5. Sınıf Fen 1. Dönem 1. Yazılı

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
18
38
- Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.(8x1=8 puan)

( ) Vitaminler sindirime uğramadan doğrudan kana karışır.Vücuda enerji vermez.

( ) Mineraller vücutta düzenleyici olarak görev yaparlar.Sindirime uğramadan kana karışır.

( ) Besinler sadece bitkilerden elde edilir.

( ) Besinler içeriklerine göre karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, su ve mineraller olmak üzere altı çeşittir.

( ) Posa halindeki besinlerde kalan su ve mineraller kalın bağırsakta emilir.

( ) Sindirim yutakta gerçekleşir.

( ) Şekil ve görevlerine göre dişler; kesici, köpek ve azı dişleri olarak üçe ayrılır.

( ) Alkol kalbe, karaciğere, böbreklere,mide,bağırsaklara, sinir sistemine ve ve beyne zarar verir.B-Boş bırakılan yerleri kutu içinde verilen uygun kelimelerle doldurunuz.(10 puan)
*İdrar kanalı (üretra) *idrar kesesi * kan * Boşaltım * ince bağırsak
* kalın bağırsak * Mide * böbrek * yutak * sindirim
Yediklerimizin ağızda başlayıp kalın bağırsakta son bulanyolculuğuna...................................... denir. Bu olayda görev alan yapı ve organlarsırasıyla ağız, ..................... , yemek borusu, ...................... , ince bağırsak ve kalınbağırsaktır.Çok küçük parçacıklara ayrılan besinlerimiz vücudumuzda ................... …….yoluyla taşınır. Besinlerimizin içindeki besleyici maddeler ....................................................takana karışır.Besinlerde bulunan su ve tuz ise ....................................................... da kanageçer. Geriye kalan ise artık işe yaramayacak atık maddelerdir. Atık maddelerinvücudumuzdan uzaklaştırılması işlemine .................................. denir. ………………….... …..vücudumuzdaki fazla suyu idrara dönüştürür. Burada süzülen idrar depolanmak üzereidrar borusundan geçerek .................................. gelir. Sonra .................................ile dışarı atılır.
C
) Verilen besin içeriklerinin öncelikli görevlerini tabloda işaretleyiniz.(6 puan)SuYağProteinVitaminKarbonhidratMineral

Yapıcı- Onarıcı


Düzenleyici

Enerji Verici


Ç) Aşağıdaki tabloda boşaltımda görev alan organ ve yapılar verilmiştir. Bu organ ve yapıların ilgili ifadelerle kesiştiği yere X işareti koyunuz. (4 Puan)

Boşaltım ile ilgili yapı ve organlar
İdrarın dışarı atıldığı kanaldır.Kanın süzüldüğü yerdir.İdrarın toplandığı yerdir.İdrarı, böbreklerden idrar kesesine taşıyan kanaldır.
1Böbrek
2Üretra (İdrar Kanalı)
3Üreter (İdrar Borusu)
4İdrar Kesesi


D) Aşağıdaki tabloda sindirim organları ve görevleri verilmiştir. Organ ve görevlerinin kesiştiği kutucuklara X işareti koyunuz. (6 Puan)

ÖZELLİKLERAğızYutakYemek BorusuMideİnce
Bağırsak
Kalın Bağırsak
1Besinler dişler yardımıyla daha küçük parçalara ayrılır
2Besinlerin mideye ulaşmasını sağlar.
3Besinlerin kana geçtiği yerdir.
4Lokmanın yemek borusuna geçmesini sağlar.
5Yemek borusundan gelen besinlerin toplandığı yerdir.
6Sindirilmeyen besinlerin toplandığı yerdir.


E) Aşağıdaki boşaltımla ilgili yapı ve organlar ile verilen görevleri uygun şekilde eşleştiriniz? (4 puan)Yapı ve organlar
Görevler.Akciğerler Katı atıkların uzaklaştırılması.Deri Terleme yoluyla zararlı maddelerin atılması.Sindirim kanalı Kandaki atık maddelerin süzülmesi.Böbrekler Karbondioksitin atılması

F-)Aşağıda özellikleri belirtilen besin maddelerini uygun şekilde kutulara ait oldukları harfi yazarak eşleştiriniz. (5 x 2) = 10 PuanA- Hastalıklara karşı vücudun direncini arttırır, düzenleyicidir. PROTEİNLER
B- Asıl enerji kaynağımızdır. VİTAMİNLERC- Vücut ısısını düzenler. Onsuz yaşam olmaz. YAĞLAR

D- Yapıcı ve onarıcı görevi vardır. KARBONHİDRATLARE- Enerji vericidir. Fazla olduğunda insanları obez hale getirir. SU