5. Sınıf Fen Yazılı Soruları

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
18
38
1-Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sözcükleri yazarak cümleleri tamamlayınız.Ay ‘ın dünya üzerinden gözlemlenen değişik şekillerine Ay ‘ın ……………........... denir.

Dünya, Güneş ve Ay’ın şekilleri ……………………..…. benzer.

Bir elektrik devresinde ……………… gibi enerji kaynağına ihtiyaç vardır.

Tahta bir yüzeyin üzeri yağlanırsa ……………………………………………………… azalır.

Güneş olmasa ……………………………………………………….. gerçekleşmezdi2-Aşağıdaki cümleler doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi koyarak belirtiniz. ( 10 PUAN )( ) Fiziksel temas olmadan cisimlere kuvvet etki etmez.

( ) Mıknatısların aynı kutupları birbirini çeker farklı kutupları birbirini iter.

( ) Buharlaşma her sıcaklıkta olur.

( ) Mıknatısın maddeye uyguladığı kuvvet temas gerektirmeyen kuvvettir.

( )Hava ve su,cisimlerin hareketlerine karşı sürtünme kuvveti uygulayarak direnç gösterir

( ) Mıknatısın yönleri N ve S olarak gösterilir.

( ) Bir elektrik devresinde ampul sayısı artarsa, ampullerin parlaklığı azalır.

( ) Pil sayısı aynı kalırken ampul sayısının artması ampullerin parlaklığını arttırır.

( ) Piller elektrik kaynağı olan üreteçlerdir.

( ) ampullerin parlaklılığı devreye akım veren pil sayısına bağlı olarak değişir.

3-Bir elektrik devresini çizerek devre elemanlarını sembol ile gösteriniz. Sembollerin anlamlarını yazınız.

4-Ayın evrelerini çizerek isimlerini yazınız.5- Temas gerektiren kuvvetlere beş tane örnek veriniz.

B.Aşağıdaki soruların tek bir doğru cevabı vardır.Doğru cevabı işaretleyiniz.
Yanda resmi verilen ve gökyüzünü incelemek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
1-
a) Mikroskop b) Teleskop c) Dürbün d) Kamera  • 2- 1. Güneş, Dünya ve Ay’dan daha büyüktür.
  • 2. Güneş, Dünya’ya Ay’dan daha yakındır.
  • 3. Ay, Güneş’ten daha büyüktür.
  • Yukarıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
  • a)Yalnız 1 b) Yalnız 2 c) Yalnız 3 d) 1-2-3
  • .
  • 3- Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemindeki yapı ve organlardan değildir?
  • a)böbrekler b)İdrar kesesi c)Üretra d)ince bağırsak
4- Güneş’e baktığımızda farklı zamanlarda değişik yerlerde görürüz. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi

b) Dünya’nın kendi etrafında dönmesi

c) Güneş’in bizden uzakta olması

d) Güneş’in hareketli olması.5- I. Dünya II. Güneş III. Ay

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin kendi ışığı vardır?

a) Yalnız I b) Yalnız II

c) I-III d) I-II6- Dünya kendi etrafında dönmeseydi aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi?a) Dünya’da hep gece yaşanırdı.

b) Dünya’da hep gündüz yaşanırdı.

c) Dünya’nın bir yarısında sürekli gündüz, diğer yarısında sürekli gece yaşanırdı.

d) Dünya’da yaşam olmazdı.7-
Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?a) Gece ve gündüzün oluşması.

b) Güneş’ in gün boyunca hareket ediyormuş gibi görünmesi.

c) Bir günün oluşması

d) Bir yılın oluşması8-
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Ay, kendi etrafında döner.

b) Ay , güneşten daha büyüktür.

c) Ay , dünya etrafında dolanır.

d) Ay, güneş etrafında dolanır.9- 96 joule kaç kalori eder?

a) 96j b) 92 cal c)24 cal d)384 cal

10-Bir elektrik devresinde pil sayısı aynı tutulup ampul sayısı artırılarak ampulün parlaklığı gözlemleniyor.

Buna göre bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

a)pil sayısı b)ampul sayısı

c)ampul parlaklığı d) anahtar