5. Sınıf Din Kültürü Çevremizde Dinin İzleri Test 6

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
20
38
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi dinin mimari eserler üzerindeki etkisine örnek değildir?
AMinaredeki kapının kıble yönünü göstermesi
BBazı mescitlerin ahşap malzemeyle yapılması
CMabetlerde canlı resimlerine yer verilmemesi
DBazı camilerin bahçesine sadaka taşı konulması
Soru 2
Türkler İslam’a girdikten sonra İslam kültür ve medeniyetine büyük katkı sağlamışlardır. Bilim, sanat, edebiyat, mimari alanlarında Türk zevkine özgü bir çizgi geliştirmişlerdir.
Bu metinde Türkler ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Aİslam medeniyetini zenginleştirdikleri
BMimari alanı daha çok önemsedikleri
Cİslam’ı baskı altında kabul ettikleri
DBilimsel alanda pek çok keşif yaptıkları
Soru 3
Allah sevgisi, güzel ahlak, yaratandan dolayı yaratılanı sevme konulu şiirler yazdı. Sade ve anlaşılır bir dil kullandı. İnsanları Allah sevgisi etrafında toplanmaya çağırdı. Şiirlerini, Divan adlı eserde topladı.
Bu metinde sözü edilen şairin adı nedir?
AMevlana
BÂşık Veysel
CAhmet Yesevî
DYunus Emre
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dini motiflere örnek değildir?
AKandil gecelerini kutlamak
BBayramlarda bayramlaşmak
CDüğün konvoyuna katılmak
DBebeğin kulağına ezan okumak
Soru 5
İnsan, ahenkli ve kulağa hoş gelen güzel sesleri dinlemekten hoşlanır ve onlardan etkilenir.
İnsanın bu özelliğine yönelik uygulanan sanat aşağıdakilerden hangisidir?
AMusiki
BŞiir
CGazel
DKaside
Soru 6
I. Allah’a ısmarladık.”, “Allah’a şükür.” gibi ifadeler
II. “İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed gibi isimler
III. Bir varmış, bir yokmuş gibi masal tekerlemeleri
Numaralanmış bilgilerden hangisi dilimizdeki dini motiflere örnek olur?
AYalnız I.
BI ve II.
CII ve III.
DI, II ve III.
Soru 7
Müslümanlar, cemaatle namaz kılmaya önem verdikleri için geniş avlulu, büyük yapılar inşa etmişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir?
AKervansaray
BMescid
CKülliye
DCami
Soru 8
Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz
Bu dizelere göre insan ilişkilerinde aşağıdaki tutumlardan hangisi olumlu karşılanamaz?
AFarklılıklara hoşgörüyle yaklaşmak
Bİşleri zorlaştırmaktan kaçınmak
Cİnsanları ötekileştirmek
DEleştirilere açık olmak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Hz. Muhammed’e duyulan sevgiyle ilgili değildir?
ASalavat getirmek
BMevlid okumak
CSünnete uymak
DTövbe etmek
Soru 10
I. Selçuklu Döneminde yapılan mimari eserlerin çoğu Mimar Sinan’a aittir.
II. Osmanlı’da Dede Efendi ve Itri gibi büyük söz yazarı ve bestekârlar yetişmiştir.
III. Yunus Emre Orta Asya’da yaşamış edebiyatçılarımızdandır.
Numaralanmış bilgilerin hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
AYalnız I.
BI ve III.
CII ve III.
DI, II ve III.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerden biridir?
AEdirne − Selimiye Camii
BAnkara − Kocatepe Camii
CKonya − Mevlânâ Türbesi
DErzurum
Soru 12
5-sinif-din-kulturu-kazanim-kavrama-testi-14-cevremizde-dinin-izleri-1-soru-12.png

Resimdeki yapı caminin hangi bölümüne aittir?
AVaaz kürsüsü
BMihrap
CMinber
DŞadırvan
 

