5. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 3. Ünite Değerlendirme Etkinliği

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
DEĞERLENDİRME SORULARI

3.ÜNİTE / İSLAM GÜZEL AHLKATIR.S.1. “İyi Müslüman olmak, ……………………demektir
.” Boşluğa ne gelmelidir?

A. Namaz kılmak B. Oruç tutmak

C. Güzel ahlaklı olmak D. Sevap işlemek

S.2. “ Bir toplum içinde kişilerin uymaları gereken iyi, güzel davranışlara ve kurallara “ ne denir?

A. İyilik B. Sevap C. Doğruluk D. Ahlak

S.3. ……………………….. “Elinden ve dilinden başkalarına zarar gelmeyen kimse” boşluğa ne gelmelidir?

A. İnanan B. Müslüman C. Ahlaklı D. Güzel huylu

S.4. “Doğruluktan ayrılmayınız! ………………, iyiliğe, iyilik de ………………. götürür... Yalandan uzak durunuz. ………………kötülüğe, kötülük de ………………. götürür...” boşluklara ne gelmelidir?

A. Yalan / cehennem / iyilik / cennet

B. Doğruluk / cehennem / kötülük / cehennem

C. İyilik / cennet / yalan / cehennem

D. Doğruluk / cennet / yalan / cehennem

S.5. Doğrulukla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A. Doğruluk, insanı dünyada ve ahirette mutluluğa götürür.

B. Güzel ahlakın en önemli göstergelerinden biri doğruluktur.

C. İslam dininin özü, dosdoğru olmaktır.

D. Doğruluk, kişinin, konuşmalarının ve davranışlarının birbirine zıt olması demektir.

S.6. Güzel ahlak ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A. Güzel ahlakın, hem insanın kendisine hem de içinde yaşadığı topluma çok büyük faydaları vardır.

B. Hayatımızda iyi ve güzel davranışlarda bulunmaya özen göstermemeliyiz.

C. Güzel ahlaklı kimse Allah’ın (c.c.) sevgisini kazanır.

D. Evde, okulda, mahallede ve başka ortamlarda daima güzel davranışlar sergilemeliyiz.

S.7. “Hz. Ayşe’ye, Sevgili Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in ahlakı sorulunca bu soruya o şöyle cevap vermiştir.” Hangisi yanlıştır?

A. İki iş arasında kaldığı zaman günah olmadıkça kolayını seçerdi.

B. Kendine yapılan kötülüğün intikamını almazdı.

C. O, kaba, çirkin söz ve davranışlarda bulunmazdı.

D. O, kötülüğe kötülükle karşılık verirdi.

S.8. Sevgi ve saygı ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A. Sevgi ve saygının; insanlar arasında iyi ilişkilerin, dostluk ve kardeşlik bağlarının kurulmasında ve gelişmesinde önemli bir yeri vardır.

B. Sevgi ve saygı sayesinde insanlar birbirleriyle daha iyi anlaşır ve kaynaşırlar.

C. İnsan, sevgi ve saygı duyduğu kişileri kendisine daha uzak hisseder.

D. Sevgi ve saygıyla dostluklar sürdürülür.

S.9. Birbirlerini seven ve birbirlerine saygı duyan insanların oluşturduğu toplumda ne olmaz?

A. barış / güven / adalet B. iyilik / huzur/ birlik-beraberlik

C. huzursuzluk / kargaşa / kötü söz D. yardımlaşma / dayanışma / barış

S.10. “Birbirinizden ………. etmeyiniz, birbirinize ………..etmeyiniz, sırt çevirmeyiniz, kardeşçe davranınız. Bir Müslüman’ın bir başkasıyla ……….. günden fazla ……… durması helal olmaz!” boşluklara ne gelmelidir?

A. iyilik / üç / küs / helal B. küs / günah / üç / nefret

C. nefret / kin / üç / küs D. nefret / haset / üç / küs

S.11. insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duyguya ne denir?

A. barış B. İyilik C. Sevgi D. Güven

S.12. Onlara ( anne- babamıza) nasıl saygı duymak ve değer vermekle ilgili hangisi yanlıştır?

