8.SINIF 5. ÜNİTE KUR'AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
dindersioyun.comdindersioyun.com
Hz. Muhammed’in Örnekliği
ÖZET
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasındaki ilişkiyi öğrendik.
Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından görevlendirilen elçilerdir. Peygamberlerin görevlerini yapabilmeleri için birtakım özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar; doğruluk, güvenilirlik, emaneti korumak, akıllı ve zeki olmak, günah işlememek, Allah’tan (c.c.) aldığı mesajları değiştirmeden insanlara ulaştırmaktır. Hz. Muhammed (s.a.v.), bütün insanlığa gönderilmiş son peygamberdir.
Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatı boyunca doğruluktan ayrılmamıştır. Düşmanları dahi onun yalancı olduğunu söyleyememiştir. Peygamberliğinden önce de insanlar arasında “Muhammedü’l-Emin (Güvenilir Muhammed)” olarak tanınmıştır.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu örneklerle öğrendik.
Hz. Muhammed (s.a.v.), şefkat ve merhamet örneği bir insandı. Bir gün yanına bir adam gelir kucağında bir çocuk olduğunu görünce hayretle: “Benim on tane çocuğum var ama hiç birini öpmedim.” der. Peygamberimiz (s.a.v.): “Kalbinde merhamet kalmamışsa ben ne yapayım.” diyerek şu uyarıda bulunur: “Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.” (Buhari, Edep, 18)
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik hayatla yönelik çıkarımlarda bulunmayı öğrendik.
Hz. Muhammed (s.a.v.) herkesi ilgilendiren önemli konularda arkadaşlarına danışmış ve Müslümanlarla istişare sonucunda verilen kararlara uygun hareket etmiştir. Bedir Savaşı sonunda esirlere nasıl davranılacağı, Uhud Savaşı’nda düşmanın nasıl karşılanacağı ve Hendek Savaşı öncesi şehrin etrafına hendek kazılması kararları istişare neticesinde alınmış ve uygulanmıştır.
Bizler de Peygamberimiz (s.a.v.) gibi alacağımız kararlarda ve çözüm önerilerinde ortak akla değer vermeli, farklı görüşleri dikkate almalıyız. Büyüklerin tecrübelerinden ve birikimlerinden istifade etmeliyiz.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını örnek olaylarla öğrendik.
Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları İslam’a davet etmeye başladığı andan itibaren müşriklere din ve âdetlerinin yanlış olduğunu söylemiştir. Onları her fırsatta tevhide davet etmiştir. Davasından vazgeçmek için müşriklerin yaptığı birtakım cazip teklifleri geri çevirmiş; kararlılığını şu meşhur sözüyle ortaya koymuştur: “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.”
96
Hz. Muhammed’in Örnekliği
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetini örneklerle öğrendik
.
Hz. Muhammed (s.a.v.), adaletle hükmeden ve herkesin hakkını gözeten bir insandı. Hiç kimseye ayrıcalıklı davranmaz, insanlar arasında inanç farkı gözetmeden herkese karşı eşit davranırdı. Bedir Savaşı’nda esirler arasında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcası Abbas da vardı. Esirler tazminat ödeyerek özgürlüğüne kavuşabiliyordu. Abbas, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) amcası olduğu için tazminatsız salıverilmesi teklif edilmişti. Peygamberimiz (s.a.v.), “Hayır, böyle bir şey olamaz, onun ödemek zorunda olduğu tazminatın bir dirhemi bile bağışlanamaz.” diyerek bu ayrıcalığı kabul etmemiştir.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri örneklerle öğrendik.
Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatı boyunca insanlarla iyi ilişkiler kurmuş, komşuluk haklarına dikkat etmiş, hastalandıklarında onları ziyaret etmiştir. Vefat ettiklerinde cenazelerine saygı göstermiş, kendisine sıkça uğrayan bir Yahudi çocuğunu hastalandığında ziyaret ederek memnun etmiştir.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının toplumsal hayattaki önemini öğrendik.
Toplum, bireylerden oluşur. Bireylerin sahip olduğu tutum ve davranışlar toplumun rahat ve huzurunu etkiler. Peygamberler, toplumların örnek ve rehber insanlarıdır. Son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlar için en güzel örnektir. Bu yüzden onun örnek davranışlarını benimseyen toplumlarda ahlaki değer ve erdemler ön plana çıkar. Bunun sonucu olarak da toplumda huzur ve mutluluk yaşanır.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranışlarıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini örneklerle öğrendik.
“Kolaylaştırın, güçleştirmeyin. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da ilmi seven ol fakat sakın beşincisi olma helak olursun. İnsanların çoğu iki nimetin kıymetini bilmekte aldanmışlardır. Bunlar, sıhhat ve boş vakittir.
Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.”
Kureyş suresinin okunuşunu ve anlamını öğrendik.
Okunuşu:
Bismillâhirrahmânirrahîm. Li’î lâfi Kurayş. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min havf.
Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Kureyş’e kolaylaştırıldığı, evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.
97

Hz. Muhammed’in Örnekliği
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnekliği Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
Sıdk
İstişare
Üsve-i Hasene
Esma-i Hüsna
Medine’de bir gün asil ve soylu bir kadın hırsızlık yapmıştı. Kadının ceza almaması için Peygamberimize (s.a.v.) ricacı oldular. Peygamberimiz (s.a.v.) ise onlara şöyle dedi: “Allah’a (c.c.) yemin ederim ki kızım Fatıma bile olsa onun da cezasını verirdim.”
Bu örnekten Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlaki özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
İnsanlara değer verirdi.
İstişareye önem verirdi.
Davasında cesur ve kararlıydı.
Hakkı gözetmede hassas davranırdı.
Li’î lâfi Kurayş. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’büdû……………. hâzelbeyt. Ellezî et’amehüm ………… cû’in ve âmenehüm min havf.
Yukarıda verilen Kureyş suresinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
alâ - an
rabbe - min


ellezi - eyne D) min - külli

dindersioyun.comdindersioyun.com
Mekke’de bir kısım insanlar, zulme uğrayanların haklarını zalimlerden alıncaya kadar mücadele edeceklerine, Mekke halkından ve Mekke’ye dışarıdan gelen kimselerden haksızlığa uğrayanların yanında yer alacaklarına ve zalimden hakkını alıncaya kadar mazlumu destekleyeceklerine dair bir antlaşma imzaladılar. Peygamberimiz Hz. Muhammed de (s.a.v.) yirmi yaşında iken bu antlaşmanın imzalanmasına iştirak etmiştir. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in çok sonraları övgüyle bahsettiği bu antlaşmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
Hilfu’l Fudul
Darün Nedve
Darü’l Erkam
Hudeybiye
* İnce, nazik, kibar ve ölçülü bir hitap tarzını benimserdi.
Karşısındakini dinlediğini ve anladığını göstermek için yüzüne bakarak konuşurdu.
Şaka yaparken kimseyi kırmaz, doğru olmayan bir şeyi söylemez ve kimseyi yanıltmazdı.
Yukarıda verilenlerden hareketle Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlaki özelliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
İnsanlara değer verirdi.
İstişareye önem verirdi.
Davasında cesur ve kararlıydı.
Hakkı gözetmede hassas davranırdı.4. ÜNİTE
1
2
34
5
678910
CDABDCDBAA
DOĞRU SAYISI​
YANLIŞ SAYISI​