5. Sınıf -3. Ünitelerin Tüm Kelimeleri

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
15,387
22
38
UNIT 3
Crazy about:Çok sevmek
Like:Sevmek
İnterested in:İlgi duymak
Enjoy:Hoşuna gitmek
Dislike:Sevmemek
Hate:Nefret etmek
Bad at:İlgi duymamak
Timetable:program
Classmate:Sınıf arkadaşı
Turkish:Türkçe
English:İngilizce
Maths:Matematik
Science:Fen
Social Science:Sosyal
Religions Studies:Din
Physical Education:Beden (P.E)
Music:Müzik
Drama:Tiyatro
Art:Resim
Chess:Satranç
Computer:Bilgisayar
History:Tarih
Geography:Coğrafya
Lesson:Ders
Subject:Konu
Class:Sınıf,ders
Favourite:Favori