5. Sınıf DKAB (5.5. Çevremizde Dinin İzleri)Kazanım Kavrama Testi - 2

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
1620632667624.png

A) Mihrap​
B) Kubbe​
C) Şerefe​
D) Şadırvan
A) Mimari​
B) Musiki​
C) Hat​
D) Heykelcilik
A) Yalnız I.​
B) Yalnız II.
C) I. ve II.​
D) II ve III.​
Aşağıdakilerden hangisi caminin iç bölümlerinden biridir?

Müslümanların aşağıdaki sanat dallarından hangisinde eserleri görülemez?

9.

Bu resimde, sanat dallarından;


Hat
Tezhip


Minyatürhangilerine yer verilmiştir?

Hz. Peygamber, Kur’an’ı güzel sesli kimselerden dinlemeyi severdi. Abdullah b. Mesud, Üseyd b. Hudayr gibi sahabilerden Kur’an dinlerdi. Bir hadisinde: “Kur’an’ı seslerinizle güzelleştiriniz. Çünkü güzel ses, Kur’an’ın güzelliğini artırır.” buyurmuştur

Buna göre;

Hz. Peygamber, musikinin gelişmesine destek olmuştur. II. Hz. Muhammed sesi iyi olanları değerlendirmiştir.

III. Kur’an okuyanlar ses eğitimi alarak okuyuşlarını güzelleştirmelidir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.​
B) I. ve II.​
C) I. ve III.​
D) I, II ve III.
Hz. Süleyman, kırk yıl süren hükümdarlığı ve peygamberliği süresince Allah’ın (c.c.) adını insanlara duyurmak için çalışmıştı. Onun saltanatı, zenginlik ve adalet kavramlarıyla bütünleşmişti. Hz. Süleyman’ın hayatı ise Kur’an-ı Kerim’de bir ibret öyküsü olarak bizlere anlatılmıştır.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir.

Devletin yönetimini babasından devralmıştır.

Davalarda hüküm verirken adalet üzere kararlar almıştır.

Peygamberlik görevi yanında devlet başkanlığı da yapmıştır.

Örf ve adetler ile ilgili;

Dinin özüne ters olmamalıdır.

Kanuni bağlayıcılıkları vardır.

Oluşumlarında dinin de etkisi görülür.yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.​
B) I. ve II.​
C) I. ve III.​
D) I, II ve III.