2.SINIF SEVİYE TESPİT SINAVI

wesanderson

Öğrenci
24 Eyl 2021
307
0
16
Seksen : 88
Altmış beş: 65

Otuz üç: 30
Doksan üç : 93
1.)

Yukarıdaki öğrencilerden kaç tanesi verilen sayıyı doğru yazmıştır?
A. 4 B. 3 C. 2
2.)


Birler basamağında 6; onlar basa- mağında 4 olan sayıdan 31 çıkarsa kaç kalır?
A. 57 B. 75 C.56
3.)

1. 12 ayrıtı vardır. 2. Bütün yüzleri dikdörtgendir. 3. 6 köşesi ve 8 yüzü vardır. 4. Cismin adı küptür.
A. 33 B. 15 C. 14
4.)


Yukarıdaki cisimle ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. 1 – 2 – 3 – 4 B. 1 – 4 C. 1 – 3 – 4
5.)
Yukarıdaki kalemler bir düzineden kaç eksiktir?
A.7 B. 3 C. 5
74
52
38
6.)
Yukarıdaki sayılardaki “onlar basamağındaki” sayıların toplamı kaç yapar?
48
75
A. 15 B. 14 C. 13
69
7.)

Aşağıdaki okunuşu verilen sayılardan hangisi çocukların söylediği sayılardan değildir?
A. yetmiş beş B. doksan altı C. kırk sekiz
Küre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
8.)

A. Kürenin hiç ayrıt ve köşesi yoktur. B. Top, misket küreye örnek olarak verilebilir. C. Kürenin iki tane yüzü vardır.
Yandaki çocukların yanına kaç çocuk daha gelirse bir deste çocuk olur?
9.)


A. 6 B. 4 C. 2
10.)


Yukarıda onluk ve birlikler şeklinde verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A. 68 B. 86 C. 66
11.)


A. 6 B. 5 C. 4
65
82
12.)
71


Annenin söylediği sayının onlar basamağındaki sayının basamak değeri kaçtır?
A.8 B. 80 C. 2
13.)
İki geometrik cisim arasındaki fark, aşağıda- kilerden hangisindedir?
61 sayısı ile aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. yüz sayılarında B. köşe sayılarında C. ayrıt sayılarında
14.)

A. Altmış bir diye okunur. B. Onlar basamağındaki sayının basamak değeri 6’dır. C. Birler basamağında 1 sayısı vardır.
15.)
Yukarıdaki çileklerden bir düzinesini boyarsak, geriye kaç çilek kalır?
A. 6 B. 8 C. 4
4 birlik ve 3 onluktan oluşan sayıya, 5 onluk eklersek kaç olur?
A. 16.)

89
A. 84 B. 93 C. 12
88
17.)
98

Emel Mine Emre
Hangi çocuğun söylediği sayının: “birler basamağında 8; onlar basamağında 9” vardır?
A. Emel B. Mine C. Emre
A6 iki basamaklı bir sayıdır. A’ sayının basamak değeri 70 olduğuna göre, bu sayı kaçtır?
18.)


Birler basamağında 8, onlar basa -mağında 5 olan bir sayı yazayım.
A. 67 B. 76 C. 70
19.)

Buna göre, Yeliz’in yazdığı sayı aşağıdakiler- den hangisidir?
A. 85 B. 58 C. 88
20.)

Sınıfa bunları getiren Eren, hangisinden getirmemiştir?
A. küre B. prizma C. silindir