6. Sınıf DKAB ((6.3. Zararlı Alışkanlıklar) Kazanım Kavrama Testi - 2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
18
38
1621838247027.png

‘‘İnsanları hakkı olan şeylerden yoksun bırakmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın.”

(Şuara suresi, 183. ayet)

‘‘Ey kavmim! Ölçerken, tartarken adaleti gözetin; insanların mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin.” (Hud suresi, 85. ayet)

Bu ayetlere göre aşağıdaki davranışların hangisi yanlıştır?

Hak sahibine hakkını eksiksiz vermek

Anlaşamayan kişilerin arasını bulmak

Malı kötüleyerek fiyatını düşürmek

Sattığı malın kusurlarını söylemek

I. Kırmızı ışık yanarken geçmek

Farz olan ibadetleri aksatmak

Ortak kullanım alanlarında sigara içmek

Numaralanmış davranışlardan hangileri kul hakkı olarak değerlendirilmez?

Yalnız I. B) Yalnız II.

C) I ve III. D) II ve III.

Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Yahya ile ilgili değildir?

Kendisine İncil verilmiştir.

Hz. Zekeriya’nın oğludur.

Hz. İsa’yla akrabadır.

Kur’an’da övülmüştür.


“Zekeriya mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah sana kendisi tarafından bir kelimeyi (İsa’yı) tasdik edici, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler.” (Âl-i İmrân suresi, 39. ayet)

Bu ayetten Hz. Yahya’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?

Allah’ın peygamberlerinden biridir.

Güzel ahlakıyla örnek bir insandır.

Şehit edilmiş bir peygamberdir.

İsmi Allah tarafından verilmiştir.

Aşağıdaki yargılardan hangisi Tebbet suresiyle ilgili değildir?

Adını tebbet kelimesinden almıştır.

Kâbe hakkında bilgi verilmektedir.

Mekke’de indirilmiş ve beş ayettir.

Ebu Leheb hakkında indirilmiştir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tebbet suresinde yer alır?

Fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.

Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.

Mâ ağnâ anhu mâluhu ve mâ keseb.