8.5. İslama Göre Kötü Alışkanlıklar Ünitesi Test Çalışması

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
18
38
7.SINIF 5.ÜNİTE İSLAM DİNİNE GÖRE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR1. Alkollü Içki Içmek"Ey iman edenler!............. , ............. şeytanın kötülüklerindendir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, !............. , ............. yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?" (5/Mâide suresi, 90-91)

Yukarıdaki ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


a) Gıybet, haset

b) Kumar, müzik

c) İçki, kibir

d) İçki, kumarAşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a) Her sarhoşluk veren şey haramdır

b) Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır

c) Sarhoşluk verici maddeler zamanla alışkanlık yapar

d) Alkollü içkileri az miktarda içmek günah değildirAşağıdakilerden hangisi alkollü içki içmenin sonuçlarından olamaz?

a) İçen kişi bilincini ve iradesini kaybeder

b) İnsanlar arasında düşmanlıkların oluşmasına neden olabilir

c) Trafik kazalarına, insanlara karşı şiddet kullanmaya yol açabilir

d) İnsanlar arasındaki bağların güçlenmesini sağlarAşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır.

a) İçki içmek

b) Yalan söylemek

c) Sözde durmak

d) Kumar oynamakAşağıdakilerden hangisi Dinimizin sakınmamızı istediği kötü alışkanlıklardan değildir?

a) İçki içmek

b) Kumar oynamak

c) Top oynamak

d) Uyuşturucu kullanmakAşağıdakilerden hangisi alkolün zararlarından değildir?

a) Eğlendirir

b) Kavgalara neden olur.

c) Karaciğerlere dokunur

d) Görmeye engel olurAşağıdakilerden hangisi alkollü içeceklerin hem kişisel hem de toplumsal zararlarındandır?

a) Sinir sistemini olumsuz etkiler.

b) Trafik kazalarına neden olur.

c) Görme bozukluklarına yol açar.

d) Böbreklere ve karaciğere dokunur.2. Uyuşturucu KullanmakAşağıdakilerden hangisi uyuşturucu madde kullanılmasının nedenlerin biri olamaz?


a) Sorunları unutma isteği

b) Sıkıntılar ve psikolojik sorunlarla başa çıkamama

c) Arkadaş ortamı

d) Uyuşturucunun sorunlara çare olmasıUyuşturucu kullanmaya başlama aşağıdaki dönemlerden hangisinde daha fazla olmaktadır?

a) Yaşlılık dönemi

b) Gençlik dönemi

c) Çocukluk dönemi

d) Olgunluk dönemiAşağıdakilerden hangisi uyuşturucu kullanmanın sonuçlarından biri olamaz?

a) Kullanan kişinin beden ve ruh sağlığı bozulur

b) Toplumun huzurunu bozulur

c) Anne ve babaların huzursuz olmasına neden olur

d) Kullananların mutlu olmasını sağlar3. Kumar OynamakKumarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


a) Dinimiz kumarı haksız kazanç kabul etmiş ve yasaklamıştır

b) Kumar ailelerin yıkılmasına neden olabilir

c) Kumarda kaybeden kişi çevresine zarar verebilir

d) Az bir parayla oynanırsa günah değildir“ ................. kişi ve toplum hayatını sarsan büyük bir felakettir. Topluluk düzenini ve aile mutluluğunu yok eder. İnsanları birbirine düşürür, kavga ve cinayetlerin işlenmesine hatta trafik kazalarının pek çoğunun da başlıca nedenlerindendir. “ paragrafta zararları anlatılan kötü alışkanlık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kumar oynamak

b) Uyuşturucu kullanmak

c) Alkollü içki içmek

d) Adam öldürmekAşağıdakilerden hangisi kumarın sebep olduğu zararlardan biri değildir?