Wad

Öğrenci
20 May 2022
2
0
1
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi dinin mimari eserler üzerindeki etkisine örnek değildir?
AMinaredeki kapının kıble yönünü göstermesi
BBazı mescitlerin ahşap malzemeyle yapılması
CMabetlerde canlı resimlerine yer verilmemesi
DBazı camilerin bahçesine sadaka taşı konulması
Soru 2
Türkler İslam’a girdikten sonra İslam kültür ve medeniyetine büyük katkı sağlamışlardır. Bilim, sanat, edebiyat, mimari alanlarında Türk zevkine özgü bir çizgi geliştirmişlerdir.
Bu metinde Türkler ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Aİslam medeniyetini zenginleştirdikleri
BMimari alanı daha çok önemsedikleri
Cİslam’ı baskı altında kabul ettikleri
DBilimsel alanda pek çok keşif yaptıkları
Soru 3
Allah sevgisi, güzel ahlak, yaratandan dolayı yaratılanı sevme konulu şiirler yazdı. Sade ve anlaşılır bir dil kullandı. İnsanları Allah sevgisi etrafında toplanmaya çağırdı. Şiirlerini, Divan adlı eserde topladı.
Bu metinde sözü edilen şairin adı nedir?
AMevlana
BÂşık Veysel
CAhmet Yesevî
DYunus Emre
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dini motiflere örnek değildir?
AKandil gecelerini kutlamak
BBayramlarda bayramlaşmak
CDüğün konvoyuna katılmak
DBebeğin kulağına ezan okumak
Soru 5
İnsan, ahenkli ve kulağa hoş gelen güzel sesleri dinlemekten hoşlanır ve onlardan etkilenir.
İnsanın bu özelliğine yönelik uygulanan sanat aşağıdakilerden hangisidir?
AMusiki
BŞiir
CGazel
DKaside
Soru 6
I. Allah’a ısmarladık.”, “Allah’a şükür.” gibi ifadeler
II. “İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed gibi isimler
III. Bir varmış, bir yokmuş gibi masal tekerlemeleri
Numaralanmış bilgilerden hangisi dilimizdeki dini motiflere örnek olur?
AYalnız I.
BI ve II.
CII ve III.
DI, II ve III.
Soru 7
Müslümanlar, cemaatle namaz kılmaya önem verdikleri için geniş avlulu, büyük yapılar inşa etmişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir?
AKervansaray
BMescid
CKülliye
DCami
Soru 8
Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz
Bu dizelere göre insan ilişkilerinde aşağıdaki tutumlardan hangisi olumlu karşılanamaz?
AFarklılıklara hoşgörüyle yaklaşmak
Bİşleri zorlaştırmaktan kaçınmak
Cİnsanları ötekileştirmek
DEleştirilere açık olmak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Hz. Muhammed’e duyulan sevgiyle ilgili değildir?
ASalavat getirmek
BMevlid okumak
CSünnete uymak
DTövbe etmek
Soru 10
I. Selçuklu Döneminde yapılan mimari eserlerin çoğu Mimar Sinan’a aittir.
II. Osmanlı’da Dede Efendi ve Itri gibi büyük söz yazarı ve bestekârlar yetişmiştir.
III. Yunus Emre Orta Asya’da yaşamış edebiyatçılarımızdandır.
Numaralanmış bilgilerin hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
AYalnız I.
BI ve III.
CII ve III.
DI, II ve III.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerden biridir?
AEdirne − Selimiye Camii
BAnkara − Kocatepe Camii
CKonya − Mevlânâ Türbesi
DErzurum
Soru 12
5-sinif-din-kulturu-kazanim-kavrama-testi-14-cevremizde-dinin-izleri-1-soru-12.png

Resimdeki yapı caminin hangi bölümüne aittir?
AVaaz kürsüsü
BMihrap
CMinber
DŞadırvan