2.SINIF SEVİYE TESPİT TESTİ -5

wesanderson

Öğrenci
24 Eyl 2021
307
0
16
Yanda verilenlerden kaç tanesi “metre” ile ölçülür?
kalem – ağaç kitap – direk – ev tren
1.)


Yandaki aile, salonun boyunu adımlayarak ölçerse, hangisi daha fazla adım atar?
A. 2 B. 4 C. 3
2.)


A. anne B. baba C. çocuk
İki basamaklı en büyük sayı ile iki basa- maklı en küçük sayının farkını bulayım.
3.)

Buna göre Yezda, hangi işlemi yapmalıdır?
Birler basamağında 8; onlar basamağında 5 olan sayıdan, 2 düzine çıkarırsak kaç kalır?
A. 99 – 10 = 90 B. 99 – 10 = 89 C. 99 – 10 = 98
4.)


A. 61 B. 34 C. 46
Benim üç yüzüm var, köşem yok.
5.)
Benim iki yüzüm var, ayrıtım yok.

Benim bir yüzüm var, köşem yok.


Yukarıdaki bilgilere göre hangisi doğrudur?
A. silindir küre koni B. silindir koni küre C. koni küre silindir
cm
sm
m
6.)

Yezda İzel Eren
Yukarıdaki çocuklardan hangisi “santimetre”nin kısaltmasını söylemiştir?
Eren : Koni
A. Yezda B. İzel C. Eren
Eymen : küp
7.)
Yezda: Silindir


Hangi öğrencinin söylediği geometrik cisim ile bir yuvarlak çizilmez?
A. Eren B. Eymen C. Yezda
8.)

Yukarıdaki görselde hangi işlem yapılmıştır?
A.45 – 23 B. 23 + 22 C.23 – 22
9.)

Yukarıdaki kalemin boyu kaç cm’dir?
A. 6 cm B. 5 cm C. 4cm
79 -34
85 -40
97 -47
89 -50
10.)
. 1. 2. 3. 4. Bu balonlardan sonuçları aynı olanları patlatır- sak, hangi balonları patlamamız gerekir?
A. 3 – 4 B. 2 – 3 C. 1 – 4
Misket - elma
Havuç - külah
Pil - boru
11.)

Kazım Asiye Alperen
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi, koniye örnek vermiştir?
A. Asiye B. Kazım C. Alperen
3 düzine kalemimin 20 tanesini İzel’e verdim. Kaç kalemimim kaldı?

12.)

A. 10 B. 16 C. 14
13.) 1. Elli sekiz diye okunur. 2. 50 tane onluk vardır. 3. Onlar basamağında 5 vardır. 4. 8 tane birlik vardır. 5. Birler basamağında 5 vardır.
“58” sayısı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
Yandaki işlemlere göre A + B kaç yapar?
AA -33 .BB
45 +43 .AA
A. 1 – 3 – 4 B. 1 – 2 – 3 – 4 C. 1 – 3 – 5
14.)


A. 8 B. 13 C. 12
15.)

Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
A. 79 B. 11 C. 69
16.)

Yukarıdaki görselde aşağıdaki işlemlerden hangisi gösterilmiştir?
A. 45 – 37 B. 37 + 45 C. 72 – 45
17.)

Asiye Kazım
Yukarıda Asiye ve Kazım’ın paraları verilmiştir. Buna göre Kazım’ın parası, Asiye’nin parasından ne kadar fazladır?
Benim yaşım 12’dir. Yezda benden 7 yaş büyüktür.
A. 20 B. 30 C. 25
18.)

Buna göre Yezda’nın yaşında kaç onluk ve birlik vardır?
A. 1 onluk + 7 birlik B. 1 onluk + 9 birlik C. 2 onluk + 0 birlik
19.)

Eren ile Elif’in çöpe attığı sayıların toplamı ve farkı kaçtır?
A6, iki basamaklı bir sayıdır. A’nın basamak değeri 50 ise bu sayı kaçtır?
A. 68 ve 22 B. 86 ve 22 C. 68 ve 32
20.)

A. 56 B. 65 C. 55