2.SINIF SEVİYE TESPİT TESTİ-3

wesanderson

Öğrenci
24 Eyl 2021
307
0
16
23 + 45 = 68
53 + 34 = 87

62 + 27 = 98
35 + 44 = 79
1.)

Yukarıdaki öğrencilerden kaç tanesi toplama işlemini doğru yapmıştır?
A. 4 B. 3 C. 2
Eren’in tahtaya yazdığı işlemin sonucu “89’dur.” Buna göre, Eren’in yazdığı işlem hangisi olamaz?
2.)


Bende de 4 onluk var.
Bende 6 birlik var.
A. 52 + 37 B. 44 + 45 C.56 + 42
3.)

Yukarıdaki çocukların söyledikleri ile bir sayı oluşturulursa hangi sayı oluşur?
Yandaki kedilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. 64 B.46 C.10
4.)


A. Bir düzineden bir eksiktir. B. Bir desteden bir eksiktir. C. Bir düzineden bir fazladır.
5.)
Yukarıdaki kalplerden kaç tanesini verirsek bir düzine kalp kalır?
A. 5 B. 4 C. 3
1. Bir yüzü vardır. 2. Hiç ayrıt ve köşesi yoktur. 3. Cismin adı küredir. 4. Bu cisimle yuvarlak çizebiliriz.
6.)

Yukarıdaki cisim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
8
6
12
A. Yalnız 2 B. 2 – 4 C. 2 – 3
7.)
Eren Emel Emin
Yukarıdaki öğrenciler, bir küpün ayrıt, köşe ve yüz sayısını söylemişlerdir. Buna göre hangi öğrenci, hangisini söylemiştir?
5 birlik ve 4 onluktan oluşan sayı ile 2 onluk ve 4 birlikten oluşan sayının toplamı kaç olur?
Eren Emel Emin A. Ayrıt Köşe Yüz B. Ayrıt Yüz Köşe C. Köşe Yüz Ayrıt
8.)

AB, iki basamaklı bir sayıdır. A’nın basamak değeri 60, B’nin basamak değeri ise 1 olduğuna göre AB sayısı kaçtır?
A.78 B. 79 C. 69
9.)

Bir geometrik cisimde ayrıtların birleştiği noktalara ne denir?
A. 16 B. 60 C. 61
10.)

A. köşe B yüz C. kenar
Yandaki verilene göre hangisi ya da hangileri doğrudur?
7 6
11.)
A B
1. A’nın basamak adı onlar basamağıdır. 2. B’nin basamak değeri 6’dır. 3. A’nın basamak değeri 7’dir. 4. A’da 70 tane onluk vardır. 5. B’nin basamak adı birler basamağıdır.
A. hepsi B. 1 – 2 – 4 – 5 C. 1 – 2 – 5
12.)

Yukarıda verilen onluk ve birlikler aşağıdaki sayılardan hangisini göstermektedir?
Yandaki işlemlere göre A kaç yapar?
…….
54
A. 98 B. 88 C. 78
20
25
13.)
A
…….


8A, iki basamaklı bir doğal sayıdır. A’nın basamak değeri 3 olduğuna göre bu sayı kaçtır?
A. 79 B. 99 C. 89
14.)

zar – pil - bardak
A. 83 B. 38 C. 80
boru – pil su şişesi
pil – top misket
15.)

İzel Mine Emre Hangisi tamamen “silindir”e örnek vermiştir?
A. Mine B. Emre C. İzel
Yandaki kalemliğe kaç kalem koyarsak bir deste kalem yapar?
16.)

27: yirmi yedi
Otuz beş : 35

A. 7 B. 9 C. 8
17.)
45 : kırk

Altmış beş : 56Yukarıdaki öğrencilerden kaç tanesi sayıları doğru söyleyip yazmıştır?
A. 4 B.2 C. 3
18.)
Yukarıdaki geometrik cisimlerde farklı olan aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ayrıt ve köşe sayıları B. Yüz sayıları C. Yüz şekilleri
19.)


Aşağıdaki sayılardan hangisi, yukarıdaki abaküslerde gösterilmemiştir?
A. 82 B. 67 C. 36
20.) 53 44 27 35 +26 +35 + 61 + 34
Hangi işlemlerin sonucu birbiri ile aynıdır?
A. B. C.