8. Sınıf Din Kültürü Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri Test 3

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Soru 1
Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Kur’an-ı Kerim’in kaynağına vurgu yapılmaktadır?
A“… Bana, Müslümanlardan olmam ve Kur’an’ı okumam emredildi.” (Neml suresi, 91. ayet)
B“Kur’an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah’a sığın.” (Nahl suresi, 98. ayet)
C“Şüphe yok ki Kur’an’ı sana biz, elbette biz indirdik.” (İnsan suresi, 23. ayet)
D“Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür.” (İsrâ suresi, 9. ayet)
Soru 2
Kur’an, namaz kılmanın farz olduğunu bildirmiş ancak namazın nasıl kılınacağını, hangi vakitlerde ve kaçar rekât kılınacağını açıklamamıştır. Hz. Peygamber, “Namazı benim kıldığım gibi kılın.” buyurarak namaz ibadetinin nasıl yerine getirileceğini öğretmiştir.
Bu parçada aşağıdaki kaynaklardan hangisi vurgulanmaktadır?
AKur’an
BSünnet
Cİcma
DTefsir
Soru 3
“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resule itaat edin ki size merhamet edilsin.” (Nûr suresi, 56. ayet)
• “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının çünkü bazı zanlar günahtır. …” (Hucurât suresi, 12. ayet)
• “… Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler…” (Bakara suresi, 285. ayet)
Bu ayetlerde Kur’an’ın aşağıdaki ana konularından hangisine değinilmemiştir?
AAhlak
Bİbadet
Cİman
DKıssa
Soru 4
Muamelat, insanlar arasındaki hukukî, malî ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlerdir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi muamelat ile ilgili değildir?
A“Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik…” (Ahkâf suresi, 15. ayet)
B“Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl.” (Ankebût suresi, 45. ayet)
C“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın…” (İsrâ suresi, 35. ayet)
D“…Hiçbir suçlu, başkasının suçunu yüklenmez…” (En’âm suresi, 164. ayet)