A. Onlara güzel sözlerle hitap etmeli, nazik davranmalıyız.

B. Önemli kararlar alırken kendi başımıza almalıyız.

C. Öğütlerini dinlemeli ve isteklerini yerine getirmeliyiz.

D. Anne babamıza saygıda kusur etmemeli, onları incitecek söz ve davranışlardan kaçınmalıyız.

S.13. “Rabb’in ………………. anne babanın hoşnutluğuna bağlıdır. Rabbin ……………ise, anne babanın öfkesine bağlıdır.” Boşluğa ne gelmelidir?

A. sevabı / rızası B. rızası / günahı

C. rızası / öfkesi D. hitabı / öğüdü

S.14. “ Peygamberimize (s.a.v.), bir kişi, “Kendisine güzel davranmamı en çok hakeden kimdir?” diye sordu.” Peygamberimiz nasıl cevap vermiştir?

A. 3 defa akrabandır, sonra annendir. B. 3 defa annendir, sonra ailendir.

C.3 defa ailendir, sonra annendir. D.3 defa annendir, sonra babadır.

S.14. “ Kulağımda ninni sesin, / Cennet kokuyor nefesin. / Sen her zaman içimdesin, / Dahası var, dahası var..” şiirde anlatılan kişi kimdir?

A. Aile B. Baba C. Kardeş D. Anne

S.15. Kardeşlerle ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A. Aile kardeşlerle bir bütündür.

B. Kardeşler arasında ilişkileri iyi bir şekilde sürdürebilmenin temeli sevgi ve saygıdır.

C. Karşılıklı saygı ve anlayış, kardeşler arasında uyum ve dayanışmayı azaltır.

D. Kardeşler arasında sevgi ve saygının gösterilmesi, kardeşlerin birbirlerini anlayışla karşılamaları; onların iyi geçinmelerini sağlar.

S.16. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), “Küçüklerimize ………..etmeyen, büyüklerimize …………. göstermeyen …………….. değildir.” Boşluklara ne gelmelidir?

A. saygı / iyilik / bizden B. merhamet / sevgi / sizden

C. merhamet / saygı / bizden D. sevgi / saygı / bizden

S.17. Kardeşler arası ilişkiler ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A. Kardeşler arasında ilişkilerin iyi olması için iyilik, yardımlaşma ve dayanışma gereksizdir.

B. Ödevlerimizi yapmada, odalarımızı temizlemede birbirimize yardım etmeli ve destek vermeliyiz.

C. Büyük kardeşler de küçüklere iyi örnek olmalı, onlara sevgi ve şefkatle yaklaşmalıdır.

D. Kardeşler kıskançlık, bencillik, cimrilik gibi kötü huylardan sakınmalıdır.

S.18. Akraba, Komşu ve Arkadaşlarla İlişkilerde en önemli şey nedir?

A. selamlaşmak / yardımlaşmak B. saygı / iyilik

C. sevgi / paylaşmak D. sevgi / saygı

S.19. Dinimizin üzerinde önemle durduğu akrabalarla ilgili ahlaki değerlerin başında aşağıdakilerden hangisi olmaz?

A. akrabalara saygılı olmamak B. onlara sevgiyle yaklaşmak

C. ilgiyi kesmemek D. akrabalık bağlarını güçlendirmek

S.20. Peygamberimiz (sav) “… Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa,………………….ilişkilerini sürdürsün...” / “Akrabalar arasında ilişkileri devam ettirmek (sıla-i rahim) ailede …………….doğurur.” boşluklara ne gelmelidir?

A. aile / saygı B. anne-baba / sevgi

C. akraba / saygı D. akraba / sevgi

S.21. Akrabalarımıza karşı saygı ve sevgimizi nasıl gösteririz?

A. onları işimiz düştüğünde ziyaret ederek

B. uzakta iseler telefonla arayıp hâl ve hatırlarını sorarak

C. Hastalandıklarında ziyaret ederek onlara Allah’tan (c.c.) şifa dileyerek

D. Bayram, nişan, düğün, cenaze gibi önemli günlerde onların yanında olarak sevinç ve üzüntülerini paylaşarak

S.22. “Ey Allah’ın Resulü, iki komşum var, ikramda bulunurken hangisinden başlayayım?” diye soran Hz. Âişe’ye, Peygamberimiz (s.a.v.), “…………………………………………..” cevabını vermiştir.

