6. Sınıf Din Kültürü Temel Değerlerimiz Test 3

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
Soru 1
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-5-temel-degerlerimiz-soru-1.png

İstiklâl Marşı’nın bu dizelerinde,
I. adalet,
II. cesaret,
III. bağımsızlık
kavramlarından hangilerine ulaşılabilir?
AI ve II.
BI ve III.
CII ve III.
DI, II ve III.
Soru 2
Geçmişten miras kalan ve nesilden nesile aktarılan dinî değerler; camiler, minarelerden okunan ezanlar, kandil geceleri, her yıl yaşanan ramazan coşkusu, iftar davetleri vb. toplumu birbirine bağlayan, kardeşlik duygularını güçlendiren değerlerdir. Bu değerler, Müslümanların birlik ve bütünlüğünü devam ettirmesinde önemli bir rol oynamaktadır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
ADinin temel ilkelerine
BDinin toplum hayatına etkisine
CToplumu oluşturan millî değerlere
DDinî mimarinin topluma katkılarına
Soru 3
“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma! Bilâkis onlar diridirler; Allah’ın, lütuf ve kereminden kendilerine verdikleriyle sevinçli bir halde, Rabb’leri yanında rızıklara mazhar olmaktadırlar. Arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmadığı müjdesinin sevincini duymaktadırlar.” (Âl-i İmrân suresi, 169 ve 170. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu vardır?
AŞehitlik
BBayrak
CVatan
DGazilik
Soru 4
Yakınlarının Berat Kandili’ni tebrik etmek için telefonla kısa mesaj gönderecek bir kişi, aşağıdaki mesajlardan hangisini göndermelidir?
A
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-5-temel-degerlerimiz-soru-4a.png
B
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-5-temel-degerlerimiz-soru-4b.png
C
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-5-temel-degerlerimiz-soru-4c.png
D
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-5-temel-degerlerimiz-soru-4d.png
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e ve ailesine duyulan sevginin toplumdaki yansımalarına örnek oluşturmaz?
AAskerin “Mehmetçik” lakabıyla anılması
BHz. Peygamber’e ait kutsal emanetlerin korunması
CEzanın sözlerinde Hz. Peygamber’in adına yer verilmesi
DÇocuklara Fatma, Hasan ve Hüseyin isimlerinin verilmesi
Soru 6
Millî Mücadele yıllarında milletimizin bir İstiklâl Marşı’na ihtiyacı olduğu gerçeği ortaya çıktı. Bu ihtiyaç sebebiyle Maarif Vekâleti (Millî Eğitim Bakanlığı) bir yarışma açtı. Yarışmayı kazanana da para ödülü verileceğini açıkladı. Yarışmada 724 şiir arasından öne çıkan ve çok beğenilen Mehmet Akif Ersoy’un “Kahraman Ordumuza” adlı şiiri birinci seçildi. Bu şiir, 12 Mart 1921 tarihinde Meclis’te İstiklâl Marşı olarak kabul edildi ve defalarca okunarak ayakta alkışlandı. Mehmet Akif Ersoy yarışmada kazandığı beş yüz liralık ödülü yoksul kadın ve çocuklara iş öğretmek amacıyla kurulan Dârulmesai’ye bağışladı. Ayrıca o, İstiklal Marşı’nın Türk Milleti’nin eseri olduğunu düşündüğünden İstiklal Marşı’nı, şiirlerini topladığı Safahat’a dâhil etmedi.
Bu metinde Mehmet Akif Ersoy ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
AEğitime verdiği öneme
BYardımseverliğine
CVatanseverliğine
DHoşgörüsüne
Soru 7
Dinin ve dinî değerlerin toplumsal kaynaşmaya, birlik ve bütünleşmeye birçok katkısı vardır.
Aşağıdakilerden hangisi metinde anlatılan durum kapsamında değerlendirilemez?
Aİrademizin güçlenmesi için oruç tutmak
BDini bayramlarda akraba ziyaretleri yapmak
CRamazan aylarında iftar davetleri vermek
Dİhtiyaç sahibi olanlara yardım etmek
Soru 8
Aşağıda verilen görsellerden hangisi dinî değerlere örnek olarak gösterilemez?
A
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-5-temel-degerlerimiz-soru-8a.png
B
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-5-temel-degerlerimiz-soru-8b.png
C
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-5-temel-degerlerimiz-soru-8c.png
D
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-5-temel-degerlerimiz-soru-8d.png
Soru 9
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim; bendimi çiğner, aşarım,
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Bu dörtlük Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
AEgemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
BÖzgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.
CVatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez.
DCumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.