a) Karaborsacılığı körüklemek

b) Haksız olarak başkalarının malını ele geçirmek

c) İnsanı tembilliğe alıştırmak

d) İnsanlar arasındaki kin ve düşmanlık doğurmak

4. Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor?Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara başlamada bir etken olamaz?


a) Aile içi ilişkiler ve arkadaş çevresi

b) Kitle iletişim araçlarında kötü alışkanlıkların özendirilmesi

c) Ekonomik ve sosyal sorunlar

d) Kişinin iyi bir eğitim almış olmasıAşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıkların başlamasına sebep olur?

a) Bilgisizlik

b) Kötü arkadaş

c) Psikolojik problemler

d) HepsiAşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara yönelmemizi sağlayan nedenlerden biri değildir?

a) Gençlerde kendini ispat etme duygusu

b) Mahalledeki arkadaşlar

c) Ekonomik yönden yetersizlik ve para kazanma hırsı

d) Aşırı zenginlik, buna bağlı tatminsizlik ve iman zayıflığı

5. Kötü Alışkanlık ve Davranışlardan Nasıl Korunalım?Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklardan korunmak için bir çözüm yolu olamaz?


a) Kötü alışkanlıkların etkileri ve sonuçlan hakkında bilgilenmek

b) Bu alışkanlıklara sahip kişilerle arkadaşlık yapmamak

c) Dinimizin öğütlerine sıkı sıkıya uymak

d) İnsanlardan uzakta yalnız başımıza yaşamakDinimizde kumar oynamak, ve hırsızlık kesin olarak yasaklanmıştır. Bu gibi yollardan elde edilen kazanç haram kabul edilmiştir. Buna göre dinimiz aşağıdakilerden hangisini tavsiye etmektedir?

a) Başkalarının sırtından geçinmeyi

b) Çok para kazanmayı

c) Dilenmeyi

d) Kendi el emeği ile, göz nuru, alın teri ile kazanmayıHangisi dinimizin kötü alışkanlıkları yasaklayarak korumayı amaçladığı değerlerden biri değildir?

a) Dini

b) Malı

c) Nesli

d) AklıKötü alışkanlık ve davranışlardan nasıl korunuruz?

a) Sağlam iradeyle

b) İyi arkadaş seçerek

c) İbadetlerimizi yaparak

d) HepsiKötü alışkanlıklardan korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır

a) Yararlı etkinliklerde bulunmak

b) Kötü kişilerle arkadaşlık etmek

c) Kötülüklerin zararlarını öğrenmek

d) Hayatı sevmekHangisi kötü alışkanlık ve davranışlardan korunmak için alacağımız önlemlerden biri değildir?

a) Kötü alışkanlık ve davranışların zararlarını iyi bilmeliyiz.

b) Kötü alışkanlıkları olan insanlarla arkadaşlık yapmalıyız

c) zamanımızı yararlı etkinliklerle değerlendirmeliyiz.

d) içki içilen yerlerden uzak durmalıyız.Aşağıdakilerden hangisi dinimizin yasakladığı kötü davranışlardandır?

a) Kötü zanda bulunmak

b) Özverili olmak

c) Sabırlı olmak

d) Alçak gönüllü olmakAşağıdakilerden hangisi dinimizin yasakladığı kötü davranışlardandır?

a) Dürüst olmak

b) Çalışkan olmak

c) Kötü zanda bulunmak

d) Temiz olmakAşağıdakilerden hangisi dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlardan değildir? a) Yalan

b) Gıybet

c) İbadet

d) HırsızlıkAşağıdakilerden hangisi dinimizin sakınmamızı istediği kötü davranışlardan biri değildir?

a) Yalan söylemek ve hile yapmak

b) Gıybet ve iftira

c) Anne, baba ve büyüklere saygısızlık

d) Alkollü içki içmekAşağıdakilerden hangisi, kötü alışkanlıklardan korunma ve kurtulma yollarından değildir?