Peygamberimiz nasıl cevap vermiştir?

A. sana en çok iyilik yapandan B. kapısı en güzel olandan

C. kapısı sana en yakın olandan D. sana sevgi ve saygı gösterendenS.23. Komşularla ilişkilerimiz ile ilgili
aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A. İhtiyaç duyduklarında onlara yardım etmeli, onları koruyup gözetmeliyiz.

B. Komşularla ilişkilerimizi iyi tutmalı fakat rahatsızlık verecek söz ve davranışlarda bulunmalıyız.

C. komşularıyla karşılaştığında selam vermeli, onların hâl ve hatırlarını sormalıyız.

D. Hasta olan komşularını ziyaret etmeli, onlara iyi dileklerde bulunmalıyız

S.24. Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor ki: “…Allah katında komşuların en hayırlısı, komşusuna karşı …………………………………..” Boşluğa ne gelmelidir?

A. para verendir. B. sevap işleyendir.

C. iyilik yapandır. D. güzel davranandır.

S.25. “ Peygamberimiz (s.a.v.) komşuya karşı görevlerimizi şöyle sıralamıştır.” Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A. davet ettiğinde davetine katılacaksın

B. senden yardım beklediği zaman yardımda bulunacaksın

C. kendine bir iyilik ve hayır dokunduğu zaman tebrik edeceksin

D. kendisine bir felaket geldiğinde çok sevineceksin

S.26. “Komşu komşunun ………… muhtaçtır.” Atasözümüzdeki boşluğa ne gelmelidir?

A. iyiliğine B. Sobasına C. Kömürüne D. külüne

S.27. “Günlük hayatımızda her gün …………….. yüz yüze gelir, onlarla selamlaşır ve görüşürüz. İhtiyaç duyduğumuzda kapısını çalacağımız insanlardır ………………………….. .” boşluklara ne gelmelidir?

A. anne babamızla / komşularımız B. Sevdiklerimizle / ailemiz

C. komşularımızla / komşularımız D. akrabalarımızla / büyüklerimiz

S.28. “Kur’an’da ………………….. akrabalara iyi davranmayı, onlara yardım etmeyi ve onları gözetmeyi emretmiştir.” Boşluğa ne gelmelidir?

A. Hz. Muhammed (sav) B. Allah

C. Hz. Musa (as) D. Hz. Adem (as)

S.29. (sıla-i rahim) ne demektir?

A. dostlar arasında ilişkileri devam ettirmek

B. kardeşler arasında ilişkileri devam ettirmek

C. komşular arasında ilişkileri devam ettirmek

D. Akrabalar arasında ilişkileri devam ettirmek

S.30. Güzel ahlak ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A. İslam dini, güzel söz ve davranışlara çok önem verir.

B. Dinimiz, insanlar arasında sevgi, saygı ve kardeşlik duygularına önem verilmesini tavsiye eder.

C. İslam dininin temel amacı, kötü ahlaki özelliklere sahip insanlar yetiştirmektir.

D. Dinimiz, yalancılık, hırsızlık, cimrilik, ikiyüzlülük ve gıybet gibi kötü ve zararlı olan davranışlardan da sakınılmasını öğütler.

S.31. “İslam Dini güzel ahlaklı olmamızı ister.” Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir cevap olur?

A. Alçak gönüllü ve merhametli olmak

B. Komşu ve akrabalarımızla iyi geçinmek

C. Zararlı davranışlardan sakınmak

D. Yoksullara yardım etmemek

S.32. Doğru ise ( D ), yanlış ise ( Y ) yazınız.

( ) Allah (c.c.) sevgisini de her zaman gönlümüzde duyarız.

( ) İnsanın hayatta en büyük destekçisi Öğretmenidir.

( ) Çocuklar, hayatla ilgili bir-çok şeyi anne babasından öğrenir.

( ) Anne babaların yaptıklarına karşın çocuklarının da onlara karşı görev ve sorumlulukları yoktur.

( ) Anne babamın öğütlerini dikkate almam.

( ) Ana babaya iyilik etmek, insanı Allah’ın (c.c.) öfkesini kazanmaya götürür.