Soru 10
‘Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.
Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.’
Bu dizelerin mesajı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilemez?
A“Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın…” (Âl-i İmrân suresi, 105. ayet)
B“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın…” (Âl-i İmrân suresi, 103. ayet)
C“Namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve Resulüne itaat edin…” (Ahzâb suresi, 33. ayet)
D“Allah’a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin…” (Enfâl suresi, 46. ayet)
Soru 11
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-5-temel-degerlerimiz-soru-11.png

Mahyadaki ayet hangi kandil gecesine işaret eder?
AMevlit
BMiraç
CKadir
DRegâip
Soru 12
Oğlunun şehit haberini alan baba, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Ülkemiz için canımız feda. Bir Ahmet gider, bin Ahmet gelir. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun.”
Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmıştır?
AGaziliğin
BAile bağlarının
CBayrağa duyulan saygının
DVatan ve millet sevgisinin
Soru 13
Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli!
Bu ezanlar ki şehâdetleri dinin temeli
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli
İstiklal Marşı’nın bu kıtasında,
I. dinî
II. örfi
III. hukuki
değerlerinden hangilerine değinilmiştir?
AYalnız I.
BI ve II.
CII ve III.
DI, II ve III.
Soru 14
Aşağıdaki tabloda kandil geceleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-5-temel-degerlerimiz-soru-14.png

Bu bilgiler;
a) Kadir Gecesi
b) Mevlit Kandili
c) Miraç Kandili
kavramları ile eşleştirildiğinde hangisi doğru olur?
AI: b / II: a / III: c
BI: a / II: b / III: c
CI: b / II: c / III: a
DI: c / II: a / III: b
Soru 15
Toplumsal bir varlık olarak insan, maddi ihtiyaçlarının yanında manevi ihtiyaçlara da sahiptir. Başkalarıyla tanışmak, sevinç ve üzüntülerini paylaşmak, duygu ve düşüncelerini başkalarına aktarmak gibi ihtiyaçlar ancak toplum içinde yaşamakla karşılanabilir. İslam dini, insanların bu tür sosyal ihtiyaçlarına karşılık gelmesi için bazı düzenlemeler getirmiştir. – – – – bu duruma örnek olarak verilebilir.
Metindeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile doldurulamaz?
ACamiler Haftası
BKurban bayramı
CCuma namazı
DHac ibadeti
Soru 16
Öğretmen : (I)
Öğrenci : Atalarımızın bize emaneti olan, tarihi ve doğal güzelliklerle dolu, değerlerimizi yaşattığımız ve güven içinde yaşadığımız yerdir.
Öğretmen : (II)
Öğrenci : Aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğuna denir.
Bu konuşmada boş bırakılan yerlere verilenlerden hangisi getirilmelidir?
AI: Vatan nedir? / II: Medeniyet nedir?
BI: Millet nedir? / II: Akrabalık nedir?
CI: Köy nedir? / II: Tarih nedir?
DI: Vatan nedir? / II: Millet nedir?
Soru 17
beceri-temelli-sorular-6-sinif-din-kulturu-unite-5-temel-degerlerimiz-soru-17.png

Bu afişten Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
AMüslümanların bilinçlenmesine yönelik etkinlikler yapılmaktadır.
BHz. Muhammed (sav.) zamanından beri kutlanmaktadır.
CToplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlamaktadır.
D2019 yılında aile temasına yer verilmiştir.
Soru 18
“Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gecede Rabb’lerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.” (Kadr suresi)
Bu surede Kadir Gecesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?
AKur’an-ı Kerim indirilmeye başlamıştır.
BDua etmeli ve Allah’tan af dilenmelidir.
CKur’an okuyarak değerlendirilmelidir.
DRamazan’ın yirmi yedinci gecesidir.
Soru 19
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda
Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,
İstiklal uğrunda, namus yolunda
Can veren Mehmed’in yattığı yerdir.
Bu dizelerde;
I. gazilik,
II. bayrak,
III. şehitlik,
IV. bağımsızlık
temel değerlerinden hangilerine değinilmiştir?
AI ve II.
BI ve III.
CII ve IV.
DIII ve IV.
Soru 20
Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen bazı önemli geceler vardır. Bu geceler Osmanlı padişahlarından II. Selim Dönemi’nde camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için “kandil geceleri” olarak adlandırılmıştır. Bunlar Mevlit, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir gecesidir. Bu gecelerde camilerde Kur’an ve mevlit okunması gelenek haline gelmiştir. Bu günlerde Müslümanlar dostlarını ve yakınlarını arayıp kandil vesilesiyle tebrikleşirler. Böylece birbirlerinin sıkıntılarından da haberdar olurlar.
Bu metinde kandil geceleri ile ilgili aşağıdaki hususların hangisine değinilmemiştir?
AToplumsal bütünleşmeye olan katkısına
BBu gecelerin nasıl değerlendirildiğine
CKandil kavramının nereden geldiğine
DNe zamandan beri kutlandığına