a) Kötü alışkanlığı olan kişilerden uzak durmak

b) Kitap okuma, spor gibi üretken uğraşlar ve hobiler edinmek

c) Kötülüklere karşı duyarsız kalmamak

d) Kötü davranış ve alışkanlıkları olanlara gıbta ile bakmakHz peygamberin “……sarılın, ….. iyiliğe , iyilik cennete götürür” dediği davranış hangisidir.

a) Namaz kılmak

b) Kuran okumak

c) Doğruluk

d ) Askerlik yapmakCimrilik dinimizde kötü görülmüş ve bir müslümanda bulunmaması gereken hallerden birisi olarak

kabul edilmiştir.Aşağıdakilerden hangisinde cimrilik tanımlanmıştır?


a) Sahip olduklarını gereksiz yere harcamak

b) Sahip olduklarını gerekli yere harcamak

c) Sahip olduklarını gereksiz yere harcamamak

d) Sahip olduklarını gerekli yere harcamamak6. Başkalarına Zarar Vermek: Kul HakkıBir insana zarar verecek sözler söylemeye veya davranışlar yapmaya ne denir?


a) Kul hakkı yemek

b) Konuşmak

c) Üzüm yemek

d) Bağcıyı dövmekAhiret gününde, yemiş olduğu kul hakları sebebiyle sevaplarını kaybeden ve günahlarını daha da artıran kişiye ne ad verilir?

a) Mümin

b) Kafir

c) Günahkar

d) MüflisÜzerimizde kul hakkı varsa bundan kurtulmak için yapmamız gereken ilk davranış nedir?

a) Allah’a dua ederek

b) Namaz kılarak

c) Hakkını yediğimiz kimsenin hakkını verip, helallik alarak

d) İbadet ederekAşağıdakilerden hangisi bir kul hakkıdır?

a) Hacca gitmemek

b) Namaz kılmamak

c) Oruç tutmamak

d) Lakap takmakAşağıdakilerden hangisi bir kul hakkı değildir?

a) İftira etmek

b) Gıybet etmek

c) Başkalarının özel hayatlarını araştırmak

d) İbadet etmemekAllah’ın hiç affetmediği günah hangisidir?

a) İçki içmek

b) Kumar oynamak

c) Kul hakkı yemek

d) Hile yapmakAşağıdakilerden hangisi kul hakkı kavramına girer?

a) Hile ile insanları aldatmak.

b) Başkalarıyla alay etmek.

c) Başkalarının özel hayatını araştırmak.

d) HepsiAşağıdakilerden hangisi kul hakkına neden olan bir davranıştır?

a) Büyüklenmek

b) Gıpta etmek

c) Dürüst olmak

d) Yoksullara yardım etmekAşağıdakilerden hangisi kul hakkı için söylendiğinde yanlış olur?

a) Kul hakkı başkalarına zarar veren davranışları yapmaktır.

b) Kul hakkı sadece Müslüman olanlar için geçerlidir.

c) Kul hakkına neden olan davranış için özür dilenmelidir.

d) Kul hakkına neden olan davranışlar yasaklanmıştır.Aşağıdaki davranışlardan hangisi kul haklarına neden olmaz?

a) Başkalarıyla alay etmek

b) Hile yapıp insanları kandırmak

c) Kendimizi başkalarından üstün görmemek

d) Başkalarının özel hayatını araştırmakAşağıdakilerden hangisi kul haklarına neden olan davranışlardan biri değildir?

a) Yalan söylemek ve hile yapmak

b) Gıybet etmek

c) Rüşvetle bir şeyler elde etmek

d) Gıpta etmek ( imrenmek)Aşağıdakilerden hangisi bir kul hakkı değildir.

a) İçki içmek

b) Yalan söylemek

c) İftira atmak

d) Hırsızlık yapmakAşağıdakilerden hangisi kul hakkı yemeye neden olan davranışlardan değildir?

a) Kıskançlık

b) Dürüstlük

c) Gıybet

d) Alay etmek