2021 Yılı Sınav Başvuru Kılavuzu

AskinElibol

Öğretmen
13 Ara 2020
10,277
11
38
BİRİNCİ OTURUM
SÖZEL ALAN


Alt Testler
Soru Sayısı
Türkçe​
20
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük​
10
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi​
10
Yabancı Dil​
10
Toplam
50

İKİNCİ OTURUM
SAYISAL ALAN
Alt Testler
Soru Sayısı
Matematik​
20
Fen Bilimleri​
20
Toplam
40


Tablo–2


Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları
Alt Testler
Ağırlık Katsayıları
Türkçe​
4​
Matematik​
4​
Fen Bilimleri​
4​
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük​
1​
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi​
1​
Yabancı Dil​
1​

Öğrencilerin Ham Puanının Hesaplaması

Ham Puan (HP) Hesaplaması

HPX = Öğrencinin X Testindeki Doğru Sayısı - Öğrencinin X Testindeki Yanlış Sayısı/3

X : Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil testlerinden herhangi birini ifade eder.

HPX : Öğrencinin X Testi Ham Puanı

Standart Puan (SP) ve Ağırlıklı Standart Puan (ASP) Hesaplaması

𝑺𝑷X = 10 x (HPX - OrtX / SsX) + 50

SPX : X Testinden Alınacak Standart Puan

OrtX : X Testinin Ham Puan Ortalaması

SsX : X Testinin Standart Sapması

ASPX = SPX x AkX

ASPX : X Testi Ağırlıklı Standart Puanı

AkX : X Testi Ağırlık Katsayısı


Öğrencilerin Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) Hesaplaması

TASP = ASP (Türkçe) + ASP (Mat) + ASP (Fen) + ASP (İnkılap) + ASP ( Din Kül.) + ASP (Yab.Dil.)

TASP : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

ASP (Türkçe) : Türkçe Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP (Mat) : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP (Fen) : Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP (İnkılap) : T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP (Din.Kül) : Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP (Yab.Dil) : Yabancı Dil Testi Ağırlıklı Standart Puanı


Hesaplanan Toplam Ağırlıklı Standart Puan, kendi içinde en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir.


Bu puanların bulunmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır.


1622453260729.png