yalnız I.
B.
Yalnız II.
C.
I ve III.
D.
II ve III.
9.
“Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! …”
(Bakara suresi, 168. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajıyla çelişmektedir?
A.
Hediye edilen meyveleri kurutmak
B.
Yetiştirilen domatesten salça yapmak
C.
Sahibinden izin almadan meyve toplamak
D.
Üreticiden satın aldığı sütle yoğurt yapmak
10.
“Hiç kimse, elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı
bir lokma yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud da kendi elinin emeğiyle kazandığını yerdi.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisteki altı çizili ifadeyle ilişkilendirilebilir?
A.
Helal kazanç
B.
Helallik dilemek
C.
Helal süt emmek
D.
Hakkını helal etmek
11.
“Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! …”
(Bakara suresi, 168. ayet)
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetin mesajıyla
örtüşmektedir?

A.
“Suyu… bir solukta içmeyin. İki üç nefeste, dinlene dinlene için…”
B.
“Yediklerinin helal olmasına dikkat et ki duaların kabul olsun.”
C.
“Yemeğin bereketi, yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktadır.”
D.
“Biriniz yemek yiyeceği zaman ‘Bismillah’ (Allah’ın adıyla) desin. …”
12.
Aşağıdakilerden hangisi konuşma adabına uygun
değildir?

A.
Güzel kelimeler seçmek
B.
Dinleyene değer vermek
C.
Özenli bir üslup kullanmak
D.
Toplum içinde gizli konuşmak