( ) Ailede huzur ve mutluluk; karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye dayanır.

( ) Kardeşler arasında ilişkileri iyi bir şekilde sürdürebilmenin temeli kıskançlıktır.

( ) Herhangi bir konuda kardeşler arasında görüş farklılığı olabilir.

( ) Kardeşler aynı zevk, istek ve beklentilere sahip olmalıdır.

( ) Kardeşler kıskançlık, bencillik, cimrilik gibi kötü huylardan sakınmalıdır.

( ) Yardımlaşma ve dayanışma kardeşlerimizle yaşadığımız zorlukları ve üzüntüleri
birlikte göğüslememizi sağlar.

( ) Kendiniz için arzu ettiğiniz güzellikleri kardeşiniz için de temenni edin.

( ) Dedemiz, büyükannemiz, amcamız, dayımız, halamız, teyzemiz ve onların çocukları vs. komşularımızı oluşturur.

( ) Allah (c.c.) akrabalara iyi davranmayı, onlara yardım etmeyi ve onları gözetmeyi emretmiştir.

( ) Hz. Peygamber (s.a.v.) de akrabalardan ilgimizi kesmememizi istemiştir.

( ) Aynı mahalle, sokak ya da aynı apartman sakinlerinin huzur ve güven içinde yaşamaları; birbirleriyle küs durmalarıyla mümkündür.

( ) Komşular karşılaşınca selamlaşmalı, birbirlerinin hâl ve hatırlarını sormalıdır.( ) Peygamberimiz (s.a.v.) komşuya karşı görevlerimizi şöyle sıralamıştır:
1…Ödünç ……………. istediğinde vereceksin;

2…davet ettiğinde ……………………………….. katılacaksın;

3…hastalandığı zaman ……………………………… edeceksin;

4…senden …………………..beklediği zaman yardımda bulunacaksın;

5…kendisine bir felaket geldiğinde ………………………. edeceksin;
6…kendine bir iyilik ve hayır dokunduğu zaman ………………………. edeceksin;

7…öldüğünde cenazesinde ……………………………… bulunacaksın;

8…bir yere gittiğinde çocuklarını koruyacaksın.( ) arkadaşlarımızın hayatımızda ayrı bir yeri vardır.

( ) arkadaşlık ilişkilerinin kötü sürdürülmesi çok önemlidir.

( ) Arkadaşlık ilişkileri, karşılıklı sevgi, saygı ve değer vermeyle sona erer.

( ) “Allah nezdinde arkadaşın en hayırlısı, arkadaşına karşı iyi davranandır...”

( ) Arkadaşlarımızı üzecek ve incitecek davranışlarda bulunmalıyız.

( ) Zor ve sıkıntılı anlarında arkadaşlarımıza yardım edip destek olmalıyız.

( ) Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını peygamberlere ileten melek Cebrail’ dir.

( ) Yüce Allah (c.c.) tarafından nurdan yaratılmış ve gözle görülmeyen varlıklara Ruh denir.

( ) İslam inancına göre öldükten sonra başlayacak olan ebedî hayata Ahiret denir.

( ) Kur’an-ı Kerim’in ayetlerden oluşan her bir bölümüne Cüz denir.

( ) Günde beş vakit yerine getirilmesi dinimizce emredilen İslam’ın temel
şartlarından biri Zekattır.

( ) Kur’an-ı Kerim’in yirmişer sayfadan oluşan her bir bölümüne Ayet denir.

( ) Allah’ın (c.c.) buyruklarını insanlara ulaştırmak için insanlar arasından
seçip görevlendirdiği kişiye Peygamber denir.

( ) Allah’ın (c.c.) bütün peygamberlere bildirdiği dinin ortak adı İslam’ dır.

( ) Bütün peygamberler, insanları, Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği inancına sahip olmaya ve güzel ahlaklı olmaya çağırmışlardır.

( ) Güzel davranışların toplumda yaygınlaşması, insanların bir arada barış, huzur ve güven içinde yaşamasına katkı sağlar.

( ) Sevgi ve saygının; insanlar arasında iyi ilişkilerin, dostluk ve kardeşlik bağlarının kurulmasında ve gelişmesinde önemli bir yeri vardır.