6. Sınıf Din Kültürü Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı Test 1

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
10,277
11
38
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah'ın insanlara vahiy göndermesinin nedenlerinden biri değildir?
Ainsanların yanlış inançlara yönelmelerini engellemek
Binsanları ahirette cezalandırmak
Cİnsanları doğru biçimde bilgilendirmek
Dİnsanlara iyi ve kötüyü bildirmek
Soru 2
Allah, vahiy göndererek insanların, "Bizler bilmiyorduk." veya "Eğer bize de ilahi kitap gelmiş olsaydı biz de doğru yolda olurduk." gibi bahanelerinin önüne geçmiştir.
Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
APeygamberlere iman
BKutsal Kitaplara İman
CPeygamberlerin Özellikleri
DAllah'ın Vahiy Gönderme Nedenleri
Soru 3
Vahiy; dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini, sorumluluklarımızın! neler olduğunu öğretir. Anne ve babamıza, akrabalarımıza, komşularımıza nasıl davranmamız gerektiğini bildirir. Erdemli bir insan olmamızı tavsiye eder.
Bu metinde vahyin gönderilme nedenlerinden hangisi vurgulanmıştır?
Aİnsanlara ibadet etme yollarını göstermesi
BAllah'ın bir olduğunun anlatılması
Cİnsanları ahlaklı olmaya yönlendirmesi
DAhiret hayatının bilinmesini sağlaması
Soru 4
"Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik." (Nahl suresi, 64. ayet)
Bu ayete göre, vahyin gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Aİnsanların birlik ve beraberliğini sağlamak
Bİnsanı iyiye, güzele yönlendirmek
CFarklı bildikleri konularda insanları bilgilendirmek
Dİnsanlar arasındaki görüş farklılıklarını artırmak
Soru 5
Allah, gönderdiği vahiylerle insanların kendisini tanımalarını sağlamıştır. Onların nasıl ibadet etmeleri gerektiğini öğretmiştir. İnsanların uymaları gereken ahlak kurallarını bildirmiş, ahiret hayatının varlığını haber vermiştir.
Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilmektedir?
Aİnsan, aklıyla Allah'ı bulabilir mi?
BVahiylerin farklı olan yönleri var mıdır?
CAllah niçin vahiy göndermiştir?
DVahiyde bir değişiklik olmuş mudur?
Soru 6
"Bu Kur'an; kendisiyle uyarılsınlar Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir." (İbrahim suresi, 52. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi belirtilmektedir?
AVahyin hangi yollarla iletildiği
BVahyin gönderiliş amacı
CVahyin ne zaman başladığı
DVahyin hangi peygamberlere iletildiği
Soru 7
İnsan, aklıyla Allah'ın varlığını kavrayabilir. Ancak o, Allah'ın özelliklerini ve ona nasıl ibadet edileceğini tam olarak bilemez. Neye, nasıl inanacağını ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için neler yapması gerektiğini kavrayamaz. Allah, insanları bütün bu konularda bilgilendirip aydınlatmak istemiştir. Bu amaçla da .....
Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?
Ainsanlar arasından seçip görevlendirdiği peygamberlere vahiy göndermiştir.
Bher peygambere mucize verilmiştir.
Cinsanlar dünyada imtihan olmaktadır.
Dpeygamberler güvenilir insanlardan seçilmiştir.
 

pelinemir

Öğrenci
24 Eyl 2021
1
0
0
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah'ın insanlara vahiy göndermesinin nedenlerinden biri değildir?
Ainsanların yanlış inançlara yönelmelerini engellemek
Binsanları ahirette cezalandırmak
Cİnsanları doğru biçimde bilgilendirmek
Dİnsanlara iyi ve kötüyü bildirmek
Soru 2
Allah, vahiy göndererek insanların, "Bizler bilmiyorduk." veya "Eğer bize de ilahi kitap gelmiş olsaydı biz de doğru yolda olurduk." gibi bahanelerinin önüne geçmiştir.
Bu metne getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
APeygamberlere iman
BKutsal Kitaplara İman
CPeygamberlerin Özellikleri
DAllah'ın Vahiy Gönderme Nedenleri
Soru 3
Vahiy; dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini, sorumluluklarımızın! neler olduğunu öğretir. Anne ve babamıza, akrabalarımıza, komşularımıza nasıl davranmamız gerektiğini bildirir. Erdemli bir insan olmamızı tavsiye eder.
Bu metinde vahyin gönderilme nedenlerinden hangisi vurgulanmıştır?
Aİnsanlara ibadet etme yollarını göstermesi
BAllah'ın bir olduğunun anlatılması
Cİnsanları ahlaklı olmaya yönlendirmesi
DAhiret hayatının bilinmesini sağlaması
Soru 4
"Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik." (Nahl suresi, 64. ayet)
Bu ayete göre, vahyin gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Aİnsanların birlik ve beraberliğini sağlamak
Bİnsanı iyiye, güzele yönlendirmek
CFarklı bildikleri konularda insanları bilgilendirmek
Dİnsanlar arasındaki görüş farklılıklarını artırmak
Soru 5
Allah, gönderdiği vahiylerle insanların kendisini tanımalarını sağlamıştır. Onların nasıl ibadet etmeleri gerektiğini öğretmiştir. İnsanların uymaları gereken ahlak kurallarını bildirmiş, ahiret hayatının varlığını haber vermiştir.
Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilmektedir?
Aİnsan, aklıyla Allah'ı bulabilir mi?
BVahiylerin farklı olan yönleri var mıdır?
CAllah niçin vahiy göndermiştir?
DVahiyde bir değişiklik olmuş mudur?
Soru 6
"Bu Kur'an; kendisiyle uyarılsınlar Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir." (İbrahim suresi, 52. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi belirtilmektedir?
AVahyin hangi yollarla iletildiği
BVahyin gönderiliş amacı
CVahyin ne zaman başladığı
DVahyin hangi peygamberlere iletildiği
Soru 7
İnsan, aklıyla Allah'ın varlığını kavrayabilir. Ancak o, Allah'ın özelliklerini ve ona nasıl ibadet edileceğini tam olarak bilemez. Neye, nasıl inanacağını ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için neler yapması gerektiğini kavrayamaz. Allah, insanları bütün bu konularda bilgilendirip aydınlatmak istemiştir. Bu amaçla da .....
Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?
Ainsanlar arasından seçip görevlendirdiği peygamberlere vahiy göndermiştir.
Bher peygambere mucize verilmiştir.
Cinsanlar dünyada imtihan olmaktadır.
Dpeygamberler güvenilir insanlardan seçilmiştir.