5. Sınıf Fen Yazılı Soruları2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
18
38
1- Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile tamamlayınız.

Bir cismi görebilmemiz için ortamda ……………………………………olmalıdır.
Işığı geçiren maddelere …………………………………… maddeler denir.
Işık ışınları cismin arkasına geçemezse ………………………………………oluşur.
Güneş – Ay – Dünya aynı doğrultuda bulunursa ……………………………………tutulması gerçekleşir.
Çiçekli bir bitkide ……………………….……………. ve ………………………………………………... bulunur.
2- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi yazınız.
  • (……) Eğrelti otu çiçeksiz bir bitki değildir.
  • (……) Ses boşlukta yayılmaz.
  • (……) Bir ortamda kaç tane ışık kaynağı olursa olsun yalnızca bir tane gölge oluşur.
  • (……) Doğaya en çok zarar veren canlı insandır.
  • (……) Bitkiler fotosentez yaparken havadan oksijen alıp karbondioksit verirler.3- Aşağıdakilerden hangisi doğal bir ışık kaynağıdır ?
A)
Yıldızlar
B) El feneri
C) Ay
Yukarıdaki şekilde iki ışık kaynağı ile saydam olmayan topun gölgesi ekrana düşürülmüştür.​
D) Mum


Buna göre, ekranda oluşan I, II ve III numaralı bölgelerde oluşan gölgeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?


4-
Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir?
A)
Pencere camı
B) Buzlu cam
C) Tahta
D) Mukavva karton


5- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)
Işık ışınları doğrusal bir şekilde yayılır.
B) Güneş, en güçlü ışık kaynağıdır.
C) Maddeler kalınlaştıkça saydamlıkları artar.
D) Yarı saydam maddeler ışığı az miktarda geçirirler.


6-
I II III
A)
Tam gölge Yarı gölge Aydınlık
B) Aydınlık Yarı gölge Tam gölge
C) Yarı gölge Tam gölge Aydınlık
D) Aydınlık Tam gölge Yarı gölge
7- İnsan vücudu opak olduğu halde aşağıdakilerden hangisi insan vücudundan geçer?
A)
Güneş ışınları B) Röntgen ışınları
C) Ampul ışığı D) Mum ışığı


8- Ay tutulması ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)
Güneş ışınları Ay’a ulaşamaz.
B) Ay, Dünya’nın arkasında bulunur.
C) Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.
D) Ay’ın gölgesi Dünya üzerine düşer.
9-1

Güneş hangi konumda iken ağacın gölge boyu en kısa olur?

A)
1 B)2
C) 3 D) 410-
Sinek - ? – Yılan – Kartal
Yukarıdaki besin zincirinde “?” yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)
Kertenkele
B) Sincap
C) Maymun
11- Bitkilerin besin ürettikleri organ aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kök
B) Gövde
C) Yaprak
D) Çiçek
12- Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)
Mantarlar kendi besinlerini üretemezler.
B) Menekşe çiçekli bir bitki değildir.
C) Bitkiler çiçekli ve çiçeksiz olabilirler.
D) Yarasa uçabilmesine rağmen memeli bir hayvandır.
13- I-
Solungaç solunumu yaparlar.
II- Yumurta ile ürerler.
III- Pullara sahiptirler.
Yukarıda özellikleri verilen canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Kurbağalar
Balıklar
Kuşlar
Sürüngenler

14-Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıt değildir?
a)petrol b)kömür c)doğal gaz d)odun

15-Omurgalı ve omurgasız hayvanlara beşer tane örnek veriniz.

D) Ayı

16-Bir elektrik devresinde bulunan elemanları yazınız.