8. Sınıf İngilizce 8. Ünite Soru Kalıpları

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
İNGİLİZCE KALIP CÜMLETÜRKÇE KARŞILIĞI
Are you a responsible person?Sorumluluk sahibi biri misin?
By the way!Bu arada, aklıma gelmişken, yeri gelmişken
Can you please share your experiences?Tecrübelerini paylaşabilir misin lütfen?
Do you ever mow the lawn?Hiç çimleri biçer misin?
Do you have to help your parents in housework?Ev işlerinde ebeveynlerine yardım etmek zorunda mısın?
Do you keep a diary?Günlük tutar mısın?
Do you like reading poems?Şiir okumayı sever misin?
Does Brenda accept the invitation to drink coffee?Brenda kahve içme davetini kabul eder mi?
Does your sister have any obligations?Kış kardeşinin herhangi bit sorumluluğu/yükümlülülüğü var mı?
Don’t you think it is necessary to tidy up your room?Odanı toplamanın gerekli olduğunu düşünmüyor musun?
He goes from Lokeren to Ghent by bike.O Lokeren’den Ghent’e bisiklet ile gider.
He has a special interest in plants.Onun bitkilere özel bir ilgisi vardır.
He has to mow the grass.O otları biçmek zorundadır.
He has to study very hard for his school projects.O okul projeleri için sıkı çalışmak zorundadır.
He’s responsible for doing the laundry.O çamaşırları yıkamaktan sorumludur.
His father must sometimes work on weekendsOnun babası bazen hafta sonu çalışması gerekir.
His mother prepares dinner aloneOnun annesi akşam yemeğini yalnız hazırlar.
How does being responsible affect the character?Sorumluluk sahibi olmak karakteri nasıl etkiler?
How does Cynthia feel about the household chores?Cynthia ev işleri ile ilgili ne hisseder?
How many people are there in Hülya’s family?Hülya’nın ailesinde kaç kişi var?
How often do you set the table?Ne sıklıkla masayı kurarsın?
I am responsible for taking care of my baby sister.Ben bebek kız kardeşimle ilgilenmekten sorumluyum.
I have lots of chores to do at home.Evde yapacak pek çok işim var.
I have to return the books to the library.Kitapları kütüphaneye geri vermek zorundayım.
I hope so.Öyle umuyorum
I must help my father to clean up the garage.Babama garajı temizlemekte yardım etmeliyim.
I sometimes set the table.Bazen masayı kurarım.
I think we can do it in turn.Bence onu sırayla yapabiliriz.
I think you should do your homework daily.Bence ödevlerini günlük yapmalısın.
I’m bad at physics.Fizikte kötüyüm.
I’m doing greatİyiyim
It’s time to clean the car.Arabayı temizleme zamanı
It’s time to do the laundry.Çamaşırları yıkama zamanı
It’s my mother’s responsibility.O annemin sorumluluğu
My brother has to respect my rights.Erkek kardeşim haklarıma saygı göstermek zorunda.
My father and I must take out the garbage.Babam ve ben çöpleri atmalıyız.
My father cooks delicious meals.Babam leziz yemekler pişirir.
My task is washing the car every weekend.Benim görevim her hafta sonu arabayı yıkamaktır.
Not exactly.Pek sayılmaz, tam olarak değil
Paying the bills falls to me.Faturaları ödemek bana düşer
She needs to do the grocery shopping.Onun market alışverişini yapması gerekir.
She’s in charge of taking care of her dog.O köpeğiyle ilgilenmekten sorumludur.
That’s a brilliant idea.Bu harika bir fikir.
That’s all right.Sıkıntı yok, problem değil, tamamdır
That’s great.Bu harika
Watering the plants is my task.Bitkileri sulamak benim görevimdir.
We have to bring the materials necessary for the class.Ders için gerekli olan materyalleri getirmek zorundayız.
We have to do our homework.Ödevimizi yapmak zorundayız.
We have to do what our boss asks us to do.Patronumuzun bizden istediğini yapmak zorundayız.
We must respect the elder people/ each other.Yaşlılara/birbirimize saygı duymalıyız.
We must take off our shoes before we enter.Girmeden önce ayakkabılarımızı çıkarmalıyız.
We mustn’t be lateGeç kalmamalıyız.
We mustn’t eat or drink anything during a lesson.Ders esnasında hiçbir şey yiyip içmemeliyiz.
We mustn’t talk while our teacher is talking.Öğretmenimiz konuşurken konuşmamalıyız.
We should be respectful of our friends.Arkadaşlarımıza saygılı olmalıyız.
We should cooperate with the people at the office.Ofisteki kişilerlerle işbirliği yapmalıyız.
We should keep our bedrooms very tidy.Yatağımızı çok düzgün tutmalıyız.
We should raise our hand before we speak.Konuşmadan önce elimizi kaldırmalıyız.
We shouldn’t damage any objects.Hiçbir eşyaya zarar vermemeliyiz.
We shouldn’t talk noisilyYüksek sesle konuşmamalıyız.
What about you?Peki ya sen?
What are your duties at school?Okuldaki görevlerin nelerdir?
What are your duties?Görevlerin nelerdir?
What are your responsibilities at home?Evdeki sorumlulukların nelerdir?
What does Brenda invite Cynthia to do together?Brenda Cynthia’yı birlikte ne yapmaya davet ediyor?
What is the date of the festival?Bayramın/festivalin tarihi nedir?
What is the name of the Feast?Bayramın adı nedir?
What kind of chores do you usually do?Genellikle ne tür ev işleri yaparsın?
What kind of chores do your kids do?Çocukların genellikle ne tür ev işleri yapar?
What’s up?N’aber?, nasılsın?
Which meal does he cook the bestO en iyi hangi yemeği pişirir?
Which task do you find enjoyable?Hangi işi keyifli buluyorsun?
Who always helps you to do your homework?Ev işlerinde sana genellikle kim yardım eder?
Who does the laundry and and irons the clothes?Kim çamaşırları yıkar ve giysileri ütüler?
Who is responsible for preparing the breakfast?Kahvaltıyı hazırlamaktan kim sorumludur?
Who loads and empties the dishwasher?Kim bulaşık makinesini doldurur ve boşaltır?
Who must take out the garbage in your family?Ailende kim çöpü boşaltmalıdır?
Who usually vacuums your house?Evinizi genellikle kim süpürür?
Who waters the plants regularly in your family?Ailende bitkileri düzenli olarak kim sular?
Who’s your favorite poet?Favori şairin kimdir?
Whose responsibility is doing shopping?Alışveriş yapmak kimin sorumluluğudur?
Why don’t you come over tonight?Neden bu gece uğramıyorsun?
Would you like to join us?Bize katılmak ister misin?
Yeah, I find it disturbing.Evet, onu rahatsız edici buluyorum.